Personligt rum: Kommunikation med afstand

Selvom mange ting spiller ind, er det personlige rum ofte ret gennemgående i vores hverdagsinteraktioner. De afstande, vi holder, og vores kontakt med andre mennesker påvirkes af det følelsesmæssige bånd, vi har til dem.
Personligt rum: Kommunikation med afstand
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og kontrolleret af psykolog Roberto Muelas Lobato.

Sidste ændring: 14 april, 2023

Personligt rum handler om afstanden mellem mennesker og objekter i interaktioner. Det er afstanden, mennesker holder, når de interagerer med hinanden, samt fraværet af fysisk kontakt. Samtidig handler det om den følelsesmæssige afstand, der eksisterer mellem to mennesker under en interaktion.

Forskningen af personligt rum fortæller os, at det kan virke normalt at tale med en person ansigt til ansigt, men i nogle kulturer er det mere acceptabelt at placere sig i en 90-graders vinkel til den anden person.

Det er det samme med kys og håndtryk som hilsen. Denne adfærd, som er meget normal i nogle kulturer, kan være meget intens for andre. I Japan undgår de eksempelvis gerne fysisk kontakt, men hilser derimod på hinanden med et nik.

Personligt rum og fysisk kontakt

Alle kulturer har hver sin tilgang til kontakt. Nogle kulturer tillader ingen fysisk kontakt offentligt, hvorimod det er helt acceptabelt i andre.

Disse kulturforskelle har ført til kulturfænomenet med høj- eller lavkontakt. Kulturer med høj-kontakt har ofte mindre afstand mellem mennesker. Derimod er der større afstand mellem mennesker fra lav-kontakt kulturer.

Disse kulturforskelligheder ses dog ikke kun i, hvordan folk indgår i kontakt med andre, men også hvordan de placerer sig selv i rummet. Afstanden mellem mennesker og deres omgivelser indikerer, hvilken afstand der ses som acceptabel. Disse rum kan inddeles i tre underkategorier: Fast rum, delvist fast rum og uformelt eller personligt rum.

Mand og kvinde drikker kaffe udenfor med hund

Personligt rum og plads

Fast rum har ubevægelige strukturer, der angiver afstande. Grænserne mellem lande repræsenterer de lettest genkendelige faste rum. Andre eksempler på faste rum kan være mure i et hus, familiestruktur, bygrænser eller endda træer i en by. Alle disse aspekter bestemmer til dels en afstand til andre mennesker.

“Omkring 75 cm fra min næse

Går grænsen for min person,

Og al den uudnyttede luft i mellem

Er privat territorium og område.

Fremmede, hvis ikke med øje for soveværelset

Jeg beder dig fraternisere,

Kryds den ikke:

Jeg har intet våben, men jeg kan spytte.”

W.H. Auden

Delvist fast rum er rum, hvor objekter ikke afgrænser os, fordi de kan flyttes. En dør kan eksempelvis åbnes og lukkes.

Der findes to typer delvist fast rum. Sociofugal rum, såsom ubehagelige stole eller et supermarkeds indretning, kan få folk til at flytte sig. Sociopetal rum inviterer til samtale og interaktion, såsom indretningen hos en terapeut eller et rundt bord.

Til sidst, eksisterer uformelt eller personligt rum omkring din krop. Mens nordiske kulturer har mere afstand, bruger sydeuropæiske og latinske kulturer mere fysisk kontakt og holder mindre afstand mellem folk.

Sociofugale rum er omgivelser, der ikke lægger op til interaktion, såsom denne bænk med et træ i midten

Personligt rum og afstand

En fornemmelse for personligt rum fortæller om afstanden mellem mennesker under forskellige interaktioner. Afstanden, vi holder til andre mennesker, afhænger ikke kun af vores kultur, men også af forholdet, vi har til disse mennesker. Der findes fire typer afstande:

  • Intim afstand: Denne afstand eksisterer i tætte forhold, eksempelvis med en partner, familiemedlemmer og nære venner. Intim afstand trænger ind på det personlige rum og accepteres derfor ikke af alle.
  • Personlig afstand: Kontakt med den anden person sker, uden det forstyrrer det personlige rum. Det sker med personer, vi er tætte med, og personer vi kender godt. Selvom det kan variere fra kultur til kultur, er den personlige afstand omkring en arms længde fra kroppen.
  • Social afstand: Denne afstand holder vi til fremmede. Vi bruger den med mennesker, vi ikke har et forhold eller venskab med og derfor ikke nogen følelsesmæssig tæthed. Vi bruger også social afstand, når vi møder nye mennesker eller til arbejdsrelaterede møder.
  • Offentlig afstand: Denne distance er på mere ned 3,5 meter og repræsenterer den ideelle afstand i interaktion med en gruppe mennesker. Denne distance får os til at hæve stemmen, og vi bruger den til konferencer og taler.

Selvom mange ting spiller ind, er det personlige rum ofte ret gennemgående i vores hverdagsinteraktioner. De afstande, vi holder, og vores kontakt med andre mennesker påvirkes af det følelsesmæssige bånd, vi har til dem. Objekter og kulturer påvirker dog også vores rum.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Ballendat, T., Marquardt, N., & Greenberg, S. (2010). Proxemic Interaction: Designing for a Proximity and Orientation-Aware Environment. In Proceedings of the International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces (ITS ’10). https://doi.org/10.1145/1936652.1936676


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.