Grunde til, at flere kvinder studerer psykologi

Både i konferencerum og klasseværelset i psykologi, er tilstedeværelsen af kvinder stadig ofte bemærkelsesværdigt højere end mænd. Men hvorfor er det, at flere kvinder studerer psykologi?
Grunde til, at flere kvinder studerer psykologi

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Det bliver mere og mere tydeligt, at flere kvinder studerer psykologi end mænd. I denne artikel vil vi analysere dette besynderlige fænomen.

Der er gået 40 år, siden jeg fik min uddannelse i psykologi. Jeg studerede i Buenos Aires under en svær tid. Militæret havde lukket universitet, hvor uddannelsesvidenskab, filosofi, sociologi og psykologi havde deres base. Det skyldes, at det blev anset som “venstrefløjsuddannelser” og dermed “statsundergravende”.

Dog var der nogle private universiteter, der tilbød psykologiuddannelser på trods af det faktum, at ultra højrefløjsstatslige, vagtsomme grupper spredte løgne og miskrediterede dem.

Takket være disse private universiteter fortsætte psykologien med at udvikle sig, primært klinisk psykologi. Det var i strid med en lov indført af en anden de facto-regering, der reducerede arbejdet hos de psykologer, der administrerede mentale tests.

Specialiserede kurser

Lærlige ville tage et kursus på seks måneder på et specialiseret institut og øve i psykoanalyse, der var det vigtigste område på dette tidspunkt. Dette ville gøre dem klar til at praktisere bag lukkede døre og uden at tiltrække opmærksomhed. 

På dette tidspunkt var omkring 60-70 procent af de studerende kvinder, mens 30-40 procent var mænd. Jeg var altid forbløffet over kønsskævheder i visse professioner.

Folk anså visse professioner for at være mere egnet for enten mænd eller kvinder baseret på den opgave, der skulle udføres, den formodede krævede ekspertise, formodede sværhedsgrad eller simpelt på grund af, hvad der var socialt acceptabelt på det tidspunkt.

Sygepleje- eller undervisningskarrierer var primært kvindelige, mens ingeniørarbejde var domineret af mænd. Andre var eksklusivt maskuline, såsom bilmekanikere, eller eksklusivt kvindelige, såsom gastronomi.

Andre, såsom medicin eller arkitektur, var mere spredt ud mellem begge køn. Men hvad afgør denne skævhed? Hvilke karakteristiske, biologiske kønsmønstre skaber denne beslutning?

Det er også ret bemærkelseesværdigt, hvordan disse valg har ændret sig med årene, i overensstemmelse med ændringerne i samfundet. For eksempel har gastronomi i høj grad bevæget sig ind på det mandlige territorium, og specialiseringen af kirurgi inden for medicin er nu mere spredt ud mellem mænd og kvinder.

I løbet er årene har den psykologiske verden opnået en overvejende kvindelig dominans. For eksempel oplever psykologifakulteterne på alle de argentinske universiteter en betydelig stigning i antallet af kvindelige studerende.

Det virker til, at den psykologiske profession er begyndt at “tilhøre” det kvindelige køn. Det er ikke blot tilfældet i Argentina, da det har spredt sig gennem hele Latinamerika i klasser, på konferencer og seminarer. Mange steder i Europa og USA har mere end 90 procent kvindelige studerende. Men hvorfor er det, at flere kvinder studerer psykologi?

Kvindelig psykolog er eksempel på, at flere kvinder studerer psykologi

12 grunde til, hvorfor flere kvinder studerer psykologi

Forskerteamet i neurovidenskab og social videnskab på Argentine Systemic School (LINCS) besluttede sig for at kigge nærmere på dette fænomen. Først og fremmest spurgte de psykologerne, hvad de mente, var de primære faktorer for at kunne arbejde effektivt som psykoterapeut. 

Fra denne undersøgende dragede de konklusioner baseret på neurovidenskab og social neurovidenskab og en grundig analyse af den mandlige og kvindelige hjerne. Det er på trods af det faktum, at meningerne på nuværende tidspunkt er opdelt omkring denne udredelse.

De studerede forskellige hormoner, neurotransmittere og områder af hjernen hos begge køn for at forklare denne kvindelige skævhed. Vi skal selvfølgelig understrege, at dette er overordnede konklusioner.

Nedenstående analyserer jeg deres fund, der muligvis kan forklare, hvorfor flere kvinder studerer psykologi.

1. Evnen til at relatere fakta og følelser

Den kvindelige hjerne har flere fibre i corpus callosum, der kommunikerer mellem begge hemisfærer. Corpus callosum er en “vej”, der forbinder begge hemisfærer. Den højre sfære er holistisk, emotionel og kreativ, mens den venstre hemisfære er rationel, logisk og binær.

Dette skaber en større forståelse og emotionel empati. Det skaber evnen til at håndtere situationer på et emotionelt niveau og med oprigtig bekymring, og med en vægt på at skabe et rigtigt bånd med patienten. Det forener, hvad patienten fortæller den professionelle med følelser. Det er meget vigtigt i et terapeutisk forhold.

2. Snakkesaglighed og evnen til at overføre tanker til ord

Den kvindelige hjerne har en højere procentdel af neuroner i de områder, der er dedikeret til sprog. Kvinder har en tendens til at udvikle en bedre berherskelse af retorik og ordforråd tidligere. Det er i kontrast til mænd, vis tilstrømning af testosteron i ungdommen har en tendens til at desensibilisere dem og efterlade dem tomme for ord.

Eksperter estimerer, at kvinder siger omkring 8000 ord om dagen, mens mænd kun siger 5000. Det korrekte brug af ord i terapisessioner er grundlæggende, da det er det primære værktøj til at præsentere og forklare information.

3. Evne til at associere hukommelse og erindring

Hippocampus er hjernens centrale område for at lære og huske, og den er større i den kvindelige hjerne. Et af de vigtigste talenter hos en ekspert i klinisk psykologi er uden tvivl hukommelse.

En psykolog er nødt til at være i stand til at tilgå en udmattende database af information, der vil hjælpe ham eller hende med at sammenkoble faktorer i patientens medicinske og psykologiske historie med det, patienten oplever på nuværende tidspunkt.

4. Evnen til at observere detaljer og brug af paraverbalt sprog (det, der siges, og hvordan)

Den kvindelige hjerne har en større periferisk vision. Det gør det muligt for dem at observere mindre detaljer, som mænd muligvis ikke bemærker, såsom gestikulationer, kropssprog, handlinger osv.

Dette, sammen med deres hukommelseskapacitet, bidrager til et kraftfuldt værktøj i deres terapisessioner. 

Denne 180 procent periferiske vision er et epigenetisk produkt af deres umiddelbare, instinktive rolle i henhold til at passe på små børn. Dette er en stor hjælp, når det kommer til at udvikle deres rolle som psykolog.

5. Empati – evnen til at sætte dig selv i en anden persons sted

Spejlneuroner er startpunktet for relationel empati. Selvom de ikke er et eksklusivt kvindeligt domæne, har de en indflydelse, når det kommer til at forklare, hvorfor flere kvinder end mænd studerer psykologi. Disse neuroner er begunstiget af evnen af kvindelig observation og mnemoteknisk registrering. 

Evnen til at observere beskriver og registrerer detaljer i henhold til attituder, gestikulation og tonefald. Dette er elementer, der er ekstremt brugbare, når det kommer til at have empati med patienten, og det vil øge chancen for at have en succesfuld terapisession.

6. Multi-tasking (evnen til at udføre adskillige handlinger på samme tid) gør, at flere kvinder studerer psykologi

Da der er en større interhemisfærisk forbindelse gennem de fibre, der cirkulærer i corpus callosum i den kvindelige hjerne, er kvindelige psykologer generelt bedre i stand til at udføre adskillige opgaver på én gang i terapisessioner.

Eksempler på dette er at være i stand til at tænke, huske og analysere tidligere sessioner på samme tid som at observere kropssprog og lytte til det, patienten siger.

Kvinde i terapi

7. Emotionel beskyttelse og omsorg

Vi er emotionelle og sociale væsener. Det oxytocin, der cirkulærer rundt i vores hjerne (udskilt af neurohypofysen), aktiveres i situationer med paternitet og generøsitet. Det er et hormon, der gør den professionelle mere omsorgsfuld og støttende. 

Emotionel støtte er fra psykologens side en af de vigtigste aspekter i terapeutiske forhold. Generelt kommer klienter til sessioner med en betydelig mængde af kvaler og angst. 

Af den årsag skal psykologen ikke blot forsøge at løse problemet. Vedkommende skal også skabe en atmosfære, hvor patienten kan føle, at psykologen støtter ham eller hende emotionelt, beskytter ham eller hende og virkelig hører det, vedkommende forsøger at sige.

8. Teatralskhed gør, at flere kvinder studerer psykologi

Mens testosteron gør mænd en smule mere “hårde”, besidder kvinder en højere grad af æstetik. De har en tendens til at bekymre sig mere om deres egen krop, og som et resultat heraf er de i stand til at observere klientens krop og udtrykke dem selv mere fyldestgørende.

Sammen med deres evne til at lave nøjagtige observationer på samme tid, er evnen til at tale patientens sprog noget, der virkelig fremmer effektiviteten af terapisessionerne.

Denne evne gør det muligt for dem at kopiere, på en nedtonet måde, både patientens verbale og paraverbale sprog. Ved at gøre dette kan de få deres budskab igennem mere effektivt. Det gør det meget mere sandsynligt, at det bliver positivt modtaget af klienten.

9. Intimiteten i terapien

Kombinationen af oxytocin og dopamin (en neurotransmitter, der fremmer motivation og aktiveres i udfordrende situationer) skaber velbehaget af intimitet, primært når kvindens østrogenniveau stiger. 

Terapisessionen er et meget privat og intimt sted, hvor klienten taler om sit personlige liv. Denne åbenhed afhænger blandt andet af psykologens evne til at skabe en passende atmosfære, bidragende til at klienten er i stand til at dele mere åbent. Empati og teatralskhed hjælper også eksperten med at tale klientens sprog.

10. Nysgerrighed gør, at flere kvinder studerer psykologi

Kvinder er generelt mere nysgerrige end mænd. De er også mere kritiske, fordi deres hjerne kan observere flere detaljer i deres klients verbale og non-verbale kommunikation. 

Sammen med deres snakkesaglighed og retorik gør det kvindelige psykologer mere interesserede i at tilkendegive deres mening og finde ud af, hvad der sker hos klienten.

Denne interesse vil dermed opmuntre klienten til at tale, reflektere og dykke dybere ned i sin personlige situation.

11. Konstruktionen af en hypotese

På grund af alle de ovenstående grunde kan kvinder generelt lave mere komplekse hypoteser omkring, hvad der sker hos klienten. 

De har lettere ved at påtænke deres kliens kropssprog, gestikulationer og ord, og kombinere dem med situationer fra klientens fortid. Deres hukommelse og evne til at multi-taske hjælper dem med at opnå mere favorable resultater i terapisessioner.

12. Tillid gør, at flere kvinder studerer psykologi

Den afsluttende grund, der kan forklare, hvorfor flere kvinder studerer psykologi end mænd, er relateret til oxytocin og serotonin. Begge disse substanser kan hjælpe med at skabe tillid i forholdet mellem psykologen og klienten.

Jeg har allerede nævnt det faktum, at terapisessioner er intime rum, hvor en eller flere klienter mødes med en terapeut for at diskutere deres problem(er). Klienterne udvælger den professionelle baseret på den følelse af tillid, de fornemmer hos psykologen. Det vil hjælpe dem med at tale om personlige informationer og tro på de svar, der bliver givet.

Kvinde til kvindelig psykolog

Konklusion

Hvis vi udvider denne analyse til emotionelle, kognitive og sociale faktorer, vil vi med sikkerhed blive ved med at observere andet evidens, der kan forstærke, hvorfor flere kvinder studerer psykologi.

Vi skal også klarlægge, at disse beskrivelser er generelle og derfor forholdsvis relative. Dog fungerer de som et deskriptivt guidemønster, der kan forklare årsagen til kvinders ekspertise i psykoterapi.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.