Når der er normer, du slet ikke kendte, i spil

Der findes to slags normer, som kan findes i en gruppe: De skrevne og de uskrevne normer. De påvirker individerne forskelligt.
Når der er normer, du slet ikke kendte, i spil
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og kontrolleret af psykolog Roberto Muelas Lobato.

Sidste ændring: 04 maj, 2023

Normer er ideer. Det er ideer, der findes i vores tanker, som fortæller os, hvad vi forventes at gøre. De kan også udtrykke, hvad andre forventer af os, og de er almindeligvis delte. Alle grupper har normer, og de er ikke skadelige. De kan faktisk spille en stor rolle for, hvordan hvert medlem af gruppen føler, tænker og handler.

Når gruppens identitet er vigtig, vil gruppens normer vejlede folks opførsel. For eksempel hvis du går ned ad gaden og møder en hjemløs, som spørger om penge. Måske giver du ham noget, måske ikke.

Men hvis du er medlem af en velgørende forening eller en religiøs gruppe med en given norm, så vil du sikkert give ham noget. Du gør det, fordi det at give noget til andre er en norm i din gruppe.

“Vores arv og idealer, vores koder og standarder – tingene, vi lever efter og lærer vores børn – er bevaret eller reduceret efter hvor frit vi udveksler ideer og følelser.”

-Walt Disney-

Hvordan normer opstår

En gruppe kan eksplicit beslutte dens normer, en aftale mellem medlemmerne. De kan også opstå af, hvordan folk opfører sig. Hvis de andre i gruppen imiterer visse manerer, bliver det gruppens norm. Gruppens medlemmer kan imitere dem, enten fordi de kan have et formål, eller fordi de hjælper gruppen med at overleve.

Men dette er ikke den eneste måde, normer opstår på. De kan også udvikle sig på en mindre demokratisk måde. Nogle gange er det lederen af gruppen, som vælger dem.

Det kan også være en rollemodel i gruppen, som ubevidst skaber dem. Det sker, hvis et særligt repræsentativt medlem skiller sig ud ved sine tanker, følelser, eller handler anderledes. Det fører til en spænding, som bliver løst, hvis de øvrige medlemmer gør den nye adfærd til en norm.

“Regler og modeller ødelægger det geniale og kunsten.”

-William Hazlitt-

Person med blyant og papir på skrivebord

To slags normer

Der findes to slags normer, som kan findes i en gruppe: De skrevne og de uskrevne normer. De uskrevne normer er dem, som handler om, hvad gruppens medlemmer gør i en given situation. Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, er det bedst at kigge på, hvad de andre gør. På den måde kan du ende med at gøre det samme ved at imitere dem.

Hvis de så bakker dig op, efter du har imitereret dem, vil du sikkert også gøre det næste gang. Derfor opstår disse normer, når folk imiterer de vigtigste medlemmer af gruppen.

De skrevne normer har at gøre med, hvad gruppens medlemmer billiger eller ikke billiger. De fortæller dig, hvad du må, og hvad du ikke må. Det er ligesom moral: De viser dig, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Gruppen motiverer disse normer gennem dens egen belønninger og straf. De straffer alle, der ikke følger dem, og belønner dem, der kan finde ud af det.

“Jeg tror ikke, jeg nogensinde vil lave en sexscene på grund af min religion og min personlige holdninger.”

-Jon Heder-

Normers funktioner

Gruppens normer kan have en masse forskellige funktioner. På den ene side er de individuelle funktioner, som hver især påvirker hvert medlem af gruppen. Så er der de sociale funktioner, som påvirker gruppen og dets medlemmer.

Den vigtigste individuelle funktion er at give det et bestemt verdensbillede. Gruppens normer fortæller dig, hvordan verden virker og hvordan man skal tænke, føle og agere i den verden.

Der er visse formål, som det er værd at nævne, når det gælder deres sociale funktioner. En af dem er, at de regulerer forholdet mellem gruppens medlemmer. De fortæller dig, hvordan du skal agere overfor de andre. De kan også gøre det klart for dig, hvad gruppens funktioner og mål er. Endelig hjælper de med at bevare gruppens identitet.

det sorte får blandt hvide og brune

Det sorte fårs effekt

Men normer er ligesom regler til for at blive brudt – i hvert fald nogle er. Gruppens medlemmer vil altid have en mulighed for ikke at følge dem. Hvis det sker, har de fleste grupper folk til at forsøge at stoppe dem.

Her vil de typisk bagtale de medlemmer, som ikke respekterer normerne. På den anden side vil de medlemmer, som respekterer normerne (perfekte prototyper) komme ud som sejrherrer.

Vi kalder det for det sorte fårs effekt. Ideen med at bagtale dem er at skille sig af med disse medlemmer, som bidrager med negative input til deres sociale identitet. Der var to nylige eksempler på dette i Spanien.

Da nogle cataloniere samlede sig og krævede uafhængighed, brød de normerne. Nogle (ikke alle) med en national identitet reagerede ved at bagtale dem. De stillede sig på den side, som ønskede at beholde Spanien som et samlet land.

Det modsatte skete også: Nogle cataloniere med en stærk catalonsk identitet bagtalte dem, der ønskede et samlet Spanien. Du vil selvfølgelig i nyhederne kunne se, at den konflikt ikke er løst endnu.

“Når nogle skiller sig ud fra de kulturelle normer, må kulturen beskytte sig selv.”

– Robert M. Pirsig-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.