Hvad er det præcist, der gør en person klog?

Hvad gør en person klog? Jo, du vil finde forskellige svar alt efter, hvilken del af historien du kigger på. Her er derfor en rejse om intelligens startende fra antikkens Grækenland helt frem til nutiden.
Hvad er det præcist, der gør en person klog?

Sidste ændring: 18 februar, 2021

Intelligens er et almindeligt forskningsområde inden for psykologien. Faktisk har dens historie og udvikling inspireret en god del af metodologien om dette emne. Ja, måske er den største hovedpine, hvad angår læren om intelligens, hvordan den måles. Det er med andre ord, hvad der gør en person klog i første omgang.

Der er mange definitioner af intelligens. Faktisk vil en hurtig online søgning give dig adskillige resultater om det, hvoraf nogle er ret forskellige og en kende skræmmende.

For nogle handler det at være klog om at være god til at løse problemer, mens det for andre er kunsten at stille spørgsmålene. Så er der dem, for hvem det repræsenterer kunsten at tage beslutninger.

Under alle omstændigheder er “kunst”, der lyder som blot færdigheder, på en eller anden måde en påmindelse om, at tom intelligens uden produktivitet har ringe værdi og ikke giver mening, i det mindste for andre.

Læs videre og få nogle af svarene på, hvad der gør en person klog.

“Du har ikke ret til din mening. Du har ret til din informerede mening. Ingen har ret til at være uvidende”.

-Harlan Ellison-

Barn klædt ud som klog person

Var Einstein klogere end Mozart?

Dette spørgsmål konfronterer på en eller anden måde musikelskere med fysikelskere. Hvorfor? Fordi det i det mindste lader tvivlen komme dem til gode, som arbejder med noget, som er enten dejligt eller tragisk. Det er, fordi der som en hovedregel er en vis del smerte eller hårdt arbejde i de fleste menneskers forståelse af genialitet.

På samme tid er der mange, som mener, man bør gå til konceptet af intelligens fra et socialt perspektiv. Det vil sige fra dit behov for at forholde dig og de fordele, du kan opnå for dig selv, for det nærmeste miljø eller for samfundet som helhed.

Hvis du for eksempel kigger på primater, vil du se deres komplekse sociale miljø. De snyder ofte og har ligeledes adfærd, som man kan beskrive som altruistisk. Der er endda en åben debat om, hvorvidt de har en “theory of mind”. En fornemmelse af selvet som et unikt individ adskilt fra andre i flokken (Gallup, 1982; Hauser, MacNeilage & Ware, 1996).

En klog persons intellektuelle kapacitet

Intelligens hænger direkte sammen med intellektuel kapacitet. Det handler om at være i stand til at lære, huske og bruge ny information til at løse problemer og tilpasse sig nye situationer. Der er nogle strålende eksempler med navne som Charles Spearman og Francis Galton i begyndelsen af den undersøgelse, vi nævnte ovenstående.

Dog skiller Binet sig ud, fordi den kontekst, han udviklede sit arbejde i, var undervisende.  Endvidere handlede hans interesse i at studere intelligens om at forbedre uddannelsessystemet. Han ville finde ud af, om der var en måde at gribe ind på i forhold til børn med indlæringsvanskeligheder.

Sammen med sin kollega, Theodore Simon, designede Binet en test for at forsøge at måle intellektuelle evner hos børn. For at gøre det lavede han individuelle tests, som børn skulle svare på, afhængigt af deres alder.

For eksempel:

 • En treårig burde være i stand til at pege på sin mund og sine øjne.
 • En niårig burde kunne årets måneder i rækkefølge.
 • Som det sidste burde en tolvårig være i stand til at sige 60 forskellige ord på tre minutter.
IQ test

Hvad gør en person klog?

Sokrates er kommet i historiebøgerne for mange ting, men måske var det vigtigste hans design af en metode til at producere viden: Maieutik. De, som bruger den, skal have evner inden for kunsten at stille spørgsmål.

Ved at trække i den samme tråd går videnskaben fremad, når folk er i stand til at stille vigtige spørgsmål, inden de får relevante svar. Derfor er det største tegn på intelligens måske et være i stand til at skabe spørgsmål.

I kontrast bliver en person, som er god til at løse logiske problemer, som regel anset for at være klog. Således har matematik været det foretrukne felt til test af dette på grund af dets abstraktion af kulturelle variabler. Måske er den mest inspirerende og inkluderende i den moderne teori Gardners.

Gardners teori er baseret på idéen om, at mennesker behandler information gennem forskellige uafhængige eller delvis uafhængige “kanaler”. Han har identificeret otte almindelige typer af intelligens. De indebærer:

 1. Logisk-matematisk.
 2. Visuel-rumlig.
 3. Musikalsk.
 4. Verbal-lingvistisk.
 5. Kropslig-kinestetisk.
 6. Interpersonel.
 7. Intrapersonel.
 8. Naturalistisk.

Denne tanke er ret interessant. Faktisk førte den til idéen, der var forpligtet til at tilpasse den måde, hvorpå den præsenterede informationen individuelt for at forbedre læring.

En sidste ting om, hvad der gør en person klog

Afslutningsvis har positiv psykologi gjort svaret på, hvad der gør en person klog, mere bredt ved at understrege værdien af følelsesmæssig intelligens. Denne måde at tænke på styrker idéen om, at følelser og tilhørende intuition går hånd i hånd med intelligens. 

Derudover forsvarer den, at en klog person er i stand til at håndtere sine følelser, lytte til en tilknyttet besked og vælge den bedste måde at kanalisere sin energi på.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.