Bløde færdigheder: Hvad er det?

Nogle folk kalder bløde færdigheder for tværgående færdigheder. Hvad handler de om? Denne type af færdigheder er, basalt set, orienteret mod arbejdsverden. Det modsatte af disse færdigheder, er dem, vi anser for "hårde færdigheder".
Bløde færdigheder: Hvad er det?

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Bløde færdigheder er dem, vi bruger til at sætte det, vi har lært, i praksis. Vi taler ikke blot om det, vi lærer gennem vores formelle uddannelse, men også det, vi lærer gennem øvelse og erfaring. Disse færdigheder er tæt relateret til vores attituder, værdier og alt, der kommer i spil, når vi arbejder.

Hårde færdigheder er relateret til formelt, opnået viden. Den viden, vi kan få fra vores uddannelsesmæssige baggrund på visse institutter. Disse færdigheder kan blive certificeret med en titel eller et diplom.

“Det, der virkelig betyder noget for succes, karakter, glæde og livslange bedrifter, er et bestemt sæt af emotionelle færdigheder – din EQ – ikke blot rene, kognitive færdigheder, der måles af konventionelle IQ-tests.”

Daniel Goleman

positivt møde på arbejdsplads

Bløde færdigheder er på mode

Et stigende antal af firmaer er begyndt at tale om bløde færdigheder. Mange af de mest prestigefyldte firmaer er begyndt at lægge stor vægt på disse typer af færdigheder, når de skal udvælge deres ansatte. Der er en stor overbevisning omkring, at det, der er virkelig vigtigt for arbejdsmiljøet og produktivitet, er bløde færdigheder, og ikke intellektuelle færdigheder.

De mest udsøgte bløde færdigheder, ved HR-afdelinger, er evnen til at samarbejde og kommunikere. Begge disse egenskaber er essentielle til at undgå og håndtere konflikter hensigtsmæssigt.

At være i en gruppe, hvor alle blot tænker på dem selv, demotiverer medarbejdere i høj grad. Det kan også ske i grupper, hvor personlige interesser og miskommunikation kan skabe konflikter hver dag.

Værdier inkluderes også, i den lange lister over bløde færdigheder. De mest udsøgte værdier på en arbejdsplads er ærlighed, ansvarlighed og dedikation. Nogle med store talenter er værdiløse, hvis de ikke er i stand til at dedikere sig til fælles mål.

Firmaer finder det essentielt at være i stand til at kunne regne med folk, og at disse folk er dedikerede til det arbejde, de laver. Ligeledes, er kreativitet også vigtigt. Færdighederne til at løse problemer, og foreslå innovative idéer, er uvurderlige i arbejdsverden.

Et casestudie

LinkedIn, det sociale netværk orienteret mod arbejdsrelaterede emner, lavede nogle undersøgelser omkring dette emne med forskellige firmaer. Studiets formål var at undersøge vigtigheden af bløde færdigheder hos HR-afdelingerne, sammenlignet med vigtigheden af hårde færdigheder.

LinkedIn

Resultatet af dette studie, hvor 291 HR-afdelingsdirektører blev interviewet, bekræftede hypotesen fra dette felt af beskæftigelsespsykologi. Den første ting, de konkluderede, var, at firmaer fandt mange kandidater med hårde færdigheder, men få med bløde færdigheder.

De bløde færdigheder, som entrepenører værdsatte mest, var god kommunikation , organisering, samarbejde, punktlighed, kritisk tænkning, sociale evner, krativitet, tilpasning og venlighed. 

Dog, havde dem, der var ansvarlige for at finde medarbejdere, svært ved at finde folk med højere uddannelser, der besad disse færdigheder. “De havde enten den ene slags eller den anden,” sagde en af dem, der blev interviewet. Dette er en refleksion af det faktum, at den formelle uddannelse er mere vigtig for folks intellekt, end deres personlighed.

Bløde færdigheder er definitive

Studiet fandt også ud af, at der er nogle felter, der har flere folk med bløde færdigheder. Særligt, var folk med disse karakteristika mere almindelige i felterne inden for marketing, uddannelse, sundhed, sport, rådgivning og turisme.

kvinde, der spiller på violin ved vandet

Disse færdigheder var derimod svære at finde i andre professioner, hovedsageligt inden for visuel kunst, musik, fotografi, civilingeniørarbejde og jura. Dette er meget interessant. I teorien, er felter, såsom kunst og jura, felter, som kræver gode, menneskelige færdigheder.

Dog, sagde de, der var ansvarlige for HR, at det var i præcis disse områder, hvor det var mere svært at finde kandidater, der kombinerede viden og sociale færdigheder med arbejdsværdier.

Afslutningsvis, afslørede studiet, at mange arbejdere mangler emotionel intelligens. Desuden var andre former for intelligens i arbejdsmiljøet mere vigtige, end intelligens.

Dette gælder især, når det kommer til samarbejde. Den positive side af dette er, at vi kan lære at mestre disse bløde færdigheder, som er så vigtige for arbejdsverden. Bløde færdigheder kan hjælpe arbejdere med at få succes.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.