Syv måder at forstå psykologi på

Der er lige så mange måder at forstå psykologi på, som der er måder at opfatte menneskelig adfærd på. I denne artikel vil vi tilbyde syv perspektiver, som vil hjælpe dig med at forstå psykologi.
Syv måder at forstå psykologi på
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Når det kommer til menneskelig adfærd, er det sikkert at sige, at der er mange måder at opfatte og analysere det på. Det samme gælder med hensyn til at forstå psykologi. Lad os ikke glemme, at psykologi er disciplinen, der søger at forklare processerne i sindet og menneskelig adfærd. 

Når det er sagt, er det svært ikke at spørge sig selv, hvordan det er muligt at opnå en smule enstemmighed i at få menneskelig adfærd til at give mening, når der er så mange perspektiver til at forstå det fra.

Psykologer bruger forskellige tilgange, når det kommer til at studere, hvordan folk tænker, føler og opfører sig. Hvad end tilgangen er, så er formålet med studiet uforanderlig og konklusionerne er som regel ikke særlig langt fra hinanden. I denne artikel vil vi give nogle ledetråde, som vil gøre det nemmere at forstå psykologi.

Nogle forskere besluttede at fokusere på en specifik tankeskole. Andre vælger på den anden side at anvende en mere eklektisk tilgang, som inkorporerer flere forskellige synsvinkler.

Grundlæggende er det ene perspektiv ikke bedre end et andet per definition. De lægger simpelthen hver især vægt på forskellige aspekter af menneskers adfærd og det er op til dig, hvilken du vil fokusere på, når du prøver at forstå psykologi.

Fra et psykologisk synspunkt, er en tilgang et perspektiv, som indebærer bestemte formodninger om menneskets adfærd, der er forskellig fra andre formodninger, der bliver anvendt af andre skoler. Der kan være flere forskellige teorier indenfor den samme gren, men de deler alle bestemte grundlag, når de falder under den samme skole.

Tetrisbrikker danner hoved og sind

For nu er nogle af de vigtigste psykologiske tilgange til at forstå menneskelig adfærd:

  • Behaviorisme
  • Kognitiv
  • Biologisk
  • Psykodynamisk
  • Humanistisk
  • Evolutionistisk
  • Sociokulturel

Nedenfor vil vi gennemgå, hvad de hver især består af:

Behaviorisme

Behaviorisme er anderledes end andre tilgange, fordi folk (samt dyr) ifølge den som regel er kontrolleret af deres omgivelser. Indenfor behaviorisme er vi faktisk alle et resultat af, hvad vi har lært, med hensyn til stimuli, forstærkere og associationer. Behaviorisme studerer dermed, hvordan faktorer i miljøet (stimuli) påvirker observerbar adfærd (respons).

Behaviorisme som en tilgang foreslår to primære processer, som folk lærer fra deres miljø gennem: Klassisk betingning og operant betingning. Vi kan se klassisk betingning reflekteret i Ivan Pavlovs eksperimenter og operant betingning i B.F. Skinners.

Ifølge behaviorisme som en tilgang bør man kun studere observerbar adfærd, fordi det kun er dette, som kan måles. Behaviorisme afviser faktisk idéen om, at folk har en fri vilje. Som vi nævnte ovenfor, menes der, at personens miljø afgør al deres adfærd.

Den kognitive tilgang

Den kognitive tilgang handler om en idé om, at hvis vi ønsker at vide, hvad der får folk til at gøre bestemte ting, så skal vi udforske, hvad der går igennem deres hoveder. Denne måde at forstå psykologi på fokuserer dermed på at analysere mentale processer.

Med andre ord studerer psykologer kognition fra et kognitivt perspektiv, hvilket betyder den mentale handling eller proces, som folk opnår viden gennem.

Den kognitive tilgang håndterer derudover mentale funktioner, såsom hukommelse, opfattelse og opmærksomhed, blandt andre. Kognitivisme påstår, at mennesker er som computere på den måde, de bearbejder information på.

Kvinde med sky i hænder symboliserer det svære ved at prøve at forstå psykologi

Den biologiske tilgang til at forstå psykologi

Den biologiske tilgang forklarer adfærd ud fra personens underliggende genom. Det studerer mere end noget andet, hvordan gener påvirker en persons adfærd. Dette er en meget særlig måde at forstå psykologi på, eftersom det påstår, at det meste adfærd er nedarvet og har en adaptiv funktion.

Den biologiske tilgang er baseret på forholdet mellem adfærd og de hjernemekanismer, der støtter det. På den måde leder det efter årsager til adfærd i aktiviteten i gener, hjernen, nervesystemet og det endokrine system. Med andre ord søger det at studere, hvordan alle disse systemer interagerer med hinanden.

Psykobiologer studerer dermed, hvordan den menneskelige krop er forbundet med adfærd, følelser og tanker. På den måde prøver det at forstå, hvordan sindet og kroppen arbejder sammen for at skabe følelser, minder og sensoriske oplevelser.

Den psykodynamiske tilgang, en interessant måde at forstå psykologi på

At tale om psykodynamisk tilgang er at tale om Sigmund Freud. Denne forfatter udviklede psykodynamiske principper ved at observere, hvordan det ubevidste kontrollerede hans patienters psyke. Og det er dét, psykodynamiske psykologer eller psykoanalytikere gør: De understreger indre kræfter og konflikters rolle i forhold til adfærd.

Som nævnt i denne tilgang, opstår menneskelige handlinger fra medfødte instinkter, biologiske impulser og forsøg på at løse konflikter mellem personlige behov og kravene fra samfundet.

Den psykodynamiske tilgang påstår, at begivenheder i vores barndom kan have en betydelig indvirkning på vores adfærd som voksne. Vores ubevidste sind og oplevelser i barndommen afgør dermed vores adfærd som en helhed. Det er også vigtigt at bemærke, at ifølge dette har personer begrænset villighed til at træffe beslutninger.

Et vigtigt aspekt af denne skole af psykoanalyse er Freuds teori om psykoseksuel udvikling. Denne teori viser, hvordan tidlige oplevelser påvirker voksen personlighed. Derudover foreslår det, at stimuleringen af forskellige områder på kroppen er vigtig, i takt med at barnet bevæger sig gennem faserne i udviklingen.

Den humanistiske tilgang

Den humanistiske tilgang studerer en person som en fuldkommen og integreret enhed. Humanistiske psykologer observerer menneskelig adfærd ikke kun gennem tilskuerens øjne, men også gennem personens egne øjne. Det understreger vigtigheden af at overveje sammenløbet for hver og en af personens vitale sfærer.

Fra denne måde at forstå psykologi på menes det, at personers adfærd er forbundet til deres indre følelser og til opfattelsen, de har af sig selv. Det humanistiske perspektiv fokuserer på idéen om, at hver person er unik og har friheden til at ændre sig på et hvilket som helst tidspunkt i deres liv.

Dette perspektiv foreslår, at vi alle er ansvarlige for vores egen lykke. Vi har derfor en medfødt evne til selvrealisering, hvilket skubber vores lyst til at udvikle vores potentiale.

Den evolutionære tilgang

Den evolutionære tilgang mener, at hjernen, og dermed sindet, blev udviklet til at løse problemer, som vores forfædre, der jagede og samlede ting, stod overfor under palæolitikum for mere end 10.000 år siden.

Med andre ord er måden, som denne bølge forklarer adfærd på, forbundet med de selektive kræfter, som former adfærd gennem processen med naturlig udvikling.

Ifølge denne måde at forstå psykologi på, har observerbar adfærd udviklet dig, fordi det er adaptivt. Som du kan se, ligner det den biologiske tilgang i denne forstand. Ifølge denne teori gik vores adfærd igennem en proces med naturlig udvælgelse. I bund og grund er de individer, der tilpasser sig bedst, dem, der overlever og reproducerer.

Adfærd kan endda udvælges seksuelt. Denne måde at forstå psykologi på påstår, at personer, som er mere succesfulde i at opnå adgang til seksuelle ressourcer, ville reproducere mere.

På grund af dette ville deres karaktertræk findes i større mængder over tid og derfor ville hjernen være fuld af instinkter, som gav vores forfædre mulighed for at overleve og reproducere.

Kort sagt fokuserer den evolutionære tilgang på at afgøre den relative vigtighed af genetiske faktorer og erfaring relateret til specifikke aspekter af adfærd.

Den sociokulturelle tilgang til at forstå psykologi

Som det sidste studerer sociokulturel tilgang, hvordan samfundet og kultur påvirker adfærd og tanker. Det finder sit grundlag i den kulturelle og sociale indvirkning, der omgiver mennesker, samt måden de påvirker personers måder at handle og tænke på.

Fra dette perspektiv er en kultur en afgørende faktor i menneskelig adfærd. Det er derfor, det studerer eksisterende forskelle mellem flere samfund. For at kunne gøre dette evaluerer det årsager og konsekvenser af adfærden for befolkningen i forskellige lande. Det fortolker adfærd afhængig af personens kulturelle miljø.

Den sociokulturelle tilgang påstår, at kultur og sindet er uadskilleligt, eftesom de er gensidigt konstrueret. Dette forklarer, hvorfor det fokuserer på interaktionerne mellem folk og miljøet.

“Menneskelig adfærd flyder fra tre primære kilder: Lyst, følelser og viden.”

Platon


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Ryle, G. (2005). El concepto de lo mental. Barcelona: Ed. Paidós.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.