Fem fantastiske citater af Gaston Bachelard

Det mest betagende vedrørende Gaston Bachelord's famøse citater er måden hvorpå, at han indrammer et helt univers af idéer ved brug af et par ord. Læs med for at udforske disse fantastiske citater!
Fem fantastiske citater af Gaston Bachelard

Sidste ændring: 28 januar, 2021

Gaston Bachelard var en fantastisk forfatter. Vores liv er endnu beriget af de enestående citater af Gaston Bachelard, han efterlod sig efter sin død. Bachelard var fortræffelig til mange ting, men det han var bedst til, var at lege med ord og ideer på magisk vis.

Han kunne få luft under vingerne på selv den mest brutale sandhed. Denne franske tænker var en mand, der skabte sammenhæng mellem den flyvske fantasi og den rationelle tankegang.

Det er svært at vurdere, om disse citater skal kategorises som værende filosofi eller poesi, måske en blanding derimellem. Sagt med andre ord, er ideens indhold det mærkværdige? Eller lægger det essentielle i måden, hvorpå det er skrevet?

Det var nært umuligt for Bachelard at tale hans sandheder uden at gøre brug af sin enestående stil. Poesi uden sandhed var utilgiveligt for ham. Tilsammen betød dette, at hans skrivestil fik ham til at skille sig ud blandt de andre franske tænkere.

Bachelard var blandt andet en filosof, fysiker og poet underlagt originale idéer og unikke udtrykningsformer. Det siges, at han var dybt påvirket af Carl Jung og personer, der tilhørte den surrealistiske skole. Det er dog svært at placere Bachelard i en enkelt specifik tankeskole. Men lad os nu fortsætte og tage et kig på de forskellige citater af Gaston Bachelard.

”Mennesket er en skabelse af begær, ikke en skabelse af behov.”

-Gaston Bachelard-

1. Citater af Gaston Bachelard om handling

”Vores liv er så fyldt, at det handler, når vi intet gør.” 

Dette er et af de smukke citater af Gaston Bachelard, hvori han leger med paradoksale begreber. I dette tilfælde leger han med fylde og tomhed, aktiv og passiv. Citatet afslører, at disse ting ikke udelukker eller modsiger hinanden. I stedet viser han, at begreber opstår i kraft af hinanden.

Når han fortæller, at livet er fuldt, så henviser han til indholdet i vores liv, ikke antallet af ting, mennesker eller øjeblikke. Han viser, at denne kvantitative indsamling udtrykker sig selv bedst, hvis man blot gør ingenting. Vores tøven af handling afslører det passive i vores tilværelse.

2. Nat og drømme

”Nattens hvile tilhører os ikke. Vores væren besidder det ikke. Søvnen velkommer fantomer ind i vores indre. Ved daggry skal vi fordrive disse skygger.”

Dette smukke citat beskriver søvnens natur på poetisk vis. Søvnen kommer ikke fra dig, du kommer fra søvnen. Så snart man indlever sig i søvnen, så er man en slave af drømmens regler, og ens frie vilje bliver frataget én. Bachelard udtrykker hans idé om, at søvn tager én væk.

Det er som en kidnapning af ens sind. Det er op til drømmen at vise nåde. Du er ikke længere dig selv. Du forestiller blot dig selv i vågen tilstand.

3. Poetens arbejde

”Poetens første opgave er at opløfte, hvad end det er i én, der ønsker at drømme.”

Dette er et af de citater af Gaston Bachelard, der beskriver poesi og poeter. Som citatet så flot udtrykker, så bevæger poeten noget, der ligger gemt dybt i én, og som følge, vækkes det.

Bachelard satte ikke præcis en finger på, hvad han mente med ”hvad end det er i én…”, som det er, at poesien opvækker. Det er blot, hvad end det er, der ønsker at drømme. Poeter har evnen til at opløfte den del af mennesket, der sidder fast. Som følge af dette, er poetens opgave ikke at underholde, men at vække mennesket og vise det vejen til drømmen.

4. Citater af Gaston Bachelard om det underbevidste

”Det underbevidst er uophørigt mumlen, og det er ved at lytte til denne mumlen, at sandheden høres.”

Der debatteres, hvorvidt der henvises til ordet underbevidst eller ubevidst. Men Bachelard foretrak at snakke om det underbevidste. Han var besat af at placere ting i rummets dimension, og for Bachelard var rum tillagt stor betydning.

Som han altid sagde, så mumler vores underbevidsthed hele tiden til os. Det snakker ikke, det hvisker. Til tider mumler sindssyge, absurde og ting, som umiddelbart ikke hænger sammen. Ikke desto mindre, vil mumlen afsløre dybe sandheder omkring dig selv, hvis du vælger at lytte godt efter.

Sky af ansigt med lys, der symboliserer det ubevidste

5. Fratagelsen af uvirkelighed

”At blive frataget det uvirkelige, gør dig lige så neurotisk, som hvis alt virkeligt blev dig frataget.”

Dette er et af de smukkeste citater af Gaston Bachelord, og det er muligvis det citat, der definerer hans tankemåde bedst. Modsat hvad nutidens kultur promoverer og opfordrer, påsætter denne filosofi værdi til både rationalle og irrationelle ting.

Bachelard mente, at når en person fratages det irrationelle, vil de ende i en lige så dårlig tilstand, som hvis de blev frataget det rationelle. Fantasi er ligeså altafgørende for det menneskelige sind, som selve opfattelse. Det er nødvendigt at tænke, men ligeså er kreation.

Gaston Bachelard har en bemærksesværdig indflydelse på betydelige filosofer, der kom ham efter. Filosoffer som Roland Barthes og Michel Foucault. Hvis du føler dig udmattet af virkeligheden, så siges det, at der ikke findes noget bedre middel mod denne udmattelse, end Bachelard’s værker.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Trione, A., & Lozano, M. G. (1989). Ensoñación e imaginario: la estética de Gaston Bachelard. Barcelona: Tecnos.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.