Hypatia af Alexandria: Videnskab og religion

Hypatia af Alexandria var en revolutionist, som havde en stærk tro på naturvidenskab og endte med at blive myrde på den mest brutale måde. Læs alt om det her!
Hypatia af Alexandria: Videnskab og religion
Laura Llorente

Skrevet og kontrolleret af filosof Laura Llorente.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Hypatia af Alexandria var den første filosof, matematiker og fysiker. Hun blev født i Egypten i slutningen af ​​det 4. århundrede efter Kristus. Hun var lærer og leder af den neoplatoniske skole i Alexandria i begyndelsen af ​​det 5. århundrede.

Hypatia var meget kyndig i fag såsom geometri og logik. Når det er sagt, førte hun et asketisk liv som fastlagt efter de neoplatoniske forskrifter.

Som nævnt ovenfor var hun lærer og underviser på en eliteskole for aristokrater, kristne og hedninge, som endte med at indtage høje stillinger i det Alexandriske samfund. Sådan blev hun en indflydelsesrig figur i samfundet. Det fik fik andre til at føle sig misundelige.

Blandt hendes videnskabelige resultater er det primitive astrolabium, som tjente til at bestemme stjernenes position på himmelhvælvingen. Derudover opfandt hun hydrometeret, et instrument, der blev brugt til at bestemme væskers relative massefylde uden behov for komplekse matematiske beregninger.

Maleri af Hypatia af Alexandria

Kristne og hedninge: Videnskab og religion

Alexandria var omdrejningspunkt for en blodig borgerkrig mellem kristne og hedninge. Patriarken, Theophilus, var den største repræsentant for kristendommen på det tidspunkt. Han havde til hensigt at afslutte enhver ikke-kristen religiøs tilbedelse (hedendom i forskellig former).

På den anden side støttede den intellektuelle elite dem, der forsvarede det hedenske tempel. Hver eneste filosof, der forsvarede hedenskhed, forlod Alexandria for at redde deres liv.

Dog mente Hypatia af Alexandria at filosofi, videnskab og matematik ikke havde noget at gøre med de politisk-religiøse kontroverser. På grund af dette fortsatte hun med at undervise, som om al denne interne kamp ikke havde noget med hende at gøre.

Faktisk havde ingen generet hende indtil da, måske på grund af det faktum, at hun altid havde en neutral position i sagen.

Borgerlig velfærd før religion

Så kom den ufremkommelige Cyril ind i billedet, og der var en markant stigning i niveauet af forfølgelse af alle, som ikke var kristne. Denne gang kunne Hypatia ikke holde sig ude af stridighederne. I stedet valgte hun at være på Orestes ‘side, en imperialistisk delegat, hvis pligt var fasthed og statsorden.

Når alt kom til alt følte Hypatia, at det traditionelle på en måde var det, der repræsenterede hende bedst, i betragtning af at religion i den græske Aristoteliske polis kun var en del af politikken og ikke omvendt. Hendes holdning var, at politik og borgervelfærd altid skulle komme før religiøs autoritet.

Indtil da havde Hypatia undervist den Alexandriske elite, hvor hedninge og kristne mødtes. Hun var levende bevis på, at kristendommen var forenelig med andre filosofiske og religiøse idéer. Der er kilder, der taler om mennesker fra alle sektorer og klasser, der beundrede hende. Næsten alle.

Der var en kristen sekt fuld af religiøse fanatikere, der ikke ville have hende i deres by. Derudover er det vigtigt at bemærke, at hendes indflydelse også nåede de nedre lag, bare ikke ligeså meget som religionen.

Hypatia af Alexandria med en matematikbog

Den hedenske heks, Hypatia af Alexandria

Kristne kaldte Hypatia af Alexandria en hedensk. Det var ikke svært at sprede rygter om hendes ‘hekseri’. For analfabeter anså matematiske tegn som påkaldelser af djævelen. Desuden ville de også forveksle astronomi med astrologi. Pludselig var Hypatia af Alexandria blevet en heks af de sorte kræfter.

En dag i marts, året 415, vendte Hypatia hjem i sin vogn under fasten. Pludselig angreb en skare hende, tog hende ud af vognen og førte hende til kirken Caesareum i Alexandria. Det var her, Hypatia blev flået levende med stykker af keramik, der blev revet ned fra væggene. Efter dette brændte de hendes rester på et bål.

Dette mord var helt klart religiøst, politisk og filosofisk; filosofisk, fordi Hypatia altid forsvarede dialog og fornuft mod fanatisk tro. Politisk, fordi hun mente, at religion skulle adlyde politik. Og til sidst, religiøst, fordi Hypatia af Alexandria måske er den mest smertefulde repræsentation af den kulturelle kamp, der fandtes mellem hedenskhed og kristendom.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.