Kender du en med paranoid personlighedsforstyrrelse?

Kender du en med paranoid personlighedsforstyrrelse?
Francisco Pérez

Skrevet og kontrolleret af psykolog Francisco Pérez.

Sidste ændring: 27 december, 2022

De primære karaktertræk for paranoid personlighedsforstyrrelse er at være generelt mistroiske og have mistillid til andre.  Andre menneskers hensigter bliver fortolket som ondskabsfulde. Dette mønster bliver normalt identificeret i voksenlivet, selvom der kan være tegn før, som kan ses i mange forskellige sammenhænge. Personer, som lider af denne forstyrrelse antager, at andre mennesker udnytter, snyder eller vil gøre dem fortræd, selvom der ikke er noget solidt, som kan bakke disse forestillinger op.

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse mistænker, uden nogle beviser, som kan at bakke det op, at andre mennesker konspirerer mod dem. De har også tendens til at tro, at andre mennesker pludseligt vil gå til angreb mod dem uden nogen grund. Så de udviser altid en defensiv attitude.

Verden er et fjendtligt sted, og jeg bliver nødt til at beskytte mig selv

Personer som lider af denne paranoid personlighedsforstyrrelse føler ofte, at nogle eller flere har gjort dem dybt og uopretteligt fortræd, selv om der måske ikke er nogen beviser for det, eller at den anden måske ikke gjorde det bevidst. De har uberettiget tvivl omkring deres venners og bekendtes loyalitet. For dem er verden et usikkert og meget truende sted at begå sig i.

Mennesker med paranoid personlighedsforstyrrelse efterser omhyggeligt handlingerne af deres nærmeste, for at prøve at finde fjendtlige intentioner hos dem. En hver form for brud på deres ærlighed eller loyalitet, sådan som de ser det, tjener kun til at støtte op om deres skjulte formodninger. Vi har alle en vis form for bekræftende tilbøjelighed, når det drejer sig om at fremhæve visse aspekter af virkeligheden kontra andre, men de har en meget mere udpræget tilbøjelighed.

Råbende kvinde lider af paranoid personlighedsforstyrrelse

Disse personer bliver overrasket, når en ven viser dem loyalitet, og de kan ikke helt stole på eller tro på, at det kan være sandt. Hvis de kommer i problemer, regner de med, at venner og familie vil kritisere eller ignorere dem. Hvis de modtager hjælp, vil de tro, at personen, som tilbyder dem den hjælp har skjulte intentioner.


“De væsentlige karaktertræk hos en person med paranoid personlighedsforstyrrelse består af et mønster af generel mistroiskhed og mistillid over for andre.” 


Vanskelige forhold

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse er tilbageholdende i forhold til at stole på eller vedligeholde et tæt forhold til andre, fordi de er bange for den information, de deler, vil blive brugt imod dem. Det kan være, de nægter at svare på personlige spørgsmål, fordi de mener, det ikke kommer nogen ved. De ser skjulte betydninger i uskyldige kommentarer, som er nedsættende og truende.

En person med denne forstyrrelse kan for eksempel mistyde en butiksassistents uskyldige fejltagelse, som et velovervejet forsøg på at snyde personen. Det kan også være, de ser en komisk kommentar fra en kollega som et direkte og planlagt angreb imod dem. Derudover fejltolker de ofte ros og opfatter måske et tilbud om hjælp, som en kritik af den måde, de gør tingene på. Det kan også være, de føler, at den anden person hjælper dem, fordi tror, at de selv er uduelige.

Du har bare at behandle mig godt, eller også vil du lide under konsekvenserne

Personer, som har paranoid personlighedsforstyrrelse, er forurettede og ikke villige til at tilgive fornærmelser eller foragt, de mener, de har modtaget. Selv små afvisninger kan gøre dem meget aggressive. Derudover kan denne vrede og fjendtlighed vare meget lang tid.

Da de altid leder efter andres angivelige dårlige intentioner, føler de altid, at deres personlighed eller omdømme bliver angrebet, eller at de er blevet undermineret på en eller anden måde. De er hurtige til at foretage modangreb og reagere i vrede imod de fornærmelser, de modtager. Disse mennesker kan være sygeligt jaloux, og ofte mistænke deres partner for ikke at være tro mod dem uden at have nogen beviser derpå.

7 symptomer på paranoid personlighedsforstyrrelse

Som du kan forestille dig, er personer med paranoid personlighedsforstyrrelse normalt meget svære at have med at gøre, og ofte har de problemer med deres forhold. Der er mange symptomer og følger, som er forbundet med denne forstyrrelse. Her er nogle af de primære:

  • Mistroiskhed, uden tilstrækkeligt grundlag for, at andre udnytter eller gør dem fortræd. De har det også ofte, som om andre mennesker svigter dem.
  • Ubegrundet tvivl omkring andres loyalitet eller tilliden til venner eller kollegaer.
  • Meget lidt villig til at stole på andre, på grund af ubegrundet frygt for, at informationen vil blive brugt ondskabsfuldt mod dem.
  • Ser trusler eller nedsættende betydninger i uskyldige kommentarer, som blev sagt uden nogen ond hensigt overhovedet.
  • Bærer nag (de glemmer ikke formodede fornærmelser, angreb eller afvisninger).
  • Har en opfattelse af, at andre angriber deres personlighed eller omdømme. De har tilbøjelighed til at reagere hurtigt i vrede eller for at modangribe.
  • Tilbagevendende mistroiskhed, uden noget grundlag, omkring deres ægtefælles eller partners utroskab.
Deprimeret mand med paranoid personlighedsforstyrrelse ser ud af vindue

Mistroiskhed og fjendtlighed er deres kendetegn

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse er overdrevet mistroiske og fjendtlige, hvilket betyder, at de ofte skændes åbent omkring alt. Dette kan udforme sig i vedvarende beklagelse eller afmålt og tilsyneladende fjendtlig indstilling. Fordi de er umådeholdent opmærksomme på mulige trusler, handler de på en forsigtig, hemmelighedsfuld eller ondskabsfuld måde.

Disse mennesker virker ofte kolde, som om de mangler følelser og er blottet for kærlighed. Deres aggressive og mistroiske natur kan provokere en fjendtlig reaktion i andre, hvilket på den måde er med til at bekræfte deres oprindelige forventninger (en form for selvopfyldende profeti).


“Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse har ofte disse former for tanker: “De vil snyde mig”, “De vil bedrage mig”, “De gør grin med mig”.


Når det ikke er nok at have kontrol over alt

Fordi personer med paranoid personlighedsforstyrrelse ikke stoler på andre, har de et meget stort behov for at prøve at kunne klare sig helt alene. Dette giver dem en stærk følelse af selvstændighed. De har også behov for at have en høj grad af kontrol over deres miljø. De har tendens til at være ubøjelige, ikke i stand til at samarbejde og er alt for kritiske overfor andre. Selvom de selv har svært ved at acceptere kritik fra andre.

Det er alle andres skyld og ikke min

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse giver normalt andre skylden for deres utilstrækkelighed. På grund af, hvor hurtigt de bliver offensive og reagerer på formodede trusler omkring dem, kan de hurtigt komme ud i retslige stridigheder. De giver andre skylden ved at tillægge dem en ondskabsfuld motivation. Denne opførsel er faktisk en afspejling af deres egen frygt.

Mistroisk kvinde lider af paranoid personlighedsforstyrrelse

Magt fantasier

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse har ofte storstilet, men urealistiske skjulte fantasier. Disse har ofte med magt og hierarki at gøre. De plejer ofte at bygge negative stereotyper op af andre, især andre etniske grupper end deres egen.

De simple verdenssyn og overblik plejer at tiltrække dem. Dette betyder, at de af natur ofte er meget forsigtige omkring tvetydige situationer, og udsætter næsten aldrig sig selv for fare. Vi opfatter dem mange gange som fanatikere. De har tendens til at være tiltrukket af kulter eller grupper med andre mennesker, som deler deres paranoide trossystem.

Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse har stor mistillid og intens mistroiskhed overfor andre mennesker. De fortolker andre menneskers hensigter som ondskabsfulde og giver dem skylden for deres onde. De er forsigtige og overvåger konstant deres omgivelser for at opfange potentielle angreb eller trusler.

Livet er svært for disse mennesker og de har behov for al den hjælp, de kan få. Tænk bare et øjeblik over, hvordan du ville have det, hvis du skulle bruge et helt liv på at tænke over, at dem omkring dig konstant ville gøre dig fortræd.

Bibliografi

Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena (2001). Personality disorders in the modern life. First edition, second edition 2006. Barcelona: Ed. Masson & Elsevier.

American Psychiatry Association (2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), 5th Ed. Madrid: Editorial Medica Panamericana.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.