Jim Dators fire fremtidsudsigter

Dators fire fremtidsudsigter omfatter en række forudsigelser om, hvordan morgendagens verden vil se ud. Som Jim Dator påpeger, vil det, der kommer til at ske, afhænge af de valg, som vi mennesker træffer i dagens verden.
Jim Dators fire fremtidsudsigter

Sidste ændring: 11 juli, 2022

Jim Dators fire fremtidsudsigter er baseret på prospektering. Det er et skøn over de mulige virkeligheder, der vil eksistere i fremtiden, baseret på de data, vi har i dag, og på en streng statistisk analyse af disse data. Man kan sige, at de er spekulationer eller hypoteser med empirisk og logisk grundlag.

Jim Dator er professor emeritus og direktør for Hawaii Futures Studies Research Center. Han har viet 50 år af sit liv til at udforske det, som vi nu kender som fremtidsforskning. På grundlag af sin forskning har han formuleret de fire mest sandsynlige fremtidsudsigter.

Dator har præciseret, at fremtiden som sådan ikke kan forudsiges præcist. Det skyldes, at den afhænger af vores beslutninger og handlinger. Derfor er det ikke muligt at tale om en enkelt mulighed, men om flere muligheder på samme tid. Lad os se på de fire fremtidsudsigter, som Jim Dator har foreslået.

Vores skæbne påvirker os, selv om vi endnu ikke har lært dens natur at kende: Det er vores fremtid, der fastlægger lovene for vores nutid .

-Friedrich Nietzsche-

1. Fortsættelse: Den første af Dators fremtidsudsigter

Den første af Jim Dators fire fremtidsudsigter er fortsættelse. Denne betragtes af mange som den “officielle fremtid”. Det er den fremtid, der forudsiges af regeringerne og de dominerende økonomiske magter i dag.

Det er den slags fremtid, hvor man følger nutidens linje. Det politiske og økonomiske system forbliver det samme. Den forudsætter en kontinuerlig vækst med en ustoppelig teknologisk udvikling. Derfor får robotter og cyborgs en mere fremtrædende plads i den globale produktion og det globale forbrug.

Dette er et af de scenarier, hvor “alting ændrer sig for at forblive det samme”, som man siger. Med andre ord indeholder det mange nyheder og fremskridt, men dets essens forbliver intakt. Der er derfor ingen væsentlige ændringer i forhold til det nuværende.

Robot og menneskehånd mødes

2. Grænser og disciplin

Selv om navnet måske ikke lyder alt for behageligt, indebærer Dators fremtidsudsigt med grænser og disciplin i virkeligheden ikke en fascistisk regering eller et militærregime. Faktisk drejer det sig om forhold, hvor den uhæmmede vækst og det uhæmmede forbrug, der findes i dag, ophører.

Denne idé antyder, at det afhængigt af visse begivenheder, såsom klimaændringer eller global ustabilitet, er muligt, at der vil blive genereret beslutninger om at stoppe den overdrevne vækst. Faktisk er der allerede tendenser, hvor økonomisk tilbagegang eller “nulvækst” fremmes med det formål at reducere vores CO2-aftryk og beskytte naturen.

Disse økonomiske ændringer kan ledsages af ændringer i tro, kulturer og endda religioner. Der vil således være andre arbejdsregler og andre forhold til naturen osv.

3. Nedgang og sammenbrud

Indtil for få år siden var muligheden for et sammenbrud af vores civilisation kun til stede i Hollywoodfilm. Men 2020-krisen og alt det, der blev udløst af den, har bevist, at det ikke er tilfældet.

Faktisk indebærer den tredje af Dators fremtidsudsigter vores civilisations fald og sammenbruddet af verden, som vi kender den. Den hævder, at der er mulighed for, at en række negative faktorer af stor betydning vil falde sammen. Resultatet heraf vil være en radikal ændring af vores økonomiske system og vores livssystem.

Som eksempel kan nævnes, at i betragtning af den manglende kontrol over klimaændringerne er det muligt, at mange mennesker vil være nødt til at migrere til mere beboelige geografiske områder. Desuden er vi ikke undtaget fra en alvorlig reduktion af de tilgængelige ressourcer. Dette kan også ændre alting. Der er nemlig flere faktorer, der kan føre til denne form for enorme ændringer.

Tørke repræsenterer en af Dators fremtidsudsigter

4. Transformation: Den sidste af Dators fremtidsudsigter

Den sidste af de fire fremtidsudsigter, som Jim Dator foreslår, er transformation. I dette tilfælde ville der ske en radikal transformation af systemet, men ikke på grund af naturkatastrofer eller mangel på ressourcer. Tværtimod ville det skyldes teknologiens fordele og vores globale bevidsthed om et bedre liv.

Der er faktisk en mulighed for, at mennesket vil udvikle en dybere bevidsthed om naturen og samfundet. Dette kunne føre til andre magtstrukturer, hvor produktion og penge ikke har det sidste ord.

Resultatet ville være en verden, der fokuserer på omsorg for naturen og arten selv, baseret på en søgen efter generel velfærd for flertallet og ikke for de få. Dette er den mest opmuntrende af Dators fire fremtidsudsigter. Forhåbentlig er vi på vej mod den.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Dator, J. (2019). Alternative futures at the Manoa School. In Jim Dator: A noticer in time (pp. 37-54). Springer, Cham.
  • Solano, J. R. (2001). Los estudios del futuro: evolución y perspectivas. In Anales de la Universidad Metropolitana (Vol. 1, No. 2, pp. 209-223). Universidad Metropolitana.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.