Intuitiv læring: At handle på dine fornemmelser

Det anslås, at børn fra seksårsalderen udviser intuitiv læring. Det betyder, at de er i stand til at lære og træffe beslutninger udelukkende på baggrund af deres fornemmelser.
Intuitiv læring: At handle på dine fornemmelser

Sidste ændring: 11 maj, 2022

Intuitiv læring supplerer rationel læring. Faktisk kan man sige, at en stor del af det, du gør og integrerer på daglig basis, er baseret på instinktiv intuition. Den gør det muligt for dig at associere stimuli, foretage deduktioner og endda løse problemer. Faktisk definerer denne kognitive proces, som ikke er underlagt logiske eller induktive mekanismer, os alle.

Vores forfædre styrede deres daglige liv på grundlag af denne tilgang til læring. Det skyldes, at de i et vildt og udfordrende miljø var nødt til at udvikle innovative overlevelsesmekanismer. De havde brug for sansning, instinkt og strategier til at jage, forsvare sig og tilpasse sig alle slags miljøer.

Børn styres også ofte af denne tilgang. For da de endnu ikke har mange tidligere erfaringer at trække på, handler og reagerer de og lærer også intuitivt. De anvender også den klassiske trial-error-ordning.

Vi må dog heller ikke undervurdere den store værdi af det underbevidste. Det er kilden til den form for viden, der ikke følger en rationel vej i sin opbygning og formulering.

“Det intuitive sind er en hellig gave, og det rationelle sind er en trofast tjener. Vi har skabt et samfund, der ærer tjeneren og har glemt gaven.”

-Albert Einstein

Kvinde med lukkede øjne

Meget af det, vi lærer, følger en intuitiv mekanisme.

Karakteristika ved intuitiv læring

Intuitive beslutninger kan ofte hjælpe dig, når det drejer sig om visse personlige problemer eller om at træffe beslutninger. F.eks. når du ikke rigtig ved, hvad du skal gøre, på grund af manglende tidligere erfaring i en bestemt slags situation. Det er da, at du handler på en fornemmelse, på en næsten instinktiv impuls, der giver dig mulighed for at forme en bestemt reaktion eller beslutning.

Intuitiv læring definerer evnen til pludselig at forstå noget uden behov for bevidst analytisk eller logisk ræsonnement. Denne mekanisme er langt fra at være overnaturlig, upålidelig eller videnskabelig, men har faktisk stor værdi. Det skyldes, at der er tidspunkter, hvor du under omstændigheder med usikkerhed eller mangel på information er nødt til at handle hurtigt og øjeblikkeligt.

Intuitiv viden gør det lettere for dig at gøre brug af indsigt. Den slags, der gør det muligt for dig at klare dig i komplekse, pressede og presserende situationer. Desuden supplerer denne type ræsonnement altid rationel læring. Faktisk gør du ofte brug af enten det ene eller det andet, og det er en helt gyldig proces at handle på dine fornemmelser.

Intuitiv læring tager udgangspunkt i vores sanser og opfattelser og deres forbindelse med det underbevidste, hvor vores erfaringer og personlighed ligger.

Den subtile følelse af at vide noget uden at vide hvorfor

I slutningen af det 20. århundrede besluttede J. Paul Getty Museum i Los Angeles at erhverve en stor kouros-statue. Det var en figur af en ung mand fra det antikke Grækenland. Købet skulle koste flere millioner dollars. Derfor sendte man, inden man gik videre med handlen, en gruppe eksperter ud for at foretage en grundig inspektion af statuen.

Eksperterne konkluderede, at den smukke kouros var autentisk. Museets museumsinspektør så dog tilfældigt kunstværket og havde en fornemmelse af, at det var en forfalskning. Faktisk havde han, selv om han ikke var ekspert i antikke græske værker, en stærk fornemmelse af, at det var en kopi. Efter en ny analyse blev det bevist, at han havde ret. Hvordan vidste han det så?

Faktisk vidste han det, fordi intuitiv læring når pludselige konklusioner uden at kende de tidligere forhold eller variabler, der har ført til denne beslutning. Din intuition understøttes nemlig af dine erfaringer, din personlighed og de optegnelser om dit liv, der er gemt i din underbevidsthed.

Intuitiv læring: Hurtig og ulogisk forståelse

Malcolm Gladwell, journalist og berømt forfatter til flere bøger om intelligens, hævder, at der er lige så meget værdi i rationel læring, der tager måneder, som i intuitiv læring, der kommer frem på to sekunder. Grunden er, at de begge er relaterede.

Selv når du handler på en fornemmelse, når du står over for en udfordring, har du trods alt tidligere erfaringer, der gør det muligt for dig at handle på den ene eller anden måde. På samme måde hævder forskning udført af universitetet i Tübingen (Tyskland), at intuition og intuitiv beslutningstagning altid tager udgangspunkt i tidligere erfaringer.

Der er dog en betingelse. Det er det faktum, at enhver konklusion, du når frem til, er et produkt af din underbevidsthed og ikke er genstand for nogen form for logisk eller analytisk analyse. Det er hurtige, impulsive og kreative reaktioner. Husk, at din underbevidste hjerne lagrer erfaringer og indsigt fra dine tidligere oplevelser.

Når du lærer noget hurtigt, gør du det derfor ved at hente lignende oplevelser og tankemønstre fra din underbevidsthed.

En begejstret pige

Børn anvender ofte intuitiv læring.

Børn udvikler intuition i seksårsalderen

I 1976 blev der gennemført en undersøgelse af intuitiv tænkning. Den hævdede, at børn oplever intuitive tanker fra seksårsalderen. Denne alder beskrives af Piaget som det konkrete operationsstadium. Der begynder børnene nemlig at udvise mere organiseret og logisk ræsonnement.

Dette er den ideelle optakt til, at intuition kan opstå. For i denne alder har børnene allerede en vis livserfaring, som føjes til en lidt mere analytisk tilgang. Det giver dem mulighed for at blande øjeblikke af intuitiv læring med rationel læring. Der er imidlertid en anden fordel i denne alder: De har et meget kreativt sind.

Det betyder, at børn i alderen 6-11 år forholder sig til og udforsker deres omgivelser gennem en innovativ og intuitiv mental tilgang. At lære, beslutte og skabe gennem denne sjette sans er noget, som vil vise sig at være uhyre nyttigt for dem hele livet igennem.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Betsch, T., & Roth, P. (2018). Intuitive thinking. In L. J. Ball & V. A. Thompson (Eds.), The Routledge international handbook of thinking and reasoning (pp. 37–56). Routledge/Taylor & Francis Group.
  • Shiloh, Shoshana & Salton, Efrat & Sharabi, Dana. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences – PERS INDIV DIFFER. 32. 415-429. 10.1016/S0191-8869(01)00034-4.
  • Zander, T., Öllinger, M., & Volz, K. G. (2016). Intuition and Insight: Two Processes That Build on Each Other or Fundamentally Differ?. Frontiers in psychology7, 1395. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01395

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.