13 karakteristika ved ansvarsfulde mennesker

Der er mange kvaliteter, der kendetegner ansvarsfulde mennesker, herunder at tænke, før man handler, og at man tager konsekvenserne af sine handlinger på sig. Vi taler om de vigtigste.
13 karakteristika ved ansvarsfulde mennesker
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 11 september, 2022

Ansvarlighed er en af de mest værdsatte værdier i et samfund. Nogle mener, at det er en værdi, der automatisk erhverves i voksenalderen. Men i virkeligheden ved vi, at det ikke er alle voksne, der påtager sig den. Der er mange karakteristika, der definerer ansvarsfulde mennesker, hvoraf nogle ikke er helt indlysende for det blotte øje.

Denne værdi kommer ikke ud af ingenting. Uddannelse, religion, etik og moral er blot nogle af de variabler, der påvirker, om nogen er ansvarsfuld eller ej.

Faktisk er ansvarlighedens omfang ofte større end det, der tilskrives den. Det er nemlig ikke noget, der kun bestemmer den enkeltes liv, men også personerne omkring dem. I dag ser vi på 13 karakteristika ved ansvarsfulde mennesker.

Karakteristika ved ansvarsfulde mennesker

Før vi fortæller dig om de vigtigste karakteristika ved ansvarsfulde mennesker, skal du vide, at der findes mange typer ansvar. Det er f.eks. ikke det samme at tale om juridisk ansvar som moralsk ansvar. Det er de to varianter med den største indflydelse på samfundet, da de direkte påvirker det.

Eksperter har længe været dybt interesseret i moralsk ansvar. Der er koder eller adfærd, som forventes af visse mennesker. De fleste af dem er stiltiende, selv om nogle af dem kan være inkluderet i et lands lovbestemmelser. Juridisk ansvar har også tiltrukket sig specialisternes interesse i forhold til undskyldninger eller måder at undgå det på.

Etymologisk set stammer ordet fra latin responsum og verbet respondere. Faktisk er ansvar en meget kompleks værdi. Det kan oversættes som kvaliteten eller evnen til at leve op til sine forpligtelser. Lad os se på nogle af de vigtigste karakteristika ved ansvarsfulde mennesker.

En kvinde studerer

Ansvarsfulde mennesker tænker sig om, før de træffer beslutninger.

1. Ansvarsfulde mennesker holder deres løfter

En af de mest værdifulde kvaliteter ved ansvarsfulde mennesker findes i deres opfyldelse af løfter. Mennesker, der har påtaget sig ansvarlighed som en af deres primære værdier, undgår helt sikkert at give løfter, som de ikke vil holde. De sørger også for at holde deres ord, når de har forpligtet sig til at gøre noget over for nogen.

2. De påtager sig konsekvenserne af deres handlinger

Dette er en af de mest almindelige udtryk for ansvarlighed. En ansvarsfuld person påtager sig konsekvenserne af de ting, de siger eller gør. En uansvarlig person gør tværtimod det stik modsatte.

En ansvarsfuld person reagerer direkte på alt det, der er forårsaget af deres handlinger. Især når der er tale om ugunstige konsekvenser.

3. De undgår at bruge undskyldninger for at undgå problemer

Det er meget almindeligt, at folk bruger tusind og en undskyldninger for at undgå visse forpligtelser. Men de, der virkelig er ansvarsfulde, indtager ikke denne form for holdning. Faktisk er de ikke bange for at acceptere eller nægte at deltage i noget, hvis de mener, at det er det rigtige at gøre.

Dette hænger også sammen med andre karakteristika ved ansvarsfulde mennesker. De føler nemlig ægte hensyn til andre med hensyn til deres tid, disposition og selskab.

4. De er gennemsigtige i deres handlinger

Ansvarsfulde mennesker er ikke bange for at vise sig selv, som de er. Det betyder, at de ikke skjuler, hvad de gør og tænker. Det betyder selvfølgelig ikke, at de lever i glashuse, men nogle af deres detaljer er helt sikkert velkendte for andre. Det hænger sammen med det faktum, at de normalt er meget ligetil, da de for enhver pris undgår adfærd eller handlinger, der strider mod deres principper.

5. Ansvarsfulde mennesker har ingen problemer med at undskylde

I dag tilgiver eller undskylder folk ofte uden at tænke rigtigt over det. Ansvarsfulde mennesker undskylder dog, når de føler, at de bør gøre det, og de gør det altid oprigtigt. Det skyldes, at de har stor respekt for andre.

Dette er en yderst vigtig egenskab, da det er alt for let at undskylde, når vi ikke mener det. Ikke desto mindre går ansvarlighed altid hånd i hånd med ærlighed.

6. De tænker sig om, før de træffer vigtige beslutninger

Ansvarsfulde mennesker ved, at de må tage konsekvenserne og reagere på dem. De styrer ikke deres beslutninger spontant, men forsøger at vurdere alle muligheder for at sikre, at de træffer det rigtige valg. De anvender også denne holdning, om end mindre metodisk, til de mindste beslutninger.

7. De udskyder ikke ting hele tiden

Udskydelse er uden tvivl på den modsatte side af ansvarlighed. De, der er ansvarsfulde, opfylder deres pligter eller handlinger, når de skal gøre det. De udskyder ikke hele tiden nødvendige opgaver eller jobs. Dette gælder alt fra deres pligter i hjemmet til de projekter, de får tildelt på arbejdet.

8. De undgår nytteløse klager

Når klager ikke ledsages af handling, er de altid nytteløse. De skaber blot frustration, og hvis der ikke gøres noget for at løse problemet, vil det altid være der.

I stedet for at vælge at klage over en ugunstig situation, vil en ansvarsfuld person forsøge at vende den. Det er, når det er muligt. Naturligvis er det ikke altid muligt.

9. Ansvarsfulde mennesker er punktlige

Dette er et af de vigtigste kendetegn ved ansvarsfulde mennesker: Punktlighed.

De spilder hverken deres egen eller andres tid. Tværtimod værdsætter de den i overensstemmelse med de tidsplaner, som de relevante parter har fastsat på forhånd.

10. De er dedikerede og omhyggelige i deres arbejde

Det skyldes grundlæggende, at de forsøger at give det bedste af sig selv i alt, hvad de påtager sig. Det er derfor, de er så fremragende, når det gælder om at opfylde akademiske og arbejdsmæssige opgaver. Det er dog ikke kun i disse sammenhænge.

Faktisk er de dedikerede og omhyggelige i alt, hvad de gør. De tager sig af deres helbred, gennemfører deres livsplaner, håndterer deres dagsordener sammen med alt andet.

11. De er ærlige

Som nævnt er ansvarsfulde mennesker styret af deres ærlighed.

Faktisk kan deres ærlighed være ubehagelig for mange mennesker, da den ikke altid stemmer overens med det, de forventer. De er ikke generte for at uddele komplimenter og sige tak. På samme måde er de heller ikke bange for at påpege fejl eller kritisere ting, som de ikke kan lide.

Et par griner sammen

Ansvarsfulde mennesker er ærlige og oprigtige, fordi de mener, at det mest hensigtsmæssige er at være ærlig og fortælle sandheden.

12. De er konsekvente

Vedvarenhed er ekstremt vigtigt i ansvarsfulde menneskers liv. De er konsekvente i forhold til deres værdier og principper og gør eller siger ikke ting, der afviger fra dem.

Det betyder ikke, at de ikke ændrer mening. Faktisk er det tværtimod det modsatte. Når de gør det, er de dog lige så konsekvente, så de er aldrig uforudsigelige.

13. Ansvarsfulde mennesker tager vare på sig selv og andre

Ansvarsfulde mennesker praktiserer aktivt etik og moral. Ifølge Gustavo Bueno forstås etik som alle de regler, der har til formål at sikre individets overlevelse, og moral, som f.eks. de regler, der har til formål at sikre gruppens overlevelse. Derfor vil ansvarsfulde mennesker altid sikre deres egen, men også det omgivende samfunds, omsorg og integritet.

Som man kan forvente, er der også mange andre karakteristika ved ansvarsfulde mennesker, selv om de ovenstående beskriver deres adfærd og handlinger i en nøddeskal. Ansvarlighed er en af de højeste værdier, så det er naturligt, at det er en af de sværeste at assimilere og vedligeholde. Vores råd er at værdsætte alle de ansvarsfulde mennesker, du har omkring dig, da de normalt er ret sjældne.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Eshleman, A. Moral responsibility. 2014.
  • Hart, H. L. A. (2013). Legal responsibility and excuses. In Readings in the Philosophy of Law. 2013; pp. 501-524.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.