Psykologien bag aggressiv adfærd

Hvorfor opfører folk sig på en aggressiv måde? Hvorfor er nogle folk mere aggressive end andre? Kan man bebrejde biologien? Hvad med miljøet? Læs med for at finde ud af, hvad der udløser aggressiv adfærd. 
Psykologien bag aggressiv adfærd
Gema Sánchez Cuevas

Bedømt og godkendt af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Skrevet af Sonia Budner

Sidste ændring: 27 december, 2022

Du ser aggressiv adfærd over alt. Det er, på den ene eller anden måde, en del af dine omgivelser. Du ser det i nyhederne, på gaden og på de sociale medier.

Aggressivitet virker til at være en naturlig del af livet, der er til stede i alle, i en eller anden grad. Der er mange forskellige former for aggressiv adfærd, og der er teorier, der fremhæver dets overlevelsesmæssige værdi for os som art.

Det psykologiske felt har dedikeret meget tid og arbejde til at studere årsagerne, processerne og konsekvenserne af aggressiv adfærd. Nogle er skjulte og andre er eksplicitte. Du har måske stået over for adfærd, der er direkte, indirekte, fysisk eller verbal, psykologisk eller relationel…

Aggressiv adfærd: Fjendtlig eller instrumental

Generelt, er der to typer af aggressiv adfærd: Fjendtlig aggression eller instrumental aggression. Motivet bag denne adfærd er den primære forskel. De har forskellige fortilfælde, de forudsiger forskellige problemer og de er associeret med forskellige kognitive og emotionelle processer.

Fjendtlig aggression

Fjendtlig aggression er en impulsiv form for aggression med formålet at forårsage skade. Det er en reaktiv aggression med en tung følelsesmæssig last.

Instrumental aggression

Denne er med overlæg og kold. Det primære mål er ikke at forårsage skade, selvom det kan ske alligevel. Tyveri kan være motivet eller jagten efter magt. Det er en planlagt aggression, uanset om det er for hævn eller andre skjulte motiver.

Vred kvinde, der råber

Biologien bag aggressiv adfærd

Der virker ikke til at være en direkte forbindelse mellem genetik og aggressiv adfærd. Det er mere interaktionen mellem biologiske og miljømæssige faktorer, der gør dig mere eller mindre tilbøjelig til aggressivitet. På den anden side, er aggression mellem mennesker også socialt reguleret.

Forskellige former for aggressiv adfærd ser ud til at stamme fra forskellige områder i hjernen. Mandelkernen, hippocampus og dets relaterede dele, skillevægsområdet, pandelappen og frontallappen virker til at modulere aggressiv adfærd gennem forbindelserne med den mediale og laterale hypothalamus.

Studier har vist, at især aggressive folk kan have mindre grå masse end andre. Højere testosteron og lave niveauer af kortisol kan også have noget at gøre med aggressiv adfærd. Serotonin-niveauet spiller også en vigtig rolle i at udvise og kontrollere denne adfærd.

Medfødte impulser og tillært adfærd

L. Berkowitz udviklede kognitiv-neoassociation-teorien om aggression baseret på arbejdet af Freud. Hans teori fremsætter, at det, at være ude af stand til at opnå et ønsket mål, er det, der udløser den aggressive impuls. Det fører til en negativ emotionel tilstand, hvilket er oprindelsen af den aggressive adfærd.

Vi har også teorien om social læring fra Albert Bandura. Han fremsætter, at eksterne påvirkninger kan bebrejdes. De bliver en del af dit adfærdsmæssige repertoire på grund af imitation.

Med andre ord, begynder du at opføre dig på en aggressiv måde, fordi du ser andre folk gøre det. Det er særligt tilfældet, hvis den observerende identificerer sig med den person, vedkommende observerer, og hvis observatøren anser vedkommende for at være en ligemand.

Disse to teorier var det grundlæggende startpunkt for Anderson og Bushman. De foreslog at integrere de to modeller. Den tredje teori tager biologiske, miljømæssige, psykologiske og sociale faktorer i betragtning for at forklare aggressiv adfærd. 

De argumenterer for, at aggressivitet sker på grund af en interaktion mellem individets personlige træk og den eksterne stimuli, der aktiverer en række af kognitive og emotionelle processer.

Mand, der slår sin hånd ind i en væg

Faktorer involveret i aggressiv adfærd

Blandt de faktorer, der er involveret i aggressiv adfærd, er sociale igangsættere, ikke-sociale faktorer og de individuelle faktorer eller hver person. Sociale igangsættere inkluderer udløsere, såsom provokation, opfattelsen af at blive uretfærdigt behandlet eller social afvisning.

En af de ikke-sociale igangsættere er afgørende aggressive elementer (billeder eller objekter til stede i den situation, der aktiverer aggressive tanker). For eksempel, tilstedeværelsen af pistoler eller våben.

På den anden side, har vi miljømæssige stressorer, såsom varme, for mange folk og høje lyde, der fungerer som udløsere for aggressiv adfærd. 

Der er også kognitive faktorer involveret. Disse ville være grublen, moralsk frakobling eller aktivering af manuskripter (skitser, der repræsenterer situationer, der guider aggressiv adfærd).

Så, disse manuskripter opbevarer mindet af oplevelser og situationer, man nemt kan huske. Man kan også opbevare overbevisninger omkring, hvordan normal adfærd bør være i visse omstændigheder.

Afslutningsvis, er der mere end én forklaring på oprindelsen af aggressiv adfærd, men det er næsten sikkert, at det er en kombination af miljømæssige og biologiske faktorer.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.