Gruppe samhørighed: Forholdet mellem samhørighed og ydeevne

Guppe samhørighed er et af de vigtigste elementer for at kunne forstå, hvordan en gruppe kan samles, hvordan den påvirker sine medlemmer og konsekvenserne af dette medlemskab i forskellige variabler (såsom ydeevne). Denne artikel viser studier, såsom minimumsgruppeparadigmet for at forklare, hvad samhørighed er og hvordan det relaterer til den overordnede ydeevne i en gruppe.
Gruppe samhørighed: Forholdet mellem samhørighed og ydeevne

Sidste ændring: 15 januar, 2020

Mange elementer karakteriserer strukturen af en gruppe, såsom rækkefølgen, hierarkisk fordeling, indvirkning, prestige og differentiering. Selvom de fleste personer ved dette, er sandheden, at en gruppes drift er baseret på fordeling og konfigurering af nogle elementer, såsom roller, normer og gruppe samhørighed. 

Alle disse elementer fungerer ligesom en “lim”, som gør almindelige mennesker til en gruppe.

På den måde kan folk samles og kalde sig selv en gruppe. Det ville dog ikke nødvendigvis gøre dem til en gruppe. Grupper kræver en delt identitet, en struktur og indbyrdes afhængighed. Baseret på disse variabler, er det sikkert at sige, at gruppe samhørighed er anderledes.

Samhørighed er derfor “limen” i en gruppe. Flere typer af samhørighed kan manifestere sig i en gruppe. Lad os se på, hvad de er.

Typer af gruppe samhørighed

 • Samhørighed ud fra personlig tiltrækning. Denne samhørighed har sit grundlag i indbyrdes afhængighed, hvilket vi kunne definere som kraften, der holder medlemmerne i gruppen sammen. Det kommer som et resultat af de delte interesser og gensidig appel mellem gruppens medlemmer. Denne samhørighed kan opstå mellem skolekammerater.
 • Samhørighed ud fra mål. Grundlaget i denne type af samhørighed er at ønske at blive i gruppen, fordi det fremmer opnåelsen af mål. Som regel mener gruppens medlemmer, at det ville være for svært at nå sine mål udenfor gruppen. Som konsekvens bliver de i gruppen, så længe der er bestemte opgaver og interesser. Denne samhørighed kan eksistere på arbejdspladser for eksempel.
 • Samhørighed ud fra gruppens tiltrækning. I andre grupper kan samhørighed være baseret på, hvor interessante og tiltrækkende aktiviteterne, som gruppen udfører, er. I dette tilfælde vil fortroligheden i gruppen eller målene, som kan opnåes gennem den, ikke rigtig betyde noget. Samhørigheden eksisterer, fordi folk kan lide organisationen og arbejdet, som gruppen udfører. Dette er årsagen til, hvorfor gruppens medlemmer vælger at blive. Denne samhørighed kan manifestere sig i virksomheder, som appellerer til os, udover personlige mål eller hensigter, samt i blandt andet frivillige organisationer.

Paradigmerne i gruppe samhørighed

Verden er et meget globaliseret sted med store virksomheder, der bliver udviklet hvert øjeblik. Nogle gange overvejer folk dog ikke vigtige elementer ved individuel eller guppepsykologi til fordel for store resultater.

Lederne i en virksomhed søger den bedst mulige ydeevne fra de ansatte, men nogle gange gør de det gennem anvendelse af unødvendige værktøjer eller i scenarier, der ikke fungerer. På en måde bliver de ikke færdige med at tilpasse eller inkorporere elementerne, som har brug for forstærkning. Dette kan være tilfældet med gruppe samhørighed.

Hastværk og dårlig organisering kan forhindre en samling af mennesker i at arbejde sammen for at få de bedste resultater. Selvom incitamenter kan tilbydes for at gøre det på den måde, lader det til at være en klog løsning at studere forholdet mellem gruppe samhørighed og ydeevne for at kunne vide, om denne uafhængige variabel kunne ændre den afhængige.

For at gøre dette, vil vi tale om gruppe samhørighed baseret på indbyrdes afhængighed, delt identitet og struktur. Nogle paradigmer former idéen om gruppe samhørighed, hvilket forklarer det gennem eksperimenter.

De omtalte eksperimenter hjalp forskere med at konkludere, at samhørighed er meget relevant, når det kommer til at forudsige personers adfærd og ydeevne.

Personer samler deres hænder

Minimumsgruppeparadigmet: Delt identitet

I minimumsgruppeparadigmet (Tajfel et al., 1971) stillede forskere det følgende spørgsmål:

Hvad er det mindste krav for en gruppe af isolerede individer, for at de kan blive anset som en gruppe?

Personerne blev delt op i to grupper: Klee gruppen og Kandindsky gruppen, uden at kende hinanden på forhånd. Gennem dette eksperiment ønskede forskerne at se, om hver person ville øge deres sociale identitet i gruppen og fremme det på trods af ikke at kende nogen i gruppen.

Svaret var ja. 77% af personerne valgte muligheden, som fremmede deres gruppe, frem for den anden. 15% handlede med retfærdighed. De observerede dog, at den generelle tendens var systematisk at fremme alle i gruppen, uanset om et individ var såret.

Gennem minimumsgruppeparadigmet kan vi forklare samhørighed baseret på en social kategori. I denne forstand lader det faktum, at flere personer kan blive reelle gruppemedlemmer, til at være nok til, at en gruppe kan samles.

Teorien om social identitet: Selvopfattelse som en regulator

Endnu en gang studerede Tajfel gruppe samhørighed ved at analysere selvopfattelse. Det er en vigtig variabel i personlig psykologi. I bund og grund refererer selvopfattelse til billedet, som hver person har af sig selv. Der er to vigtige aspekter at overveje i selvopfattelse.

 • Personlig identitetDette er en del af selvopfattelse, som stammer fra meninger og følelser, samt fra personlig følelsesmæssig erfaring og fra personens mest intime aspekter.
 • Social identitet. Det er forbundet med selvopfattelse, som stammer fra at tilhøre en social gruppe, forbundet med de værdier og følelsesmæssig betydning, der er relateret til det. Tro det eller ej, men nogle aspekter af billedet, som folk har af sig selv, kommer fra deres position i bestemte sociale grupper.

For virkelig at kunne tilhøre en gruppe, er det vigtigt at kende sig selv først. Noget afgørende, som definerer en gruppes medlemsskab er hver medlems søgen efter positive aspekter af deres identitet. Nogle aspekter af gruppen kan være nyttige for nogle af dens medlemmer og skadelige for andre.

Fra denne teori stammer gruppe samhørighed fra behovet for at opretholde en positiv selvopfattelse. Dem, som tager del i en gruppe, søger at nære deres selvopfattelse på en positiv måde.

Kolleger samler hænder og viser gruppe samhørighed

Forholdet mellem gruppe samhørighed og ydeevne

Fra studier og eksperimenter udført indenfor socialpsykologi og ved at kende årsagerne til gruppe samhørighed i bestemte grupper, er vi kommet frem til nogle konklusioner om forholdet mellem samhørighed og gruppens ydeevne.

Ifølge modellen for tilfredsstillelsen af behov, kommer gruppe samhørighed ikke før ydeevnen, der ses i arbejdet, som en gruppe udfører. Det lader faktisk til at fungere den anden vej rundt.

Ydeevne fremmer samhørighed. Hvis et politisk parti vinder valget i et land, er det sandsynligt, at samhørighed i den gruppe vil vokse som en konsekvens af de gode resultater.

Er der et forhold mellem de to?

Data antyder de følgende konklusioner:

 • Der er et betydeligt forhold mellem samhørighed og ydeevne eller produktivitet.
 • Sådanne forhold opstår især i naturlige eller små grupper.
 • Grupperne, som kræver en høj grad af interaktion for at udføre deres handlinger effektivt, er ikke dem, der viser et tæt forhold mellem samhørighed og udøvelse.
 • Forpligtelsen til opgaven er den komponent, som bedst forklarer forholdet mellem samhørighed og produktivitet.
 • Interpersonlig tiltrækning og en gruppes tiltrækning spiller en sekundær rolle.
 • Retningen af effekten er større fra ydeevne til samhørighed end den anden vej rundt, som vi forklarede ovenfor.

Gruppe samhørighed er grundlaget for fænomenet, gruppe, såsom interaktion, normer, pres, tilpashed, gruppeidentitet, gruppetænkning, ydeevne, magt og lederskab.

Jo større samhørighed, jo større pres eller indflydelse har gruppen på sine medlemmer, både i socio-emotionelle aspekter og i dem, der er relateret til opgaver. På den anden side kan tiltrækningen, der fører til samhørighed, og som konsekvens evnen til at påvirke, være en tiltrækning, der næres af personlige karaktertræk hos medlemmerne og gruppens mål.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.