Løgnerparadokset: En mangeårig gåde

Løgnerparadokset er en gåde, som har udfordret filosoffer og logikere i århundreder. Find ud af mere om det her.
Løgnerparadokset: En mangeårig gåde
Sergio De Dios González

Skrevet og kontrolleret af psykolog Sergio De Dios González.

Sidste ændring: 22 marts, 2023

Løgnerparadokset har forvirret filosoffer, logikere og matematikere gennem historien. Selv om det går tilbage til det gamle Grækenland, er det i dag et emne for studier og debat. Vi vil undersøge dette paradoks, der har trodset logik og fornuft, i dybden. Vi vil opdage dets betydning og dets forskellige løsningsforslag.

Ud fra en enkelt sætning er der opstået alle mulige logiske og filosofiske teorier, hvilket gør dette paradoks endnu mere gådefuldt. Hvordan er det muligt, at sandhed og løgn kan være sammenflettet på en så kompleks måde?

Hvordan kan det påvirke dit daglige liv og din måde at interagere med andre på? Hvis du brænder for psykologi og ønsker at finde ud af mere om dette spændende emne, så læs videre.

Løgnerparadokset

Den ældste kendte version af løgnerparadokset (også kendt som Epimenides-paradokset) blev formuleret af Epimenides fra Kreta. Han var en græsk digter og profet fra det 6. århundrede f.Kr.

Løgnerparadokset er som følger. Epimenides påstod engang, at alle kretensere var løgnere. Paradokset er, at Epimenides selv var kretenser. Hvis alle kretensere var løgnere, var Epimenides derfor også en løgner. Men hvis Epimenedes var en løgner, så må hans påstand om, at alle kretensere var løgnere, være en løgn.

Det ville betyde, at alle kretensere fortalte sandheden, hvilket betyder, at Epimenides også fortalte sandheden. Det betyder, at udsagnet om, at alle kretensere var løgnere, både er sandt og falsk. Som du kan se, er det en gåde, som der tilsyneladende ikke er nogen løsning på.

“Den ældste modsigelse af den pågældende art er den, der stammer fra kretenseren Epimenides, som sagde, at alle kretensere var løgnere, og at alle andre udsagn fra kretensere faktisk var løgn. Var dette en løgn?”

-Bertrand Russell-

I tidens løb er dette paradoks blevet formuleret på forskellige måder. Den mest populære hævder, at “Denne sætning er falsk”. Modsigelsen er den samme som Epimenides’ sætning: Hvis den er sand, bliver den falsk, fordi dens indhold er falsk. Men hvis den er falsk, bliver den sand, fordi det, den siger, er sandt.

Mand, hvis skygge har en lang næse, repræsenterer løgnerparadokset

Problemet med løgnerparadokset

Logikken har fundet tre problemer med dette paradoks. Det første er at ty til loven om den udelukkede midte. Denne regel hævder, at der i en sætning kun er to muligheder. Derfor er der kun to sandhedsværdier: Sandt og falsk.

I Epimenides-paradokset ville der ifølge dette princip ikke være mulighed for en tredje mulighed. Så er det sandt eller falsk? Og hvad nu, hvis det er begge dele på samme tid? I så fald opstår der en logisk selvmodsigelse, da man ikke kan tildele en sandhedsværdi uden at komme frem til en selvmodsigelse.

Det andet problem er selvreferentialitet. Med andre ord, en sætning der taler om sig selv. I det pågældende paradoks siger Epimenides selv, at den er falsk. Men det underliggende problem er ifølge forskellige fortolkninger, at en sætning ikke kan sige noget om sig selv.

Faktisk er det i dette scenarie mennesket, der siger noget, ikke sætningen. I realiteten er den, der giver mening til sætningen eller til det, der bliver sagt, subjektet, ikke sætningen.

Det tredje problem opstår, når vi ønsker at give sætningen sandhed. I denne forstand bliver logikken som disciplin kritiseret. Det skyldes, at vi i hverdagen ikke analyserer alt, hvad vi siger. Vi angiver snarere det, vi vil, og forsøger at give det sin egen mening.

Eksempler på løgnerparadokset

Epimenides’ modstridende udsagn dannede grundlaget for mange andre formuleringer, der omhandler samme problem. Her er et par stykker:

  • Jeg er en løgner.
  • Jeg fortæller aldrig sandheden.
  • Dette udsagn er falsk.
  • Den følgende sætning er falsk. Ovenstående sætning er sand.

Den forvirring, som denne type af modsigelse forårsager, får andre lignende eksemplarer til at blive søgt for at se, om der kan findes en løsning.

Mand arbejder på problemløsning

Findes der en løsning?

På trods af flere forsøg fra filosoffer på at finde en løsning, har de ikke haft held med det. De er dog nået frem til visse konklusioner, som tilskynder til yderligere overvejelser om dette og andre spørgsmål.

Nogle filosoffer, såsom Alfred Tarski, har foreslået en mulig aftale om at definere begreberne sandhed og løgn. Ifølge ham begynder problemet, når der ikke er nogen detaljeret beskrivelse af disse værdier.

Andre, såsom Paul Grice, en britisk filosof fra det 20. århundrede, hævder, at man må forstå den kontekst, hvori sproget bruges. For ham opstår paradokset, når det bruges på en dekontekstualiseret måde.

I mellemtiden har den store filosof Bertrand Russell foreslået nogle løsninger på paradokset. Han foreslog, at det skyldtes fejl i logikken. Derfor foreslog han at indføre ord eller sætninger, så problemet med selvreferentialitet ikke opstår.

Kort sagt er der forsøgt flere løsninger på paradokset, men ingen har været tilfredsstillende. På trods heraf har de filosofiske bidrag til denne modsigelse tjent til at rejse og problematisere nye spørgsmål.

Et uløst, men fascinerende problem

Løgnerparadokset er et af de mest udfordrende og fascinerende gåder i logikkens verden. Så meget, at mange filosoffer, matematikere og logikere gennem århundreder har debatteret emnet. Selv om de ikke er nået frem til nogen løsning, har studiet af paradokset muliggjort en udvikling inden for logikken og filosofien.

Desuden tvinger dets uopløselighed os til at fortsætte med at undersøge begreber som sandhed og løgn. Vi er nødt til at overveje den betydning, vi giver det, der er blevet sagt, og anvende logiske begreber i hverdagen. Når alt kommer til alt, er ord og tale en del af hverdagen.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.