Grooming og online sexchikane

15 juni, 2020
For at kunne bekæmpe børnepædofili effektivt, og særligt grooming, skal du være opmærksom på, at dette er en realitet. 

Grooming og online sexchikane er blevet mere og mere almindeligt. I denne artikel, kan du læse alt om denne vigtige problemstilling!

Grooming er en form for seksuel plyndring, der finder sted på internettet. På nuværende tidspunkt, er der en omfattende regulering, der fokuserer på dette problem, på grund af udbredelsen af denne forbrydelse.

Bemærk, at specifikke, lovmæssige reguleringer skal være i henhold til den nuværende, sociale virkelighed, særligt gennem dens udvikling.

Som vi ved, har internettet ændret samfundet markant. Digital udvikling og teknologiske fremskridt forekommer i et hurtigere og hurtigere tempo, og mange af dem skaber nye udfordringer for de eksisterende love.

En del af det nye doktrin består faktisk af at tale om eksistensen af fjerdegenerations-rettigheder. Disse refererer til folk, der er født i den digitale alder. Med dette, refererer vi til dem, der omhandler beskyttelse af personlige data sammenkoblet med retten til privatliv.

Grooming, defineret som seksuel, digital mobning mod børn, i videnssamfundet, eksisterer med sikkerhed. Stigningen af online forbrydelser og relevansen af de konsekvenser, som disse sager skaber, kræver en regulering, der promoverer hurtige og klare løsninger.

“Som en frittalende fortaler, tror jeg på, at voksne bør have adgang til ethvert materiale, de ønsker. Som forældre, og et medlem af samfundet, mener jeg, at folk skal være i stand til at beskytte deres hjem fra billedeverden – meget af det voldeligt. Jeg føler, det er en form for børnemisbrug, når et voksent samfund forvolder sig på børn.”

-Naomi Wolf-

Hvad er grooming og online sexchikane helt præcist?

Digital mobning er en af de nye taktikker, som mange pædofile bruger, for at forsøge at få kontakt med potentielle ofre. Det er særligt på grund af det kompulsive, næsten misbrugelige, brug af telefoner og computere.

Som vi ved, inkluderer disse apparater kameraer af høj kvalitet. Muligheden for at sende personlige billeder gennem internettet er derfor i stigende grad tilgængeligt for mange folk.

Denne situation er endnu mere fremherskende på sociale netværk, såsom Instagram, Facebook, YouTube og Twitter, blandt andre.

I den kontekst, kan pædofile (voksne med en seksuel lyst mod børn, unge og teenagere) vælge deres næste offer mellem tusindvis af profiler. Særligt, fra den mest sårbare sektor: Børn mellem 10 og 15 år.

Gennem internettet, kan forbryderen skabe alvorlige og farlige situationer med sexchikane. Nogle kan endda materialisere den virkelige verden.

Selvfølgelig, har alle disse præmisser negative konsekvenser for ofrene, de mindreårige, der endnu ikke har udviklet deres personlighed helt endnu. De er meget unge og sårbare folk.

De førnævne forfølgere passer, generelt, ind i en vis aldersramme, mellem 30 og 50 år. Selvom de kan virke til at være normale, er disse folk faktisk usikre, umodne og har problemer med at etablere sociale relationer. Ydermere, har de alvorlige modsætningsforhold i deres personlighed.

Karakteristika og udvikling af grooming

I et studie udført i november 2002, omhandlende børnesikkerhed og adfærd på internettet, begyndte en statsudnævnt embedsmand at advare omkring grooming.

Det førnævnte studie afslørede, at 44% af børn, der havde begået sig regelmæssigt på nettet, var blevet udsat for seksuel chikane til et vis punkt.

11% af dem erkendte også at have været ofre i en sådan situation ved adskillige lejligheder. Der blev derfor lavet kriminelle forbehold mod børnepornografi på internettet.

Grooming anses derfor for at være en statsforseelse i USA, i henhold til 18 USCS §2422. Grooming, i en lovlig kontekst, refererer til en forsætlig handling for at etablere en emotionel forbindelse med et barn for at forberede barnet på et misbrug.

Det gælder også udførelse af seksuelt misbrug og andre former for børnemisbrug, såsom ulovlig handel af børn, børneprostitution eller produktion af børnepornografi.

Et barns rettigheder

Seksuel sikkerhed er retten til ikke at blive involveret i en seksuel kontekst, uden at have givet samtykke. I dette tilfælde, er der tale om seksuel sikkerhed og ikke seksuel frihed.

I Danmark, eksempelvis, kan børn under 15 ikke give samtykke til seksuelle relationer, i henhold til kriminelle reguleringer. Det er, åbenlyst, på grund af deres godtroenhed og mangel på modenhed.

Nye teknologier har ændret den måde, vi kommunikerer på. Virtuelle mødesteder eksisterer, og de har ført til nye, farlige situationer.

For at kunne bekæmpe børnepædofili effektivt, og særligt grooming, skal du være opmærksom på, at dette er en realitet. Forbliv informeret og informer dine børn om farerne, som visse handlinger kan medføre. Lær dine børn at være forsigtige, når de begår sig på internettet.

  • LO 5/2010, de 22 de junio, de Acercamiento Tecnológico a Menores de Trece Años con Fines Sexuales, https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-9953-consolidado.pdf
  • Código Penal, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
  • Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet, http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013843.pdf