Kollektiv hukommelse og historier fra bedsteforældre

Kollektiv hukommelse og historier fra bedsteforældre

Sidste ændring: 19 oktober, 2018

Nogle historier fortjener at blive delt. Fra tidernes morgen er historier blevet overleveret fra generation til generation. Det er måden, hvorpå vi deler vores minder og fortolkninger af fortiden. “Kollektiv hukommelse” er overleveringen af disse historier: Minder, som vi deler fra generation til generation.

Men hvad er disse historier? Historier er bare repræsentationer af fortiden, som vi sætter sammen i beretninger. Plottene har veldefinerede begyndelser og slutninger, og følger en konsekvent intern logik. Derudover indeholder beretningen de øjeblikke, der ses som værende vigtigst. Når en gruppe påtager sig en bestemt beretning som en fortolkning af fortiden, bliver det til en del af deres kollektive hukommelse.

Bedstefar, der læser en bog

Fordomme i kollektiv hukommelse

Kollektiv hukommelse er ikke en objektiv eller neutral udgave af ting fra fortiden. Disse delte fortællinger er selektive. Med andre ord, så husker de det, de gerne vil huske, hvilket betyder, at de er fordomsfulde.

Faktisk involverer kollektiv hukommelse ofte et element af bortforklaring. Især i mundtlig kollektiv hukommelse, hvor hver generation lægger flere fordomme til den originale historie og tilpasser den til den nyeste måde at tænke på.

Når vores bedsteforældre fortæller os om et stort historisk øjeblik fra tidligere i deres liv, så fortæller de os om de øjeblikke, de husker bedst. De ting, der havde den største indflydelse på dem. De vælger også sider, og det kan ses i, hvordan de fortæller historien.

Bedsteforældre der underviser deres børnebørn er en del af en kollektiv hukommelse

Typer af kollektiv hukommelse

Vi har nævnt mundtlig kollektiv hukommelse, men der er andre måder at viderefortælle historier på. Den slags minder, der skaber en kollektiv hukommelse, er:

  • Populær hukommelse: Disse er repræsentationer af fortiden skabt af samfundets medlemmer. Vi ser populær hukommelse i offentlige meningsmålinger.
  • Officiel hukommelse: Det er, når offentlige institutioner vælger en bestemt version af fortiden. For eksempel, så er det, hvad du vil kunne se i nationale muséer og skolebøger godkendt til uddannelsessystemet.
  • Selvbiografisk hukommelse: Minderne hos folk, der direkte oplevede historiske øjeblikke. Det er det, vi hører fra vores bedsteforældre. Faktisk er det den primære kilde til viden om fortiden.
  • Historisk hukommelse: Måden, det videnskabelige samfund forklarer fortiden på.
  • Kulturel hukommelse: Måden, samfundet ser fortiden på igennem journalisme, mindehøjtideligheder, monumenter, film og bygninger, blandt andet.
Bedstemor der ser film

Kollektiv hukommelse: Krig og konflikter

Når fortællinger handler om en krig eller konflikt, er de næsten altid selektive og fordomsfulde. De afslører et selv-centreret, simplificeret perspektiv på fortiden.

Generelt set, så berører disse fortællinger mindst fire hovedtemaer:

  • Aflegitimere rivalen.
  • Præsentere et positivt billede af gruppen, der fortæller historien.
  • Præsentere ens gruppe som det eneste eller det vigtigste offer.
  • Forsvare starten af konflikten.

Disse fortællinger spiller to vigtige roller i konflikter. Den første er intern. Når en gruppe tager disse fortællinger til sig, så bliver de en del af den populære hukommelse. Resultatet er, at disse fortællinger får indflydelse på de psykologiske reaktioner på folk i gruppen, og – som konsekvens deraf – deres handlinger. Som sådan er der en stor chance for, at de vil have et negativt syn på deres rival og et positivt syn på sig selv.

Bedstemor der tager et billede

Konsekvenser af kollektiv hukommelse

Fortællinger, der udgør kollektiv hukommelse af en konflikt, fungerer som regel som en blokering for en fredelig løsning. De afskrækker medlemmer af gruppen fra at finde en fredelig aftale med en rival, som de tror er slem og utroværdig. Fordumsfulde fortællinger står i vejen for forhandlinger.

“Vi har to ører og én mund, så vi kan lytte dobbelt så meget, som vi taler.”

Epiktet

I de fleste tilfælde er kollektiv hukommelse fordomsfuld og fokuseret på sig selv. Vi bør i stedet prøve at overveje alles perspektiv. At lytte til alle fortællingerne, også dem, der går imod vores kollektive hukommelse, vil hjælpe os til at forstå fortiden.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.