Medlidenhed åbner vores hjerter og gør os gladere

Medlidenhed åbner vores hjerter og gør os gladere

Sidste ændring: 10 april, 2018

Medlidenhed er evnen til at forstå andres lidelse og ønsket om at mindske den. Medlidenhedskonceptet er både mere simpelt og mere intenst end at udvise empati. For det opfordrer os til at hjælpe med at sætte en stopper for andres lidelse.

At vise os selv medlidenhed, opfordrer på den anden side til en kærlig indstilling overfor os selv, især når tingene ikke forløber som planlagt. At lære, hvordan vi udvikler denne medlidenhed, vil hjælpe os med at blive gladere og mere tilfredse med vores liv til daglig. Så længe vi ikke misbruger den eller svælger i selvmedlidenhed selvfølgelig.

Psykolog og forsker, Paul Gilbert, har skabt en terapiform, som fokuserer på medlidenhed. Han påpeger, at denne form for medlidenhed ikke er det samme som at have ondt af andre. Snarere er det en motivation, som giver os energi til at hjælpe andre på en måde, som giver dem mulighed for at lindre deres egen lidelse med vores hjælp.

Medlidenhedens komponenter

Ordet medlidenhed betyder “at lide sammen” eller “håndtering af følelser af sympati”. Det er den følelse, vi får, når vi bemærker andres lidelse, og det udløser den impulsive lyst til at reducere den. Følelsen er opdelt i forskellige komponenter:

 • Et kognitivt komponent, som omfatter opmærksomheden på og evalueringen af andres lidelse, såvel som anerkendelsen af vores egne evner til at handle, når vi konfronteres med den.
 • Et adfærdskomponent, som indbefatter at kunne indgå kompromis for alle parter, som er involverede, og den faste beslutning om at gennemføre handlinger, der hjælper med at gøre en ende på lidelse.
 • Et følelsesmæssigt komponent, som motiverer os til at handle ud fra vores mavefornemmelser, fremkalde følelsesmæssige reaktioner, som giver os en følelse af personlig tilfredsstillelse. I hvor høj grad vi oplever psykologisk velvære, afhænger til dels af den type forhold, vi udformer med andre.
Person giver anden person hjerte som symbol på medlidenhed

Medlidenhed åbner vores hjerter op

Denne følelse hjælper os med at få kontakt til vores hjerte og sætte os ind i andres situation. Den åbner en dør op for vores følelser og giver os muligheden for at føle, at vi oplever det, andre omkring os er udsat for. Vi føler det, som sårer dem og det, som er med til, at de lider.

Medlidenhed er med til, at vi ikke kun ser vores egne fødder, men begynder at se det, som sker omkring os. Den minder os om, at vi ikke er alene i denne verden, at andre også er vigtige. Derudover hvis den hjælp, som den bringer med sig, er oprigtig, vil den give os en enorm følelse af indre fred.

At vise medlidenhed bringer os tættere på andre og giver os muligheden for os vise det bedste af os selv, så vi ydmygt og med nærhed kan hjælpe andre. Hver gang vi tager os af andre, som har behov for det, bliver vores hjerte større og samtidig tilbyder vi den anden uforbeholden hjælp.

Frygten for at vise medlidenhed

Hvorfor udnytter vi ikke, at vi kan vise medlidenhed overfor andre, når vi har så mange muligheder for at gøre det? Vi giver ikke os selv muligheden for at udvise medlidenhed, fordi vores fokus ikke er på det rette sted. Social neurovidenskab har vist os, at vores naturlige indskydelse er at hjælpe. Vi er parate til at tilbyde hjælpen, så snart nogen beder om den. Men hvordan kan det være, vi så nogle gange ikke hjælper?

Følelsen af medlidenhed kan gøre os bange for at handle af forskellige grunde. Her er nogle eksempler:

 • Vi er bange for, at hvis vi hjælper andre med at lindre deres lidelse, vil det sætte os i en sårbar situation, hvor andre kan afvise os.
 • At se andre menneskers lidelse er med til, at vi føler os triste. Det er en følelse, som vi måske ikke ønsker at føle.
 • Medlidenhed kan være med til, at vi åbner op for uløste barndomssår, som forhindrer os i at føle tilknytning til andres lidelse.
 • Vi er bekymrede for, at vi ikke vil være i stand til at glemme andres lidelse, når vi har først har følt tilknytning til den.
 • Vi vil hellere rette vores opmærksomhed på andre ting, som vi synes er “mere vigtigt”.

“Det grundlæggende menneskelige problem er mangel på medlidenhed. Alt imens dette problem varer ved, vil andre problemer fortsætte. Hvis det bliver løst, kan vi forvente gladere dage.”

-Dalai Lama- 


At udvise medlidenhed over for os selv; evnen til at acceptere os selv, som vi er

Vi kan udvise medlidenhed over for os selv ved at forstå vores indre lidelser; at kunne forstå meningen med den, og give os selv mulighed for at acceptere den og behandle os selv med kærlighed. Den er en måde at fremelske en kærlig adfærd over for os selv på. Især når tingene ikke går som planlagt.


“Vær selv den forandring, du ønsker at se i verden.”

Gandhi


Kvinde puster til mælkebøtte

Medlidenhed opfordrer os til at tage et kig på vores samfund, som en forandringskraft, der bringer det indre til det ydre. I stedet for at fylde os selv op med selvkritik og fordømmelser, så vil den medlidenhed, vi udviser over for os selv, give os mulighed for at være menneskekærlige og udvikle en omsorgsfuld voksen inden i os, som bekymrer sig for os og beskytter os hver dag. I stedet for at holde os på afstand fra menneskeheden, bringer medlidenheden os sammen.

4 trin, som udvikler medlidenheden

Hvis vi ser andres lidelse som en øvelse i at udøve medlidenhed, er det nødvendigt at træne den måde, vi opfatter lidelse på. Alt, vi har brug for at gøre, er at bemærke og indse, at vi ikke er alene. Det er altid andre, som har behov for hjælp. Vi bliver nødt til ikke bare at se væk. Dette kan være med til, at når vi kommer i kontakt med lidelse, kan vi føle os overvældet af vores følelser. Dette er vores anden opgave: at lære, hvordan vi håndterer de følelser, som udvikler sig i os, når vi handler med medlidenhed.

Forstå lidelsen

At forstå sin egen og andres lidelse er første skridt mod at føle medlidenhed. For at kunne dette bliver vi nødt til at åbne vores hjerter op, så vi kan komme i kontakt med vores følelser. Hvis vi for eksempel er på gaden, og vi ser nogen, som lider, bør vi stoppe op et øjeblik og prøve at forstå deres lidelse fuldt ud, i stedet for bare at gå forbi, som om det ikke er vores problem. 

Vurder andres lidelse

Det er vigtigt at udøve denne færdighed uden at dømme. For ellers vil vi ikke mærke medlidenheden. Og den vil heller ikke opstå, hvis ikke vi har gennemført de tidligere trin for at forstå lidelse. For eksempel hvis vi synes, en person fortjener deres lidelse, så kan det være, at følelsen af medlidenhed ikke opstår.

Føl følelsen fuldt ud

At åbne os selv op overfor følelser giver os mulighed for at føle følelsen fuldt ud, og alle de følelser, som følger med. Selv om det kan være årsag til, at vi oplever lidelse og ubehag. Hvis vi giver os selv mulighed for at blive ført væk af følelsen af medlidenhed, vil vi være i stand til at nå en dyb følelse af elskværdighed.

Hvis vi for eksempel ser noget i nyhederne, som berører os, så bør vi give os selv lov til at græde og ikke blokere de følelser. På denne måde vil vi føle os frie til at føle medlidenhed.

Gør noget

Når vi kan forstå, vurdere og føle andres lidelse uden at censurere os selv, så kan vi handle. Vi bør ikke bare holde denne følelse indeni os selv. Prøv for eksempel at arbejde på at mindske en vens eller familiemedlems lidelse. Giv dem den følelsesmæssige støtte, de virkelig har behov for.

De positive følger af medlidenhed

Der er mange positive følger for samfundet og for os selv, når vi kan udvise medlidenhed. For Dalai Lama har medlidenhedens virkekraft evnen til at:

 • Opfordre til en form for uddannelse, som fokuserer på empati, etik og personlig udvikling.
 • Skabe nye økonomiske systemer, som er mere retfærdige for samfundet.
 • Indse, at vi er en fuldkommen menneskeart, hvor man ikke bør dele op i dem/os eller overlegen/underlegen.
 • Udvikle dialog og kommunikation i stedet for vold.
 • Reducere social ulighed ved at tillade mere gennemskuelighed på alle områder.
 • Ende kulturelle forskelle, sammen med fordomsfuldhed og korruption.
Personer omfavner hinanden som følge af medlidenhed

Hvis vi inkluderer medlidenhed i vores liv, vil vi bemærke markante forandringer. Vi kan prøve at forestille os, at nogen, vi holder meget af, lider, og se, hvilken effekt det skaber i vores krop. Send så denne person venlige og medmenneskelige følelser. Mærk så, hvordan du føler dig anderledes. Så prøv at sende følelser til nogen, som ikke kan lide dig så meget. Mærk så, hvordan du har det.

Mindfulness og opmærksomhed hjælper os med at udvikle denne medlidenhed, som vi kan overføre til andre. Hvis vi vil udvikle medlidenhed, bliver vi nødt til at skabe plads mentalt, som hvis det var vores private konsultationskontor. Her kan vi forstå andres lidelse, og gør noget ved den. Det er på denne måde, det hele begynder. Vi gør hver vores part for at opbygge en mere retfærdig og givende verden.

Hvis samfundet skal forandres, begynder det med, at vi behandler hinanden bedre, inklusiv os selv. Vi må udøve empati og medlidenhed over for hinanden. Der er ingen undskyldninger for ikke at begynde i dag. Jo hurtigere du begynder at føle medlidenhed, jo større glæde og trivsel vil du være i stand til at mærke i dit liv til daglig.  


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.