Depression hos midaldrende kvinder

Depression hos midaldrende kvinder ignoreres nogle gange. Hvad kendetegner denne type depression? Hvilke faktorer prædisponerer eller begunstiger dens forekomst? Hvordan kan vi desuden hjælpe en person, der lider af den?
Depression hos midaldrende kvinder
Andres Camilo Espinosa Poveda

Skrevet og kontrolleret af psykolog Andres Camilo Espinosa Poveda.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Depressive lidelser er et verdensomspændende psykisk sundhedsproblem. Deres indvirkning på trivslen er ekstremt stor og kan blive invaliderende. De mekanismer, hvormed disse lidelser virker, forklarer, i det mindste delvist, forskellene i forekomsten i de forskellige sociale lag eller grupper. I denne artikel ser vi på depression hos midaldrende kvinder.

Undervejs analyserer vi årsagerne og de faktorer, der udløser den, samt de variabler, der øger kvinders sårbarhed over for denne lidelse.

Biologiske årsager til depression

Depressive lidelser skyldes ikke en enkelt årsag, men flere faktorer, der spiller sammen. Vi kan sige, at grundlaget for dette samspil findes i biologiske elementer, da disse regulerer og konfigurerer organismens tilpasning.

På den ene side er den genetiske faktor afgørende. Faktisk forklarer genetisk disposition omkring halvdelen af tilfældene af svær depression og andre depressive lidelser. Det betyder, at en person er mere tilbøjelig til at lide af en af disse lidelser, hvis vedkommende er førstegradsslægtning til en lidende.

Inden for de biologiske årsager spiller en ubalance i neurotransmittere en vigtig rolle. De ændrer hjernens funktion og påvirker stemningerne negativt.

Det er naturligvis faktorer, som vi alle er udsat for. Kvinder står imidlertid over for andre biologiske variabler ud over dem, der allerede er beskrevet. I løbet af deres livscyklus oplever kvinder nemlig vigtige hormonelle ændringer. Selv om disse i de fleste tilfælde accepteres uden komplikationer, kan de undertiden udløse depressive tilstande.

Pubertet, første menstruation, graviditet og overgangsalder er alle vigtige øjeblikke i en kvindes liv. Der sker vigtige hormonelle ændringer midt i disse faser. Ikke desto mindre formår kvinder, som vi nævnte tidligere, normalt at tilpasse sig uden varige virkninger. Vanskelighederne opstår, når den hormonelle ændring er forbundet med en anden faktor, f.eks. en genetisk disposition.

En eftertænksom kvinde

Hos midaldrende kvinder opstår de største risici i forbindelse med hormonelle ubalancer i overgangsalderen (før, under og efter overgangsalderen) på grund af det drastiske fald i østrogenniveauet.

Sociale årsager til depression hos midaldrende kvinder

Sociale årsager bidrager med de mest betydningsfulde faktorer til risikoen for depression hos midaldrende kvinder. Faktisk er det samfundet og stereotyper, der øger kvinders risiko for at udvikle humørforstyrrelser som f.eks. depression.

Begrænset adgang til job og uddannelsesmuligheder kan skabe frustrationer i kvinders liv. I den midaldrende alder kan en kvinde med sorg erkende, at hun på trods af sin indsats og engagement ikke har kunnet få adgang til en bestemt rolle eller stilling, selv om hun fortjener den.

På dette tidspunkt kan kvinder også opleve konsekvenserne af de beslutninger, de traf i deres ungdom, da de var presset af stereotyper og kønsroller. F.eks. at vælge en karriere eller at forlade deres erhverv for at tage sig hjemmet. At være opmærksom på sådanne omstændigheder kan forårsage dyb sorg og følelser af hjælpeløshed med mulighed for at udvikle sig til mere alvorlige lidelser.

Kønsroller giver også kvinderne ansvaret for at styre hjemmet og tage sig af børnene. Dette er forbundet med en ekstra arbejdsbyrde, som påvirker deres mentale sundhed negativt, hvis den forvaltes dårligt.

Ud over ovenstående er der visse former for vold i samfundet, som specifikt påvirker kvinder. Kvindedrab, seksuel vold og vold i hjemmet er i sig selv alvorlige fænomener. De har desuden skadelige virkninger for både ofrene og deres familier, herunder udvikling af depressive lidelser.

Individuelle årsager til depression

Ud over alle de ovennævnte har kvinder i den midaldrende alder personlige karakteristika, der kan fungere som risikofaktorer.

På dette tidspunkt i livet kan de have været udsat for et vedvarende psykisk pres i flere år. Faktisk har mange kvinder i årevis været udsat for negative følelser, stress og bekymringer på områder som arbejde, familie, sociale forhold og økonomi. I den midaldrende alder øges risikoen for, at denne form for pres når en grænse. Det kan ende med at generere symptomer på depression.

Det er også i denne alder, at kvinder kan opleve konsekvenserne af dårlige copingstrategier. F.eks. øger deres manglende støttenetværk og brug af undgåelsesstrategier som brug af lægemidler eller benægtelse af deres egne symptomer for ikke at bekymre deres kære, alvoren af de eksisterende risikofaktorer.

Mange kvinder ses som følelsesmæssig støtte for deres familie og venner, så de er vant til at give hjælp, men ikke bede om den. Det betyder, at de, når de når den midaldrende alder, ikke ved, hvordan de skal søge hjælp, og måske føler de endda, at det betyder, at de er svage eller har fejlet.

Bekæmpelse af depression

Viden er magt. Nu hvor vi kender de faktorer, der udsætter kvinder for depression i den midaldrende alder, kan vi gøre noget for at forebygge og behandle den.

Sundhedstjek er et nyttigt redskab til at identificere risikofaktorer og forebygge flere lidelser. Alene det at have en god generel sundhedstilstand virker som en beskyttende faktor for mental sundhed. Hvis der er en genetisk disposition til depressive lidelser, er det desuden en god idé at få regelmæssige lægeundersøgelser hos en psykolog.

Det kan også være nyttigt at styrke støttenetværk. Selv om det ideelle ville være at opbygge meningsfulde relationer så tidligt som muligt i livet, er det aldrig for sent at begynde. Faktisk er det at åbne kommunikationskanaler og skabe rum til at udtrykke følelser og bekymringer med til at reducere stress og følelsesmæssigt ubehag.

På det sociale plan kan man ikke benægte de nuværende fremskridt i bestræbelserne på at opnå ligestilling mellem kønnene. Men der er stadig behov for at opnå mere. Det skyldes, at ulighed mellem kønnene i høj grad bidrager til, at depressioner er hyppigere hos kvinder end hos mænd.

Derfor ville en afskaffelse af stereotyper og uretfærdige roller, som f.eks. dem, der lægger ansvaret for husarbejdet på kvinderne, være et uvurderligt bidrag til at mindske risikoen for deres mentale sundhed.

Tegn på depression hos midaldrende kvinder

Selv om forebyggelse bør være det første mål, skal vi også være i stand til at genkende tegn på risiko og søge professionel hjælp, når der allerede findes en depressiv lidelse. Her er nogle af symptomerne:

Vi skal huske på, at depression er en lidelse. Derfor er det klogt at søge professionel hjælp ved ethvert symptom eller alarmsignal.

Kvinde repræsenterer depression hos midaldrende kvinder

Depression hos midaldrende kvinder har en høj prævalens.

Pas på hinanden

Nøglen til overlevelse er ikke konkurrence, men samarbejde. Det er vigtigt at passe på sig selv, men det er også vigtigt at passe på andre. Forebyggelse og behandling af depression kræver støtte fra de nærmeste.

Hvis du er en midaldrende kvinde, der oplever symptomer på depression, skal du ikke føle skam over at have brug for hjælp. Vi har alle brug for hjælp på forskellige tidspunkter. Der er en unik skønhed i denne fase af livet, og du fortjener plads til at opdage den.

På den anden side, hvis du ikke er en midaldrende kvinde, kender du måske en, som du gerne vil tage dig af. Husk derfor, at det vil være uvurderligt at være der for dem, at være villig til at give dem støtte og sammen opbygge en sundere verden.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Álvaro-Estramiana, J. L., Garrido-Luque, A., & Schweiger-Gallo, I. (2010). Causas sociales de la depresión. Una revisión crítica del modelo atributivo de la depresión. Revista internacional de sociología68(2), 333-348.
  • Dio Bleichmar, E. (1992). La depresión en la mujer. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.11(39), 283-289.
  • Gómez, C. O., Agudelo, A. F. C., & Carmona, N. D. M. (2015). Depresión en la mujer:¿ expresión de la realidad actual?. Revista Colombiana de Ciencias Sociales6(1), 113-135.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.