Kroppen opfatter smerte og temperatur på denne måde

Mht uundgåelige smerter, har forskere observeret, at der er molekylær information, som hænger sammen med smerten. Når man føler smerte, udskiller cellerne histamin og prostaglandin.
Kroppen opfatter smerte og temperatur på denne måde

Sidste ændring: 15 november, 2019

Det er helt afgørende for vores overlevelse, at vi er i stand til at føle smerte og temperatur. Så hvordan opfatter kroppen smerte? Hvordan ender denne information i hjernen?

Har du nogen sinde undret dig over, hvorfor du er i stand til at føle smerte? Eller hvordan du kan mærke, om noget er varmt eller koldt? Hvordan har mennesket fået denne evne, som er så grundlæggende for at kunne overleve?

I denne artikel fortæller vi om det somatosensoriske system, som ikke blot gør, at vi kan føle smerte og temperatur, men også proprioception, som er kroppens bevidsthed om position, kropsholdning, bevægelser osv.

Nervesystemet er et af kroppens største systemer. Det behandler sensorisk information (som smerte og temperatur) fra kroppen og huden. Dets receptorer er fordelt overalt i og på kroppen. Der findes to typer af somatosensoriske systemer;

  • Kutant nervesystem. Receptorer i huden udgør dette system. Det er et perifert system, som har kinestetiske receptorer, der opfanger den information, som har at gøre med kroppens position og bevægelse.
  • Det centrale nervesystem. Dette system har receptorer i knogler, muskler og mave. Det er et indre system.
Mand erfarer, at sådan opfatter kroppen smerte

Det kutane nervesystem: Nøglen til at forstå, hvordan kroppen opfatter smerte

Hvis man vil forstå, hvordan mennesket opfatter smerte og temperatur, skal man forstå, hvordan de kutane receptorer fungerer.  De mest følsomme sansereceptorer sidder i huden og er dem, som kan give en følelse af smerte.

Huden er kroppens største organ. Ergo er den også den største sensoriske receptor. Der er mange af disse receptorer spredt ud over hele kroppen. Disse bestemmer opfattelsen af stimuli overfor alle de fire følelser, som kan opfattes gennem huden; Pres, vibration (berøring), smerte og temperatur.

Er kropsbehåring relevant?

Der er forskel på hud med hår og hud uden hår. Det meste af vores krop er dækket af hår. De områder, som ikke er behårede, har mange flere receptorer, hvilket gør dem mere sensitive.

Den mest følsomme kropsdel er læberne, de ydre kønsorganer og fingerspidserne. Disse områder på kroppen har den højeste tæthed af receptorer.

Kvinde bider sig selv i læbe for at udtrykke en særlig form for kropssprog

Selvom der ikke findes undersøgelser, som kan konkludere med sikkerhed, mener forskere, at hud med hår er mere følsom overfor vibration og berøring, eftersom begge får hårene til at bevæge sig.

Hvilke sensoriske receptorer i huden gør, at kroppen opfatter smerte?

Kutane receptorer er inddelt i to kategorier: Frie nerveender og indkapslede nerveender.

Nerver

Frie nerveender er nervefibre, som ender på huden. De er sandsynligvis de mest enkle receptorer. De findes overalt på huden og er mest følsomme overfor opfattelse af smerte. Omend de også kan opfatte andre fornemmelser, er det opfattelsen af smerte, som er deres speciale.

De frie nerveenders transduktionsmekanisme går i gang, når en bestemt del af nerveenderne strækker sig, hvilket åbner op for natriumkanalerne.  Det fører til membran depolarisering, hvilket skaber et handlingspotentiale. Sammentrækning kan udløse transduktion i kolde temperaturer og udvidelse i varme temperaturer.

Indkapslede nerveender er en del af, hvordan kroppen opfatter smerte

Indkapslede receptorer er en type af kutane sensoriske receptorer. Betydningen er åbenlys; de hedder indkapslede receptorer, fordi de er omgivet af en kapsel. Nogle forskere inddeler dem i fire typer, andre i fem. De klassificerer disse på følgende måde;

Pacini korpuskler: Sensitive overfor pres og berøring

Disse receptorer findes hovedsageligt på hud uden hår, selvom der også er nogle på behåret hud. De sidder tæt grupperet i læberne, mælkekirtlerne og de ydre kønsorganer. Pacini korpuskler er især følsomme overfor tryk og vibration og mindre følsomme overfor smerte og temperatur.

Ruffini korpuskler

Disse er små indkapslede receptorer. Deres nerveender minder om de frie nerveender, med undtagelse af, at de er omgivet af væv. De findes på hud med hår og responderer på lavfrekvens vibrationer.

Meissner korpuskler

Disse receptorer opfatter lette berøringer. De findes på hårløs hud, specifikt placeret i den dermale papilla.

Krause følgeender

Krause følgeender findes udelukkende der, hvor slimhinden og huden skiller. Deres fibre er ikke myeliniserede og er meget sensitive overfor tryk.

Merkels disks

Merkels disks er også lokaliseret i den dermale papilla. De er langsomt opfattende receptorer og reagerer kun på gentagende ændring af stimulus, så som temperaturændringer.

Mand rører let ved kvindes arm

Hvordan kroppen opfatter smerte

Kroppen har et indbygget alarmsystem, som gør det muligt at opfatte smerte og temperatur. Det hjælper os til at undgå ting, som kan skade os, selvom psykiske og sociale faktorer også spiller ind i måden, vi opfatter smerte på. På samme måde kan stoffer, placebo og hypnose påvirke smerteopfattelsen.

Det betyder, at smerte er en meget subjektiv følelse.

Det tyder på, at der skal være neuromekanismer, der ændrer eller forstyrrer smertetransmission, og at det ikke kun afhænger af kutane sensoriske receptorer.

Der er to typer af smerte:

  • Undgåelig smerte. Her kan man fjerne sig fra smerteudløseren (et varmt komfur, snitsår osv)
  • Uundgåelig smerte. Denne sker på perifert og centralt niveau. Som navnet antyder, er det den slag smerte, som man ikke kan fjerne sig fra (feks. kroniske smerter)

Mht uundgåelige smerter, har forskere observeret, at der er molekylær information, som hænger sammen med smerten. Når man føler smerte, udskiller cellerne histamin og prostaglandin. Histamin forårsager et fald i smertetærskel.

Prostaglandin gør de beskadigede celler mere modtagelige overfor histamin, hvilket påvirker smertetærsklen endnu mere. Denne slags smerte involverer beskadiget væv. Der findes stoffer, som blokerer for histamin (antihistamin) og prostagladin (aspirin).

Kan man blokere smerte?

Studier henviser til thalamus, når der tales om centreret smerte. Selvom smerte er fleksibel og foranderlig, kan det påvirke en persons adfærd, hvis den er meget intens. Dette kan være kontraproduktivt, og nogle mennesker spekulerer på, om det er muligt helt at undgå smerter. Kan du på en eller anden måde blokere thalamus?

Normalt kaldes smertelindring for analgetikum. Følelsesmæssige og psykologiske faktorer har betydning for processen. Imidlertid bemærker nogle personer, som har haft et slagtilfælde, at deres skade, eller blokering af den ventrale posterior kerne i thalamus, har en tendens til at falde sammen med tabet af kutan sensation.

Med andre ord mister de overfladiske fornemmelser som berøring og smerte.

Tilsvarende blokerer skader på de intralaminariske kerner dyb smerte, men påvirker ikke følelsen i huden. Dorsomediale kerner hænger sammen med det limbiske system og har en tendens til at forstyrre de følelsesmæssige komponenter relateret til smerte.

Opfattelse af temperatur

Temperaturopfattelse er relativ, fordi mennesket ikke har sensoriske receptorer, som giver en absolut information om temperatur. Vi er kun i stand til at opfatte pludselige ændringer i temperaturen. Et eksempel kan være, når man flytter sin hånd fra meget koldt til meget varmt vand.

Tegning af hjernen viser, hvordan kroppen opfatter smerte

Der er to slags receptorer, en til kulde og en til andre former for varme. De er spredt ud over huden. Kulde-receptorerne sidder tættere på epidermis (det yderste hudlag), mens receptorerne for varme sidder længere nede i hudlagene. Receptorerne er af samme type, men lokaliseret forskelligt i hudlagene.

Ændringer af membran eller receptor, enten på grund af udvidelse eller sammentrækning, er det, som skaber transduktion. Denne ændring åbner for membranen og natriumkanalerne.

Hvis receptorerne sidder for tæt, vil man føle varmen mere intenst. Kernerne i thalamus, der gør det vanskeligt at opfatte kulde eller varme, er de intralaminære kerner og de ventrikulære kerner.

Altså er det interessant, at opfattelse af temperatur og smerte skyldes små receptorer i huden, samt deltagelsen af thalamus.
Vi kan konkludere, at alle disse funktioner, der tager del i, hvordan kroppen opfatter smerte, er udviklet til at sikre vores overlevelse.

Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Dickenson AH. Pharmacology of pain transmission and control. En: Gebhart GF, Hammond DL, Jensen T (eds). Proceedings of the 8th World Congress on Pain, Progress in Pain Research and Management, IASP Press, Seattle, 1996: 113-121.
  • Villanueva L, Nathan PW. Multiple pain pathways. En: Devor M, Rowbotham MC, Wiesenfeld-Hallin Z (eds). Progress in Pain Research and Management Vol 16, 2000; IASP Press, Seattle, 371-386.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.