Operant betingning: En måde at ændre adfærd på

Operant betingning er baseret på anvendelse af forstærkning eller straf. Det er en nyttig teknik til at ændre en persons adfærd.
Operant betingning: En måde at ændre adfærd på

Sidste ændring: 02 november, 2021

Forandring, både i terapi og i dagligdagen, kan ske med forskellige ændringer. Din adfærd er, som den er, af flere forskellige årsager. Disse involverer din personlige historie, din følelsesmæssige bagage, dine evner og de belønninger, du ønsker at få ud af din adfærd (operant betingning).

Edward Thorndike studerede oprindeligt dette særlige område af den eksperimentelle psykologi. Han udviklede differentiel psykologi. Derefter identificerede Pavlov klassisk betingning. Derefter kom Skinner. Han udviklede operant betingning og straffe- og belønningssystemet.

Forsvaret af adfærdsmodellen er operant betingning en form for indlæring. Det betyder, at man handler i overensstemmelse med de konsekvenser, man forventer, at der vil ske. Vi kalder det associativ indlæring. I dag ved vi, at brugen af positiv forstærkning normalt er mere effektiv til at ændre adfærd end brugen af straf.

Kvinde tænker

Positiv og negativ forstærkning i operant betingning

Operant betingning fastslår, at to former for forstærkning kan følge adfærd:

  • Positiv forstærkning. Hvis et barn f.eks. rydder op på sit værelse, giver forældrene et stykke slik.
  • Negativ forstærkning. Der fjernes noget, der er ubehageligt for den pågældende person.

Positiv forstærkning tilføjer med andre ord noget, mens negativ forstærkning fjerner noget.

Positiv og negativ straf i operant betingning

Forstærkning gør det mere sandsynligt, at individet vil gentage adfærden. Straf opnår derimod det modsatte. Hvis den gives efter en bestemt adfærd, er det mindre sandsynligt, at denne adfærd vil forekomme igen. Med andre ord bliver adfærden uddød. Der findes to typer af straf:

  • Positiv afstraffelse. Endnu en gang tilføjes der noget. F.eks. pålægger myndighederne en person en sanktion i form af frivilligt arbejde for samfundet.
  • Negativ afstraffelse. Noget fjernes. Myndighederne fratager f.eks. en person sit kørekort for en overtrædelse af færdselsloven.

Derfor påvirker forstærkninger og straffe adfærden. Alle forældre ved det, selv dem, der aldrig har studeret nogen form for psykologi. De bør dog altid overveje den bedste måde at anvende forstærkninger på. De har brug for en veludviklet stimuleringskontrol. De bør også tage hensyn til faktorer som motivation og miljø.

Her er en liste over teknikker til operant betingning, der anvendes til ændring af adfærd.

Teknikker til negativ straf

Teknikker til positiv afstraffelse

Mætning

Mætning indebærer, at forældrene/læreren hele tiden forstærker deres negative adfærd. Som følge heraf begynder barnet at kede sig eller indser, hvor nytteløst det er. F.eks. råber et barn, at han eller hun vil være alene. En mættende teknik ville betyde at lade barnet være alene i lang tid og ikke kun den korte tid, han eller hun ønsker det.

Overdrevet rettelse

Forældre/lærere forventer, at barnet betaler for konsekvenserne af sine handlinger. Restitutionel overdrevet rettelse betyder, at barnet skal bringe omgivelserne tilbage til en bedre tilstand end før deres dårlige opførsel. Hvis de f.eks. har klistret tyggegummi under deres skrivebord, skal de kontrollere og rengøre alle skrivebordene i klasseværelset.

Positiv praksis betyder derimod, at en person gentagne gange skal udføre en bestemt adfærd på den rigtige måde. F.eks. skal et barn gentagne gange tage tyggegummi ud af munden, pakke det ind i et stykke papir og smide det ud.

Pige ryder op på sit værelse som en del af operant betingning

Differentiel forstærkning i operant betingning

Differentiel forstærkning er den proces, hvor man forstærker en bestemt respons i en bestemt sammenhæng og ikke forstærker (slukker) andre responser. Her nævner vi tre teknikker til differentiel forstærkning, der anvender operant betingning.

  • Differentieret forstærkning af lave satser. Dette har til formål at sænke hyppigheden af en bestemt adfærd. Derfor forstærker forældrene/læreren kun, når adfærden ikke forekommer for ofte. Lad os f.eks. sige, at et barn rækker hånden op og stiller spørgsmål i klassen for mange gange, så andre ikke får mulighed for at deltage. Hvis de fortsætter med at gøre det, forstærker læreren ikke adfærden. Men hvis barnet reducerer antallet af gange, hvor det rækker hånden op, begynder læreren at forstærke denne adfærd. De fortsætter dette, indtil barnet rækker hånden op et acceptabelt antal gange.
  • Differentiel forstærkning af alternativ adfærd. Læreren forstærker adfærd, der er et levedygtigt alternativ til den problematiske adfærd. Lad os bruge samme eksempel som ovenstående, men lad os sige, at barnet i stedet for at afbryde undervisningen laver sine lektier i klassen. Læreren forstærker så denne adfærd.
  • Differentiel forstærkning af uforenelig adfærd. Forældre/lærere forstærker kun adfærd, der ikke kan forekomme samtidig med den problematiske adfærd. De kan f.eks. lægge en kuglepen i hånden på et barn, der bider negle.

Forældre og lærere skal altid gennemføre håndhævelsesprogrammer på en hensigtsmæssig, effektiv, intelligent og ansvarlig måde. Desuden skal de fastsætte målene og handlingsplanen.

I mange tilfælde vil en person modstå disse programmer. Faktisk vil de have en tendens til at ønske forstærkning, uanset hvad der er aftalt. Derfor har lærere og forældre brug for tålmodighed, sociale færdigheder, subtilitet og præcision.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Pérez-Álvarez, M. (1991). El sujeto en la modificación de conducta: Un análisis conductista. En V. Caballo (Ed.), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. (pp. 69 – 89). Madrid: Siglo XXI.
  • Skinner, B. F. (1975e). El análisis operacional de los términos psicológicos. En Registro acumulativo: Selección de la obra de Skinner realizada por el propio autor. (pp. 413-429). Barcelona: Fontanella.
  • Skinner, B. F. (1977). Ciencia y conducta humana. Barcelona: Fontanella.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.