Gregory Batesons double bind teori

Batesons double bind teori har holdt ret godt stik som forklaring på årsagerne til skizofreni. Men den kastede også lys over, hvor vigtige kommunikationsmønstre er for mental sundhed.
Gregory Batesons double bind teori

Sidste ændring: 01 marts, 2019

Double bind teori er udviklet af antropologen Gregory Bateson og hans hold af forskere i Palo Alto, Californien (1956). Den er skabt ud fra et systematisk perspektiv og omhandler de situationer, hvor du kommunikerer med en person og modtager modstridende budskaber.

De udviklede denne teori for at prøve at forklare de psykologiske rødder af skizofreni, hvor de så bort fra teorier inden for hjernefejl og selve kroppen. Desværre er skizofreni stadig en af de mest mystiske psykiske sygdomme, vi kender. 

Der er dog mange teorier om, hvor det kommer fra. Nogle af dem er biologiske, og andre siger, det har sociale rødder. I denne artikel vil vi se nærmer på double bind teori for at give dig en bedre idé om, hvad det er.

Kort biografi af Gregory Bateson

Gregory Bateson blev født i Grantchester i England den 9. maj 1904. Han var antropolog, social forsker, lingvist og kybernetist, der samtidig havde stor indflydelse på mange andre intellektuelle områder. 

Nogle af hans mest berømte idéer kan findes i bøgerne Steps to an Ecology of Mind (1972), Mind and Nature: A Necessary Unity (1979) og Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred (1987).

Bateson og hans kolleger, folk som Jay Haley, Donald Jackson og John Weakland, var pionerer inden for udviklingen af det systematiske perspektiv. Visse akademiske kredse så ham som en kultfigur og fascinerende på grund af sin mørke og excentriske personlighed, samt hans mange bedrifter.

Men den voksende interesse for holisme, systemer og kybernetik har også ført til et naturligt ønske for undervisere og elever om at udgive hans værker.

For Bateson var kommunikation det, der gjorde menneskelige forhold mulige. Med andre ord, fungerede det som et fundament. Fra hans synspunkt inkluderede det hver enkelt proces, hvor en person påvirker en anden.

Når du ser på det på denne måde, stikker medierne ud som en vigtig spiller i vores sociale struktur – en, vi bliver nødt til at analysere.

Bateson sagde, at vi skal af med den dobbeltbinding (double-bind), der til tider opstår i kommunikation. Han sagde også, at man konstant ser det på TV. Ét show kan eksempelvis rose en bestemt moralsk værdi, mens et andet kan gå imod den.

På den måde bliver der skabt konflikter hos budskabernes modtagere. Det sker tilmed i endnu højere grad, hvis det er børn eller personer med manglende evne for kritisk tænkning.

Double bind teori blev udviklet af antropologen Gregory Bateson

Hvad er double bind teori?

Ifølge Bateson er double bind et kommunikationsdilemma, der opstår som resultat af en konflikt mellem to eller flere budskaber. Det betyder ikke noget, hvad du gør, for ethvert valg, du træffer, vil være forkert. Det er en situation, hvor kommunikation kun giver problemer og endda kan føre til psykiske sygdomme.

Lad os give et bedre eksempel. Et barn prøver at interagere med sin mor, der har problemer med at vise kærlighed. Hun viser, hvor meget hun elsker sit barn, men kun gennem kropssprog. Barnet ser kun tegn på afvisning. 

De verbale budskaber, moren sender barnet, er forskellig fra det budskab, hendes krop sender. Barnet vil ende i en konflikt mellem kærlighed og afvisning.

Et andet eksempel er den berømte sætning: “Vær spontan”. Det er et budskab med dobbelt betydning, som du aldrig vil kunne opfylde. Hvis du ikke er spontan, gør du ikke, hvad de fortæller dig. Men hvis du er spontan, gør du stadig ikke helt, hvad de beder om, for når du gør, hvad de beder om, er du ikke spontan.

Double bind teori

Double bind teori er baseret på en kommunikationsanalyse, mere specifikt Russells typeteori. Ved anvendelse af denne teori og observationer af skizofrene patienter kom de frem til idéen om “dobbeltbinding”. Som vi har nævnt, lige meget hvad du gør i en double bind situation, kan du ikke vinde.

Bateson sagde, at en person, der konstant står i en dobbeltbinding, kan ende med at udvikle skizofrene symptomer. Den centrale idé i double bind teori er, at der er et rum mellem en gruppe og dens medlemmer, da gruppen ikke kan være medlem af sig selv.

Medlemmerne kan heller ikke udgøre en del af gruppen, da ordet, de bruger for det, kun eksisterer på et abstrakt niveau.

I forhold til reel kommunikation er dette mellemrum (eller breakdown) konstant og uundgåeligt tilstede. Det samme sker i menneskets krop, når kommunikationshullet er mellem en mor og hendes barn.

Det kan somme tider føre til det, vi nu kender som skizofreni, en meget alvorlig psykotisk mental forstyrrelse. En af de primære karakteristika er, at det ændrer din måde at tænke og tale på.

Kvinde på gulv er angst og gemmer ansigt bag hænder

De nødvendige ingredienser for double bind situationer

Her er en liste over de ingredienser, der skal være til stede, for at en double bind situation kan opstå:

To eller flere personer

En af dem er “offeret”. Double bind er ikke nødvendigvis skabt af moren. Det kan bare være hende eller en kombination af moren, faren og/eller søskende.

Gentagende oplevelse

Double bind sker igen og igen i offerets liv. Det er ikke en enkelt traumatisk oplevelse. Det er en oplevelse, der sker så ofte, at de begynder at acceptere det som en del af livet.

En negativ ordre

Dette kan ske på to forskellige måder. Der er “Det skal du ikke gøre, ellers straffer jeg dig” og “Hvis du ikke gør det, straffer jeg dig”. Offerets læring kommer til at handle om ikke at blive straffet, men det er ikke et belønningssøgende mønster. Straffen kan være, at de ikke får kærlighed eller et udtryk for had eller bitterhed. Det mest ødelæggende ved det hele er, at det også kan involvere en form for svigt, der kommer af en forælders udtryk af total afmagt.

En anden ordre i den første konflikt

Dette sker mere på et abstrakt niveau. Offeret modtager en straf eller tegn på, at deres liv er i fare, og det øger kun konfliktens intensitet. Den anden ordres verbale format kan være meget forskellig; for eksempel: “Du skal ikke se det som en straf” eller “Du skal ikke bare gøre, hvad jeg fortæller dig”. Der er andre eksempler, hvor to forskellige personer skaber en double bind for et offer. Dette kan eksempelvis ske, når en forælder afviser den anden forælders ordre.

En tredje ordre

Dette er endnu en ordre, der forhindrer offeret i at slippe væk. Det er dog muligvis ikke nødvendigt at klassificere denne ordre som et separat element. Hvis dobbeltbindingen har været til stede siden barndommen, er det umuligt at slippe fri.

Ifølge double bind teorien er disse kriterier ikke længere nødvendige, når offeret har lært at se verden gennem double bind linsen. Næsten hvert af ovenstående punkter kunne være nok til et panikanfald eller vredesudbrud.

Fortvivlet pige i sofa

Effekten af double bind

Effekten af double bind vises som et kollaps af offerets evne til at differentiere mellem logiske typer og kommunikationsmetoder. Det kan ske, hver gang de føler, de står i en double bind situation. Her er et par få generelle karakteristika, der kan få det til at ske:

  • Offeret er i et meget intenst forhold. De føler, det er vigtigt at differentiere korrekt mellem de budskaber, deres partner sender dem.
  • Offeret er fanget i en situation, hvor der er personer, som sender to forskelle budskaber. Til sidst afviser den ene, hvad den anden siger, hvilket skaber en dobbeltbinding.
  • De kan ikke svare på de budskaber, andre mennesker sender, eller korrigere deres forståelse af de budskaber, de skal svare på. Med andre ord kan de ikke formulere en metakommunikativ erklæring.

Batesons double bind teori har holdt ret godt stik som forklaring på årsagerne til skizofreni. Men den kastede også lys over, hvor vigtige kommunikationsmønstre er for mental sundhed. Selvom teorien er blevet sorteret fra i den kontekst, var den ekstremt vigtig for udviklingen af systematisk terapi.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Bateson, G., Jackson, D., Haley, J. & Weakland, J. “Towards a Theory of Schizophrenia.” 1956.

  • Bateson, Gregory (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. 


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.