Lær at håndtere uvished for at få et godt liv

Lær at håndtere uvished for at få et godt liv

Sidste ændring: 27 maj, 2018

Det eneste, vi med sikkerhed ved i livet, er, at intet eller meget lidt, er sikkert. Men på trods af det bombarderer det vestlige samfund dig med den opfattelse, at det er muligt at have alt under kontrol. Ikke kun det, men at du hurtigt og effektivt bør finde en løsning på alt. Vores samfund opfordrer ikke til det, som rent faktisk er afgørende for at tilpasse sig: at lære, hvordan man kan håndtere uvished.

At kunne håndtere uvished betyder helt præcist: at have evnen til at håndtere manglen på vished og umiddelbare løsninger. Du kan prøve at fikse alt og finde svaret på alt, men når det kommer til stykket, er det umuligt.

Sommetider kommer svarene og løsninger kun med tiden. Andre er bare umulige at finde. Menneskeheden ved ikke alt. Det, vi ikke ved, overgår i virkeligheden det, vi ved.

Når man siger det på den måde, så er alle enige om, at dette er sandt. Men i praksis, så opleves noget andet. Nogle mennesker er næsten helt ude af stand til at forholde sig til uvished. Det får dem til at være bekymrede og irritable. De kan ikke håndtere ikke at have et solidt grundlag at gå på.


“Jeg kendte ikke til fred, før jeg havde kasseret al min viden med foragt og konkluderet, at det er umuligt at bekræfte eller benægte noget.”

Omar Khayyam


Kvinde ved havet øver sig på at håndtere uvished

Når folk ikke kan håndtere uvished

Folk, som ikke kan håndtere uvished, har behov for at opleve noget, vi kalder kognitiv afslutning. Dette koncept er det, vi normalt kalder: “det sidste ord”. Der er mennesker, som har behov for, at tingene er klart definerede. Ja eller nej. Sort eller hvid.

Mennesker med disse karaktertræk oplever en masse stress, når der ingen definitive svar er. Kognitiv afslutning indebærer vished. “Elsker du mig… eller ej?” De vil have, at svaret skal være et absolut ja eller et absolut nej. Det er svært for dem at forstå, at det mest realistiske svar er “Tja… ja og nej.”

Tvetydighed og paradokser er uacceptable for mennesker, som ikke kan håndtere uvished. De ser dem ikke som rigtige ting, der har en plads i denne verden, men som en løgn, et bedrag, en måde at skjule sandheden på. Den dårlige nyhed for disse mennesker er, vi kan sige (næsten med sikkerhed), at næsten alt, som er menneskeligt, er tvetydigt.

Følgerne af ikke at kunne håndtere uvished

Når mennesker ikke kan håndtere uvished, er det sikkert på grund af, at de simplificerer virkeligheden. De opbygger en begrænset hypotese omkring det, der sker. Det er enten det ene eller det andet. Mennesker, som ser verden på denne måde, har det svært med at gætte. Det er svært for dem at opbygge en ny hypotese omkring det, de ser. Og på samme måde er det svært for dem at acceptere, at noget kan være umuligt at forstå, i hvert fald i øjeblikket.

Mand i skygge øver sig på at håndtere uvished

De kan for eksempel ikke forstå, at den samme hændelse kan være et resultat af mange forskellige omstændigheder. Hvis en person ikke er interesseret i at læse, er det ikke nødvendigvis, fordi de er ligeglade eller ikke er kulturelle. Der kan være tusinder af grunde til, hvorfor de handler på den måde, de gør.

Ikke at kunne håndtere uvished forudsætter ofte en mangel på empati. Mennesker med denne mangel ser kun verden under deres egne vilkår. Det gør det meget svært at acceptere forskelligheder, fordi de mener, at der findes en konsensus omkring det, som er “rigtigt”. Plus de mener, at hvis forhold, familie og fællesskab skal fungere, skal de være enige omkring alt hele tiden.

Hvordan er det ikke at kunne håndtere uvished?

En tolerance overfor uvished manifesteres i evnen til at kunne acceptere, at der ikke er ét rigtigt svar. Mennesker, som er i stand til at håndtere uvished, bliver ikke bekymrede eller urolige, når de ikke får et svar lige med det samme.

De accepterer det bare og går videre med den information, de har fået. De fokuserer på at løse det, som de forstår. Hvis nye elementer kommer ind i billedet, er de opmærksomme og påpasselige og bruger dem til at hjælpe dem med at finde ud af, hvad der virkelig foregår.

En anden ting, som mennesker, der ikke kan håndtere uvished, gør, er at overanalysere oplysningerne. De bliver ikke på overfladen; de prøver at grave dybere ned. Som resultat deraf opdager de, at tingene er mere komplekse, end de kan virke. Det gør det nemmere at forstå, hvor svært det er at få definitive svar.

Dreng hopper højt op i luften

Interessant nok, så er mennesker med en lavere tolerance for uvished mere sikre i deres meninger og beslutninger, når de altså beslutter sig. Og i kontrast så tager dem, som har en højere tolerance for uvished, længere tid om at beslutte ting. De tvivler også på sig selv, før det handler. Men de håndterer stadigvæk konflikt og forskelligheder meget bedre, og det viser sig i deres forhold.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.