Psykologer: Hjælper dig med at fortolke tanker og følelser

Psykologer: Hjælper dig med at fortolke tanker og følelser

Sidste ændring: 27 maj, 2018

Psykologernes job er at granske folks måde at være på. De hjælper folk med at forstå deres problemer ved at fortolke deres tanker og følelser. Psykologer lytter til betydningen og meningen i det, deres klienter fortæller dem.

Jacques Lacan, en fransk psykoanalytiker, foreslog den ide, at det ubevidste har en sprogstruktur. Det ubevidste er det sted, hvor du opbevarer dine ønsker, din frygt og dine følelser. Så ifølge visse tankeretninger er det psykologer, som giver deres klienter ressourcerne til at gøre det ubevidste bevidst. Lad os udforske dette nærmere…


“Vi kan ikke ændre noget som helst, før vi accepterer det.”

Carl Jung


Egenskaber, som hjælper psykologer med at fortolke tanker og følelser

Psykologer besidder visse egenskaber, som gør dem i stand til at fortolke deres patienters tanker og følelser. De er også i stand til at bruge et sprog, som er nemt for klienten at forstå. Her er nogle af disse specielle egenskaber:

  • Empati. Dette er evnen til at sætte sig selv i en andens sted. Det er nemmere for psykologer at forstå, hvordan og hvorfor en klients problemer påvirker dem, når de sætter sig selv i klientens sko.
  • Kommunikation. Paul Watzawick, en østrigsk psykolog, mener, at kommunikation er forholdets fundament. Det er derfor, at psykologer er i stand til at fortolke det, som klienten tænker og føler.
  • At vide, hvordan man lytter. Psykologer skal være opmærksomme på det, som deres klienter siger, så de ikke går glip af noget vigtigt.
  • Selvbevidsthed. Psykologer skal skille deres klienters problemer fra deres egne. Ellers kan det påvirke kommunikationen.
Psykologer kan være en god støtte, som denne hånd

Nonverbalt sprog

Bevægelser, udtryk, tonefald og kropsholdning siger også meget om, hvad der foregår i dit liv. Disse kan give værdifuld information omkring vores følelser, som vi ikke engang selv var klar over. Eftersom vi ikke er klar over det, bringer vi det ikke op verbalt.

Tanker og følelser passer nogle gange ikke sammen med ord. Så for at tyde dem, observerer psykologen sin klient meget omhyggeligt. For eksempel ser de på deres ansigtsudtryk, når de taler om et problem. Det kan også være, de observerer den måde, deres klient sidder på, og hvor de ser hen.

Tonefald er en anden afsløring. Ændrer klientens tonefald sig for eksempel, når de taler om visse emner? Stopper de op? Forholder de sig stille? Har de svært ved at få vejret? Bliver deres tale hurtigere eller langsommere? Hvor højt taler de?

Aspekterne, vi lige har anført her, er vigtige, fordi de hjælper psykologer med at forstå hele billedet. De giver psykologerne et fingerpeg omkring de opfattelser, klienten har, hvordan de forstår virkeligheden og følelser.

Hvilke er psykologens yndlingsteknikker?

Her er en liste over teknikker, som psykologen oftest bruger i deres praksis:

Kognitive teknikker

Aaron Beck, en psykolog fra USA, foreslog, at der er et forhold mellem dine tanker og dine følelser. Beck mente, at vi kan rekonstruere disse tanker og følelser. Psykologen kan hjælpe os med den opgave.

At tegne eller male

Processen i at tegne eller male gør det ubevidste synligt. Her hjælper psykologen med at udtrykke klientens opfattelser og følelser, når klienten har svært ved at sætte ord på det. Derefter fortolker de dem.

Gennem tale

Terapeuten genkender og identificerer klientens tanker og følelser, mens de taler.

Mand til psykolog

Gennem adfærd

Terapeuten observerer, hvordan klienten opfører sig under terapisessionen. De lytter også til klientens beskrivelser af, hvordan de opfører sig, når de ikke er i terapi. Er de for eksempel aggressive, apatiske, motiverede, begejstrede?

Nonverbalt sprog

I mange tilfælde kan psykologer hjælpe klienter med at oversætte deres tanker og følelser, fordi de er opmærksomme på, hvordan de udtrykker sig selv nonverbalt. De lytter til indholdet af deres tale, men bliver ikke distraheret fra hovedsagen. Med andre ord så husker de altid at lægge mærke til bevægelserne, ansigtsudtrykkene og kropsholdningerne.

Bringer det ubevidste frem i lyset

De fleste psykologer, som tror på eksistensen af det ubevidste, mener, at det manifesterer sig på forskellige måder. Det kan være, det kommer ud ved hjælp af kunst, fejltagelser i talen eller glemsomhed. Psykologer er opmærksomme på disse problemer og udpeger dem for klienten. Det er dem, som giver det betydning (hvis der altså er en betydning bag det).

Psykodrama

Dette er en teknik, som er skabt af Jacob Levy Moreno, hvor klienter udfører et rollespil omkring det, som de oplever. Efterfølgende hjælper psykologen klienten med at fortolke deres skuespil og blive bevidste omkring, at visse ting i det ubevidste måske kommer ud.

Psykologer optræder ofte som et slags spejl. De genspejler klienternes udtryk, så klienterne kan fortolke dem. De kan også hjælpe deres klienter med at organisere deres tale og opfattelser. Det gør de ved at give klienten mulighed for at tale frit og være en slags krykke eller støtte, så processen ikke mister sin sammenhæng.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.