Moralsk forpligtelse som en vej til at udleve værdier

Morale handler grundlæggende om, hvad der er rigtigt og forkert.
Moralsk forpligtelse som en vej til at udleve værdier

Sidste ændring: 23 november, 2020

Der er forskel på moralske normer og en moralsk forpligtelse. Det ene har at gøre med kulturen og samfundet generelt. Det andet handler om individets egne principper. I denne artikel vil vi analysere begge begreber lidt dybere.

Alle har en moral. Enhver person ved eller har en idé om, hvad der er rigtigt og forkert. Men at man ved, at noget er forkert, betyder ikke nødvendigvis, at man ikke gør det. 

Nogle gange kommer fordelene ved visse handlinger ikke fra at følge universelle principper eller en moralsk forpligtelse. Faktisk er det ligegyldigt, hvor store fordelene er, nogle gange nægter folk at gøre ting, der går imod deres egen moral.

Derfor findes der en moralsk overbevisning eller en række normer, som du som individ vil vælge at følge eller lade være. Især vil du være tilbøjelig til at følge moralske forpligtelser.

Når det handler om værdier, kan du for eksempel mene, at det er en moralsk værdi at tage hensyn til miljøet. Men hvis du ikke har en moralsk forpligtelse til at tage det hensyn som en værdi, så er det ikke sikkert, du lever efter det.

Person skriver på papirer

Moralske normer

Moralske normer er overbevisninger, der er påvirket af kulturenI et eller andet omfang omhandler disse normer, om en bestemt handling skal føres ud i livet eller ej.

Selvom moralske normer kan variere fra person til person, er de generelt ret ens blandt mennesker fra den samme kultur. At spise svinekød kan for eksempel være fint i nogle religioner, men forbudt i andre.

Kort sagt har alle en overbevisning om, hvad der er rigtigt og forkert, men overbevisningen er ikke ens for alle. Det er derfor, du har en tendens til at mene, at andre mennesker gør noget “forkert”, når de gør noget, du synes er amoralsk.

Moralsk overbevisning

Udover moralske normer findes der også moralsk overbevisning, som er en metakognitiv overbevisning som folk har om en bestemt holdning. Det er med andre ord, hvad du tænker om en bestemt tankegang.

En moralsk overbevisning er en særlig stærk og vigtig moralsk norm. Men der er også en kvalitativ forskel på moralske normer og moralsk overbevisning. Den store forskel er, at førstnævnte vurderer, hvorvidt en handling er rigtig eller forkert, mens moralske overbevisninger vurderer, hvorvidt en tankegang er rigtig eller forkert.

Når en person har en moralsk overbevisning om miljøet som en værdi, betyder det, at miljøet er vigtigt for denne person. Men det betyder ikke, at det at foretage en bestemt handling for miljøet er godt eller dårligt i deres øjne.

Moralsk forpligtelse

Hvis dette var et hierarki, ville moralsk forpligtelse ligge øverst, over moralske normer og overbevisninger. Moralsk forpligtelse er en personlig beslutning om at deltage i en kollektiv handling baseret på den antagelse, at det er det rigtige at gøre. Faktisk er moralske forpligtelser en stærkt motiverende kraft.

Når det handler om personligt adfærdskodeks, så spiller moralske forpligtelser en vigtig rolle. Det betyder at være i overensstemmelse med det, du tror på. Det er derfor, folk udfører handlinger uden at tænke på, hvad andre mener om dem. Når de gør det, har de det godt med sig selv. Hvis de ikke gør det, så føler de skam.

Personer demonstrerer

Bestanddele i en moralsk forpligtelse

Forskellen på moralsk overbevisning og moralsk forpligtelse er, at førstnævnte er en række meninger, mens det andet er en motiverende faktor, der får en person til at foretage sig en bestemt handling. Sagt på en anden måde, er den moralske forpligtelse motivationen til at handle i overensstemmelse med ens moralske overbevisning.

Derudover har den moralske forpligtelse andre bestanddele: En fornemmelse af forpligtelse til at foretage en handling på grund af den selvbestemmelse og personlige tilfredsstillelse, der følger med. Modsat den uro, der vil være resultatet af ikke at gøre det. Dertil kommer den opofrelse, det er, faktisk at gøre det.

Hvis man indregner alt, hvad vi har nævnt indtil nu, så kan man sige, at moralske normer definerer, hvilken adfærd der er rigtig, og hvilken der er forkert. Dernæst er den moralske forpligtelse motivationen til at indrette sig efter disse normer. Altså er det første en guide for individet, og det andet er motivation til at opføre sig i overensstemmelse med det.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.