Sådan forståes kærlighed ifølge buddhismen

Det kan være svært at se på kærligheden, som buddhisterne ser den. I deres øjne findes der kun en ren og harmonisk kærlighed. Det er ikke sådan, alle i vesten opfatter kærligheden.
Sådan forståes kærlighed ifølge buddhismen
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 14 november, 2018

Kærlighed ifølge buddhismen er meget forskelligt fra den kærlighed, vi kender i den vestlige verden. I buddhismen er det en ren følelse, som du giver uselvisk til et andet levende væsen. Det medfører en total følelse af komfort, hvis du ved, at du ikke har forårsaget smerte eller fået en anden til at lide. I stedet hjælper du ved at give dem glæde.

I den vestlige verden er kærlighed et tosidigt koncept, som altid involverer en anden person, nære følelser og tilhørsforhold. Det er tosidigt, fordi den på den ene side behøver den andens accept og den anden side fokuserer på dig selv. Det betyder, at det er en “mindre uselvisk” slags kærlighed.

Der er to modstridende koncepter her. Med Sigmund Freuds ord vil kærlighedens objekt søge beskyttelse, men de kan også vælge at holde kærligheden for dem selv. Det kan gøre dem til mål for fornærmelser og angreb, når de ikke er sammen med deres elskede.

Det sker, fordi dit livsdrift og dødsdrift kun eksisterer takket være hinanden. Du kan ikke have kærlighed uden had. På samme måde vil livsdriften, ifølge psykologerne, bevare tingene og holde dem sammen, men det har et link til dødsdriften, som forsøger at ødelægge dem. Til sidst vil de gribe ind i hinanden.

Hovedtrækkene i kærlighed ifølge buddhismen

Ifølge buddhismen er kærlighed fuldstændig anderledes end den opfattelse, vi har her i vesten. For et meget vigtigt kendetegn ifølge buddhismen er evnen til at føle medfølelse med den anden person. Denne medfølelse er det, som vil lede alle mennesker til at modtage respekt.

En statue af buddha

Den buddhistiske ide om kærlighed siger også, at kærlighed altid skal komme fra det samme sted som håbet. Målet for det er at blive oplyst og blive i stand til at eliminere den slags lidelser, som vi finder i den vestlige opfattelse af kærligheden. Det er en slags ægte ønske om den anden persons velbefindende, hvor du deler din energi og dine ressourcer.

“Hvis vi tror på sjælens evighed, så forbinder kærligheden os diskret til dem, vi elsker, med uafbrudt positiv energi, så selv konkrete adskillelser mellem folk, som elsker hinanden, ikke vil nedsætte den adskilte kraft af kærligheden.”

-Thinley Norbu Rinpoche-

Venskab og godhed som de store elementer i kærlighed

Kærlighed ifølge buddhisme har altså en stor del at gøre med venskab og godhed. Men disse skal aldrig tvinge dig til at være sammen med en anden, hvis det kan føre til lidelse. Du skal ikke klæbe dig selv fast til en anden for at kunne praktisere kærlighed ifølge buddhismen, fordi det er umuligt. Intet bliver på et sted for evigt. Alting forandrer sig, alting transformerer sig.

Denne religion siger, at du kun kan finde den fulde glæde og fuldendelse i dig selv. Du kan kun dele det med andre mennesker, hvis det kommer inde fra dig selv, men aldrig fuldstændigt. Det er, fordi afhængighed ikke er en del af den buddhistiske filosofi.

Kærligheden er ifølge buddhismen uendelig, fordi energien, det giver dig, kommer fra kosmos og ikke fra dig som et individ. Hvis kærligheden ikke har alle disse kendetegn, vi allerede har nævnt, så siger buddhisterne, at det bare er en selvisk projicering af dine egne behov.

“Læren om kærlighed givet af Buddha er klar, videnskabelig og gyldig… Kærlighed, forelskelse, glæde og sindsro er den ægte natur af et oplyst menneske. Der findes fire aspekter af sand kærlighed inde i os selv og inde i os alle sammen og i alting.”

-Thich Nhat Hanh-

et rødt hjerte i hænderne

Kærlighed er forbundet med glæde

Et andet kendetegn på sand kærlighed er at være glad for den anden person. Der skal ikke være jalousi overhovedet, kun glæde over den anden persons velbefindende. Kærlighed skal også være afbalanceret og lige, så det ikke forstyrrer sjælen og vender sig til afhængighed.

At se den sande kærlighed for en anden person i den østlige opfattelse er ikke altid så let. Det kan være hårdt at give slip på al sin kulturelle baggage, der er samlet sammen, siden man var lille. Men ved at gøre en indsats i praksis, kan det blive en forbløffende måde at drage nytte af alt det, du har at give.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.