7 råd til at opdrage selvsikre og selvstændige børn

At opdrage stærke, selvstændige og selvsikre børn vil afspejle sig i funktionelle og respektfulde voksne med sunde relationer.
7 råd til at opdrage selvsikre og selvstændige børn
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 12 april, 2024

Det er ikke let at opdrage selvsikre og selvstændige børn. Vi skal vide, hvornår vi skal gribe ind, og hvornår vi skal give dem plads. Den plads, de skal bruge for at tilegne sig færdigheder i livet, som de får efter at have mødt udfordringer og vanskeligheder. Desuden kræver forældrerollen en stor portion tålmodighed, hengivenhed og en visdom, der kan fornemme deres behov.

Tidligere på året blev der udgivet en interessant bog om opdragelse, som hedder “Raising Independent, Self-Confident Kids” (Opdragelse af selvstændige, selvsikre børn). I denne bog reflekterer de to børnepsykiatere, Wendy Moss og Donald Moss, over en børneopdragelsesmodel. En model som mange mødre og fædre lige nu anvender.

“Hjælp mig med at gøre det selv”

Man får ikke selvstændige børn, hvis man hjælper for meget

Vi er nået til et punkt, hvor en af vores prioriteter er at prøve at løse hvert enkelt problem, vores børn møder. Nogle gange prøver vi endda at forudse de problemer bare for at sikre, at de får et lettere, roligere og bedre liv. På denne måde omringer vi dem med en næsten magisk ro. Derudover gør det os også glade at vide, at der er styr på alt.

Alt dette er naturligvis forståeligt. I mange tilfælde er det endda forventeligt. Der er dog nogle forældre, der tager det til det ekstreme. Ved at bane vejen for vores børn hver dag, ved enhver lejlighed, fratager vi vores børn muligheden for at lære en meget værdifuld lektion. At kunne tage vare på sig selv. Denne evne kaldes formelt for eksekutiv funktion.

Børnepsykiaterne, Wendy Moss og Donald Moss, definerer eksekutiv funktion som; et sæt færdigheder, hvor en person lærer at tage ansvar for sin verden, at organisere og styre sine egne ting, at lære af sine fejl og udvikle en form for selvstyre. Lad os se på nogle af de strategier, vi kan bruge til at opdrage selvsikre og selvstændige børn.

Det er ikke let at opdrage selvstændige børn

1. Opdragelse af selvstændige børn – at vide hvornår vi skal handle og hvornår vi skal guide på afstand

At opdrage et barn er ligesom en dans. På et tidspunkt er du nødt til at holde om dem og kort tid efter slippe dem. Vi er nød til at forstå, at selv når dansepartneren er blevet sluppet fri for at tage sine egne trin og bevægelser i total frihed, er den anden person der stadig til at observere og guide på afstand.

At vide hvornår vi skal tage handling, og hvornår vi skal træde et skridt tilbage fra vores børn, er langt fra let. Det kræver, først og fremmest, anvendelse af nogle grundlæggende regler for sameksistens. Her taler vi om en struktur, hvor hver person i huset har sine egne forpligtelser. Hvis de accepterer og udfører disse forpligtelser godt, kan de få lov til flere ting. På denne måde kan en form for familieaftaler hjælpe et barn til at vokse op i et sikkert og lykkeligt miljø. De vil altid vide, hvad der forventes af dem.

2. Tillid

For at opdrage selvstændige børn skal vi have tillid til dem. Tillid til os som forældre og pædagoger, og tillid til dem selv. På denne måde vil barnet vokse op i et miljø, hvor de konstant bliver opdraget med kærlighed og opmærksomhed. De vil ikke være bange for eller have problemer med at fortælle om deres udfordringer og behov. De vil have større tro på, at de kan klare næsten alting selv.

3. At lære at træffe sunde beslutninger

Hvad mener vi med sunde beslutninger? Sunde eller fyldestgørende beslutninger er dem, der gør, at et barn lærer. De åbner døren for, at barnet accepterer at tage ansvar for sine handlinger. Barnet vil forstå, at dets handlinger har konsekvenser. De vil indse, at dårlig adfærd har indflydelse på dem selv og deres omgivelser. Vi bør også vise børnene, at det er godt at spørge andre til råds. De bør dog også vide, at de har friheden til at følge rådet eller følge deres egne instinkter.

I opdragelsen af selvstændige børn skal vi også huske på, at hvert barn har sin egen personlighed, prioriteter og lyster. Som voksne kan vi ikke involvere os i alle deres beslutninger og valg. Vi kan dog guide og rådgive.

Børn skal have plads til selv at lære

4. Lær børnene at tage ansvar for små, såvel som store opgaver

For at lære et barn at være ansvarsfuldt, kræver det tre ting: tid, tålmodighed og kærlighed. En af vores værste “fjender” under opdragelsen er, at vi gerne vil lære vores børn en helt masse alt for hurtigt. Et andet problem er, at vi ofte ikke er gode til at håndtere de daglige udfordringer, som pludseligt dukker op.

En måde at starte på at hjælpe vores børn til at lære disse færdigheder er at forstå, at børn kan begynde at tage ansvar i en meget tidlig alder. Som 3-årige kan de eksempelvis allerede lære at rydde op i deres legetøj. De kan endda hjælpe os med små opgaver i huset, såsom at dække og rydde af bordet, vande planter, passe kæledyr osv.

Anvendelsen af regler, pligter og ansvar er afgørende. Det giver dem en opdragelse, hvor de lærer, at de kan meget mere, end de troede muligt. De lærer, at opvækst hænger sammen med at tage ansvar. De vil opleve, at det styrker deres selvtillid, når de gør deres pligter godt.

5. At overvinde frustrationer

En essentiel strategi til at opfostre ansvarsfulde og selvstændige børn er at hjælpe dem med at udvikle tålmodighed og evnen til at håndtere små hverdagsproblemer. Vi skal give vores børn plads til at opleve og lære at håndtere frustrationer. På denne måde bliver de selvsikre som både unge og voksne. Derfor skal du aldrig tvivle på kraften af ordet “nej”, når det er nødvendigt. At sige “nej” på det rigtige tidspunkt, og under de rette omstændigheder, har en fantastisk langsigtet effekt.

Børn skal lære at håndtere frustration

6. Udvikling af selvkontrol

Lær børnene at se indad. Hjælp dem til at forstå deres følelser. Det vil gøre, at de meget bedre kan tage vare på dagligdagsproblemer og -udfordringer. For at opnå dette er der ikke noget bedre end at give dem en opdragelse, der lægger vægt på den emotionelle intelligens.

7. Sociale færdigheder – vigtigheden af at opfostre socialt kompetente børn

At udvikle børnenes sociale færdigheder vil hjælpe dem til at skabe bedre forhold til andre mennesker. Det vil samtidig give dem en større selvopfattelse og bedre sociale kompetencer. Noget så simpelt som at udvikle empati og selvsikkerhed vil hjælpe dem til at kunne få mere positive forbindelser i deres omgivelser. De vil kunne håndtere eller undgå potentielle situationer med mobning og overleve den sociale og emotionelle rejse på en sundere måde.

Selvstændige børn kan mere end de tror

Det er et eventyr at opdrage selvstændige børn, der er sikre på sig selv og, frem for alt, glade I det eventyr er der et fundamentalt aspekt, vi ikke må ignorere: os selv. D et er moren, faren, bedsteforældrene og andre familiemedlemmer, som alle er del af barnets liv. Vi må sætte et godt eksempel. Det er os, der enten kan opfostre eller skade børnene. Det er os, der kan give dem vinger til at flyve, eller et bur af ubeslutsomhed, afhængighed og frustration. Lad os huske, at ord efterlader indtryk. Kærlighed opfostrer. Eksempler viser vejen frem.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.