Hervey Cleckley: Faderen af psykopati

Beskrivelsen af den psykopatiske profil, vi deler i denne artikel, er baseret på et dybdegående studie af psykopati. 
Hervey Cleckley: Faderen af psykopati
Isabel Monzonís Hinarejos

Skrevet og kontrolleret af psykolog Isabel Monzonís Hinarejos.

Sidste ændring: 13 april, 2023

I dagens artikel, vil vi fortælle dig alt om Hervey Cleckley, som definerede den måde, vi ser på psykopati. Han forklarede desuden, hvorfor psykopater reagerer på den måde, de gør.

Navnet, Hervey Cleckley, lyder måske ikke så velkendt for dig. Vi har dog alle hørt om psykopati, og mange af os har endda misbrugt begrebet. Denne amerikanske psykiater åbnede døren for forskning, der definerer det, som vi er kommet til at kende som psykopati.

Han levede fra 1903 til 1984, og var en fantastisk videnskabsmand, der lavede detaljerede kliniske og medicinske observationer af adskillige psykopater. Hans primære bog, The Mask of Sanity (1941), beskriver 16 psykopater, som han konsulterede eller som var spærret inde på de centre, hvor han praktiserede psykiatri gennem sin karriere.

Men har du nogensinde undret dig over, hvad en psykopat helt præcist er? Hvordan kan man definere dette begreb? Denne psykiater revolutionerede forskningen i dette felt, og han gik særligt dybt ned i hele området med psykopati. I denne artikel, vil vi udforske hans primære fund.

mand i mørke

Hervey Cleckley: Basale kriterier for at genkende en psykopat

Hervey Cleckley gjorde alle sine observationer fra sine egne patienter. Han fremsatte hypotesen, at psykopater lider af en basal defekt i deres følelser, indsigt og bevidsthed. Som resultat heraf, forhindrer det dem i at opleve livet på samme niveau som andre folk.

Folk oplever derfor visse problemer med at acceptere og integrere sig i sociale, etiske, lovmæssige og moralske normer i samfundet.

Cleckley samlede de primære karaktertræk hos en psykopat og inkluderede dem i en total af 16 basale kriterier. Han klassificerede dem i 3 grupper:

Positiv tilpasning

 • Overfladisk charme og høj intelligens.
 • Fraværet af tegn på irrationel tænkning.
 • Et fravær af “nervøsitet” eller psykoneurotiske manifestationer.
 • En meget lav sandsynlighed for selvmord.

Kronisk, adfærdsmæssig afvigelse

 • En mangel på anger eller skam.
 • Falskhed og uoprigtighed.
 • Patologisk egocentrisme.
 • Manglende evne til at elske og udtrykke andre følelser.
 • En mangel på indsigt. 

Emotionel-interpersonelle mangler

 • En mangel på pålidelighed.
 • “Grotesk” adfærd under indflydelse af alkohol og nogle gange under normale omstændigheder.
 • Et upersonligt, materielt og dårligt integreret sexliv.
 • En fejlslagenhed i at følge enhver klar plan i livet.
 • Dårlig dømmekraft og fejlslagenhed i at lære af erfaring.
 • Forkert motiveret anti-social adfærd.

Hvordan forstod Hervey Cleckley psykopati?

Baseret på disse, tidligere nævnte, udgangspunkter, udviklede Hervey Cleckley sin forskning i psykopati. Han udvidede feltet og definerede, i større omfang, dets primære karaktertræk.

Positiv tilpasning

Cleckley beskrev en psykopat som et karismatisk, oprigtigt og behageligt individ det meste af tiden. De giver som regel indtrykket af at være en person med overlegen intelligens, perfekt fornuft og mange imponerende færdigheder.

De forstår og diskuterer de sociale normer med total logik. Foruden dette, forstår de fuldt ud forholdet mellem handlinger og de resulterende konsekvenser.

Denne forfatter postulerede, at i situationer, hvor folk normalt føler sig nervøse, spændte eller stressede, forbliver psykopater rolige og uden symptomer på angst.

I de fleste tilfælde, undersøgt af denne forfatter, var psykopati, overraskende, en beskyttende faktor mod tanker om selvmord eller faktiske selvmordsforsøg. 

Foruden det kaotiske og selvdestruktive liv, som disse individer førte, var de eneste forsøg på at ende deres liv intet mere end tomme. Det var, som regel, tilsigtede strategier til at få deres families opmærksomhed eller tjeneste.

Kronisk, adfærdsmæssig afvigelse

Patientens handlinger var ofte skadelige for både deres familie, nære venner og dem selv. De responderede dog ofte ved at lyve, gemme sig eller bebrejde andre, uden nogen former for anger eller skam. Af denne årsag, konkluderede Cleckley, at psykopatens ligegyldighed over for sandheden er bemærkelsesværdig.

Dette faktum, sammen med deres overfladiske charme og store overbeviselsesmagt og manipulation, gør det svært at afklare, hvorvidt de er oprigtige eller ej. Selv når der er et klart bevis på det modsatte, er det svært ikke at tvivle på deres argumentationer.

Nu, vil vi vende os mod hans patienters emotionelle kapacitet. De var generelt i stand til at producere en helt utrolig følelse af kærlighed til deres familiemedlemmer, partnere eller børn. Deres handlinger ville dog ofte bekræfte det komplet modsatte. 

Disse individers følelser virkede til at være udelukkende overfladiske. Det, de viste folk omkring dem, var totalt overbevisende. De var dog ikke motiveret af følelsen i sig selv, men nærmere af logiske årsager, såsom at undgå afstraffelse eller for at få noget, de gerne ville have.

Lige gyldigt, hvor mange ofringer, der bliver gjort for dem, og lige gyldigt, hvor meget kærlighed eller værdsættelse, der bliver givet dem, er en psykopat derfor ikke i stand til at respondere med den samme intensitet. Den menneskelige etik med at gøre gode ting for dem, der er gode for en, er kun gyldige for dem, når de kan bruge det til personlig gevinst.

Emotionel-interpersonelle mangler

Afslutningsvis, skal mængden – inden for området af følelser – af promiskuitet bemærkes, som Cleckley’s arbejde opdagede. Der var en generel tendens til promiskuitet og at have mange seksuelle partnere.

I nogle tilfælde, ville de benyttes sig af ydelser fra prostituerede og være deres partnere utro. Deres adfærd var, ifølge forfatteren, på grund af kombinationen af manglen på restriktioner til at beherske sig og impulsiviteten, som psykopater besidder.

Dette er alt sammen en tilføjelse til ligegyldigheden over for deres pligter og konsekvenserne af deres handlinger. Vi kan tilføje dette til deres manglende skyld, anger eller skam.

Den typiske psykopat, som Cleckley beskriver for os, bruger og misbruger hyppigt alkohol, og fejler i at følge enhver klar plan i livet. På grund af dette, er de ikke i stand til at yde nogen former for indsats mod et mål. Som resultat heraf, kan de ikke anses for at være pålidelige folk.

Foruden alt dette, skaber en psykopats livserfaringer sjældent nogle ændringer i deres liv, fordi de ikke lærer fra deres fejl og de tenderer til at udføre de samme handlinger igen og igen.

Dette bliver fremhævet, når vi tilføjer manglen på anger og skam til deres ligegyldighed over for de potentielt katastrofale konsekvenser af deres handlinger og deres mangel på indsigt.

Denne dårlig dømmekraft er tydelig, når du kigger på deres handlinger og livshistorie. I hypotetiske situationer, der involverer et moralsk dilemma, er en psykopats dømmekraft dog optimal.

Forbrydelserne begået af patienterne hos Herves Cleckley

Som det sidste interessepunkt, noterede Cleckley sig, at de forbrydelser, der blev begået af psykopater, plejede at være mindre forbrydelser. Vi taler her om mindre tyveri, biltyveri, starte eller tage del i slåskampe, offentlige skandaler, falske checks osv. Kun 3 ud af de 16 sager, rapporteret af forfatteren, har at gøre med folk, der er regelmæssigt aggressive.

På trods af dette, er de primære karaktertræk, vi kan fremhæve her, ren sanseløshed over for deres anti-sociale adfærd. De har udført de fleste af deres handlinger uden noget specifikt formål eller med en pris, der i højt grad oversteg deres fordele.

Når det kommer til de “almindelige” kriminelle, ville forskellen mellem dem og psykopater være deres mangel på indsigt og intentionen bag deres handlinger. De “almindelige” kriminelle anerkender, at deres handlinger (forbrydelser) er et middel til at opnå visse ting. Disse midler og formål er normalt forstået, dog ikke delt, af den almindelige borger.

Dette er ikke tilfældet med psykopater. De har ikke et specifikt formål eller en forståelig grund til at udføre sådanne handlinger. De kan, eksempelvis, stjæle en lille mængde penge, risikere at blive opdaget og, på samme tid, klare sig fint uden nogensinde at bruge disse penge.

trist mand

Arven af Hervey Cleckley

Beskrivelsen af den psykopatiske profil, vi deler i denne artikel, er baseret på et dybdegående studie af psykopati. Du skal dog forstå og tage den periode, kontekst og knaphed på tilgængelig, videnskabelig litteratur i betragtning, da Hervey Cleckley publicerede The Mask of Sanity for mere end 70 år siden.

Vi må ikke glemme, at de videnskabelige fremskridt og senere forskning har justeret, forfinet og udvidet alle Cleckleys originale påstande. På trods af dette, er hans vigtige bidrag til forståelsen af den psykopatiske profil stadig meget pålidelige.

Vi vil derfor altid sammenkoble navnet, Hervey Cleckley, til psykiatrien og, mere specifikt, til studiet af psykopati. 

Mange af de senere undersøgelser af dette problem ville formentlig aldrig være blevet udviklet uden hans forskning og The Mark of Sanity. Hans arv forbliver derfor pålidelig, selv som en reference – som døren, der åbnede op for den fremtidige forskning i feltet af psykopati.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


 • Cleckley, H. (1988). The mask of sanity: An attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality (5º Ed.). Augusta, Georgia: E. S. Cleckley
 • Hervey M. Cleckley. (n.d.) Recuperado el 31 de Mayo, 2014, de la web Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hervey_M._Cleckley
 • Patrick, C. J. (2006) Back to the future: Cleckley as a guide to the next generation of psychopathy research. In C. J. (Ed.), Handbook of psychopathy (pp. 605-617). New York, NY, US.: Guilford Press

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.