Cattells intelligensmodel og hvad den kan lære os

Raymond B. Cattell er en af de mest velkendte forfattere indenfor psykologien om individuelle forskelle. Cattell har studeret intelligens i dybden. Han udviklede en model baseret på to centrale faktorer: Flydende intelligens (Gf) og krystalliseret intelligens (Gc). Cattells intelligensmodel er anderledes fra Spearmans idé om intelligens som en enkelt enhed.
Cattells intelligensmodel og hvad den kan lære os
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alejandro Sanfeliciano.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Idéen om intelligens er blevet studeret af mange som en del af psykologien om individuelle forskelle. Men tvetydigheden i ordet intelligens har skabt nogle problemer. Derfor findes de mange forskellige modeller, der prøver på at forklare intellekt, hver fra sit helt eget perspektiv. De rækker fra teorier bygget på en enkelt faktor til teorier om flere forskellige intelligenser. Men i denne artikel vil vi tale om Cattells Intelligensmodel, som tager et blandet perspektiv.

For at forstå teorien udviklet af Cattell ordentligt, er det essentielt at forstå, hvad de to hovedfaktorer er. Derfor vil vi i den næste del forklare, hvad flydende intelligens og krystalliseret intelligens er.

Faktorer i Cattells intelligensmodel

Flydende intelligens (Gf)

For det første så henviser Gf til evnen til at tilpasse sig og håndtere nye situationer på en fleksibel måde. Uden at tidligere læring er en vigtig faktor. Flydende intelligens er grundlæggende set formet af primære evner, inklusiv induktion og deduktion, forhold og klassificeringer og bredden af den arbejdende hukommelse eller intellektuel hastighed.

Silhouette af en mands hoved

Denne type intelligens er tæt forbundet med genetiske faktorer og et individs udvikling. Vi kan se, at flydende intelligens når sin maksimale styrke i ungdommen. Så plejer det at mindskes, efterhånden som vi ældes og vores nervesystem forfalder.

Gf kan evalueres med prøver, der måler det biologiske potentiale, som ethvert individ har til at lære eller erhverve sig viden. Faktisk bliver flydende intelligens ofte kaldt intelligensens hardwarefordi det underligger en persons fremtidige evner.

Krystalliseret intelligens (Gc)

For det andet, så henviser denne faktor af Cattells intelligensmodel til det sæt af evner, strategier og viden, der repræsenterer det niveau af kognitiv udvikling, som en person opnår i løbet af deres læringshistorie. Eksempler på krystalliseret intelligens er verbal forståelse, evaluering af oplevelser, rumlig orientering og mekanisk viden.

I modsætning til flydende intelligens, så har krystalliseret intelligens meget lidt at gøre med en persons gener. Det afhænger i stedet i stor grad af læring, der er kommet fra en persons tidligere oplevelser i deres kulturelle omgivelser. En person vil udvikle deres krystalliserede intelligens så vidt, som de investerer deres flydende intelligens i lærings-baserede aktiviteter.

Prøver for Gc evaluerer den viden, en person tilegner sig igennem interageren med deres sociokulturelle omgivelser. Hvis vi kan sige at flydende intelligens repræsenterer hardware, så er krystalliseret intelligens softwaren.

Puslespilshjerne

Strukturen i Cattells intelligensmodel

Cattells intelligensmodel strukturerer intelligens i tre hierarkiske niveauer. Niveauerne er de følgende:

Primære faktorer: De mest specifikke faktorer i modellen. De består af primære mentale evner såsom hukommelse, kognition og evaluering, meget lig evnerne i Thurstone modellen.

Sekundære faktorer: Meget mere generel end de primære. Her er flydende intelligens og krystalliseret intelligens det fremtrædende, som vil bestemme, hvordan de underliggende faktorer kommer til udtryk.

Tertiære faktorer: De mest generelle aspekter i modellen. Det er historisk flydende intelligens og er baseret på almindelig indlæring fra omgivelser som skole og familien.

Cattells intelligensmodel

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.