Gennemslagskraft på arbejdet: 5 hovedelementer

I arbejdsmiljøet har gennemslagskraft vigtige fordele for både den ansatte og arbejdsgiveren.
Gennemslagskraft på arbejdet: 5 hovedelementer
Sara Clemente

Skrevet og kontrolleret af Psykolog og journalist Sara Clemente.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Gennemslagskraft på arbejdet bliver ofte forvekslet med andre koncepter, såsom aggressivitet eller fjendtlighed. Dog, hvis det er baseret på respekt, ligger det langt fra denne sammenligning.

Med andre ord, for at være kraftfuld, skal man vide og forsvare de rettigheder, vi har som individer og indbyggere, uden at angribe andre. Det er også det modsatte af passivitet.

I arbejdsmiljøet har gennemslagskraft vigtige fordele for både den ansatte og arbejdsgiveren. Derfor er det vigtigt at udvikle gennemslagskraft og anvende det. Hvordan kan man gøre det?

Forsvar dit arbejde gennem gennemslagskraft på arbejdet

Ved visse lejligheder, tager chefer æren for det arbejde, deres ansatte laver. Det er meget frustrerende for de ansatte, da de ikke modtager den berettigede anerkendelse for deres indsats.

Eksempelvis, forestil dig, at du har arbejdet på en vigtig afhandling i adskillige uger, men når det er tid til at præsentere det for kunderne, inviterer din chef dig ikke med til mødet, eller nævner dig ikke engang i præsentationen.

møde i mørkt lokale

Gennemslagskraft på arbejdet skubber os til at bryde stilhed og at kommunikere vores utilfredshed med vores chefer. I henhold til eksemplet ovenfor, ville gennemslagskraft hjælpe os med at tale med vores chef og foreslå, at vores arbejde modtager dets passende anerkendelse.

Det handler ikke om at blive vred eller at tale i et trodsigt toneleje, men at informere om modløsheden ved ikke at få anerkendelse for sit arbejde.

Tilkendegiv din mening, kortfattet og effektivt

Der er et afdelingsmøde. Det er et særdeles vigtigt møde: Vigtige beslutninger skal tages – beslutninger, der vil påvirke dig direkte. Derfor beder de overordnede om alles meninger, i henhold til dette. Størstedelen af folk påtager sig enten en aggressiv eller passiv attitude over for emnerne

Lad os antage, at debatten er som følger: Mener du, at firmaet skal øge budgettet for vores afdeling? Hvilket forslag har du, i henhold til dette?

  • Aggressivitet: “Selvfølgelig, skal de det. Vi har ikke engang en kaffemaskine.”
  • Passitivitet: “Det er lige meget for mig. Det påvirker ikke mig.”
  • Gennemslagskraft: “Vi har noteret nogle få, negative ændringer fra sidste år, i henhold til reduktionen af det tildelte budget. Det ville være hensigtsmæssigt at hæve budgettet til de tidligere niveauer, så vi bedre kan udføre opgaverne i afdelingen.”

Det første og andet svar skaber spændinger. Det tredje svar gør det klart, at gennemslagskraft på arbejdet er en social færdighed, der hjælper folk med at kommunikere, på en mere effektiv måde, med deres kolleger og overordnede. 

Med dette, kan vi udtrykke vores behov, og forstå den mulige sensitivitet, som andre kan have. Det muliggør mellemliggende løsninger, i tilfælde af at det ikke er muligt at imødekomme vores anmodninger præcis, som vi ønsker.

Gennemslagskraft på arbejdet: Giv dig selv værdi

Hvis vi ønsker at være i stand til at give vores meninger på en selvsikker måde, skal vi være forsigtige med ikke at lave begynderfejl. En af disse er undervurderende beskeder med sætninger, såsom:

  • “Jeg ved ikke, om det vil virke.”
  • “Det er blot en idé.”
  • “Det er alligevel for tæt på.”
  • “Det kan være en dum idé.”

Forsøg at undgå fyldord: De er ikke dine venner. Modsat, giver de den idé, at du ikke er sikker på, hvad du siger, og at du er usikker. Hvis du udviser tegn på, at du ikke fuldt støtter dine forslag og dine idéer, så vil de blive meget sværere at indføre.

Brug subjektiv kommunikation

Subjektiv kommunikation består i at udtrykke vores tanker og følelser i første person. Det gør det muligt for os at tale uden at bebrejde, dømme eller kritisere andre. 

Her er et eksempel. I henhold til de resultater, som firmaet viser, grundet din indsats og dedikation, mener du, at du bør have en lønforhøjelse. Der er to måder, hvorpå du kan kommunikere dette til din chef: “Jeg vil gerne tale med dig om min løn” eller “Vi skal tale om min løn”.

Det første lyder meget mindre aggressivt og upersonligt. Simple detaljer giver dine sætninger respekt, lethed og vigtighed. Dette er sådan gennemslagskraft på arbejdet, sat i praksis, ser ud.

møde på arbejdsplads viser gennemslagskraft på arbejdet

Gennemslagskraft med klarhed og korthed

Der er to aspekter, du er nødt til at klarlægge, for at bruge din gennemslagskraft på arbejdet. Et er de mål, du gerne vil opnå. Det andet er hovedidéen af din besked.

Hvis du kender dit mål, kan du tilgå det på en gradvis måde. Hvis du ikke kender det, vil det være svært at anvende gennemslagskraft i praksis, og der vil være visse tilfælde, hvor du vil få den modsatte effekt.

Faktisk, er det en almindelig og hyppig fejl, folk laver, når de forsøger at være mere selvsikre ved at sige “nej” til alle forslag. Afvis forslag, når de kommer i konflikt med dine værdier eller rettigheder. Lad være med at gøre det, for at virke mere selvsikker.

Ligelgedes, skal du lade være med at undgå et emne. Hvis du kan kommunikere din besked på et minut i stedet for fem, så gør det på et. Hvis du vrøvler for meget, vil folk på mødet miste interesse.

Studeret gennem de store 5 personlighedstræk, af Costa og McRae, er gennemslagskraft et træk hos ekstroverte folk. Ingen er selvsikre naturligt. Som vi har sagt, er det mere end social evne, vi kan udvikle. Det kræver indsats og viden virkelig at forstå dette koncept.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.