Alt, hvad du bør vide om alkoholmisbrug

At indtage alkohol i overdrevne mængder er et stort problem, der kan blive en lidelse, hvis forbrugeren møder en række af kriterier. Denne lidelse har dog en løsning.
Alt, hvad du bør vide om alkoholmisbrug

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Alkohol er en psykoaktiv substans, der forårsager afhængighed, og som mange kulturer har brugt i årtier. Et skadeligt indtag af denne substans medfører dog en social og økonomisk byrde for samfund. Adskillige mentale lidelser er forbundet med dets indtagelse. En af dem af alkoholmisbrug.

Forskere har for nyligt etableret en forbindelse mellem et skadeligt indtag af alkohol og infektiøse sygdomme, såsom tuberkulose og HIV. På den anden side, hvis en gravid kvinde indtager alkohol, kan det føre til foster alkohol syndrom og prænatale komplikationer.

Som du kan se, kan alkohol forårsage store problemer hos personen, der indtager det ukontrollabelt

Problemet med at indtage alkohol uansvarligt

Indtagelse af alkohol er en underliggende faktor i mere end 200 sygdomme og lidelser. Det er relateret til risikoen for at udvikle mentale helbredsproblemer, såsom alkoholisme.

Ligeledes, er der andre, vigtige, uoverførbare sygdomme, såsom levercirrose, nogle former for kræft, hjerte-kar-sygdomme relateret til en ukontrolleret indtagelse, skader og trafikuheld. Ydermere, spiller alkohol en stor rolle i udviklingen af lidelser, som mange folk lider af.

kvinde, der ligger henover bord med drink i hånden

Alkoholmisbrug

Lidelsen defineres som en gruppe af adfærdsmæssige og psykiske symptomer, såsom abstinenser, tolerance og et intenst ønske om indtagelse.

Symptomer, der opstår fra 4-12 timer efter, der ikke er blevet indtaget alkohol, efterfulgt af et længerevarende og intenst alkoholindtag, karakteriseres som alkoholabstinens. Da abstinenser kan være meget ubehagelige, kan folk blive ved med at indtage alkohol, så de undgår eller lindrer abstinenserne.

Nogle af symptomerne kan vare i månedsvis, og kan føre til tilbagefald. Når der er et gentagende og intenst mønster af indtagelse, kan folk med alkoholmisbrug ende med at bruge meget tid på at få fat i alkohol og indtage det.

På den anden side, efter at have indtaget sammenlignelige mængder af alkohol kontinuerligt, mindskes dets effektivitet. Som en konsekvens heraf, skal personen indtage mere alkohol, for at opleve den effekt, som vedkommende er vant til. Dette tab af sensibilitet, og behovet for at øge mængden af alkohol, karakteriserer tolerance.

Når det bliver et ustoppeligt begær at drikke alkohol

Det er nemt at bevise en persons intense begær for at indtage alkohol, når deres alvorlige behov for at drikke alkoholiske drikke afholder dem fra at tænke på noget som helst andet. Med andre ord, begynder alkoholikere kun at fokusere på at drikke.

Som konsekvens heraf, begynder deres akademiske præstation og arbejdspræstation at blive forringet. Dette skyldes enten effekterne fra alkohol, eller fordi man er beruset i skolen eller på arbejdet.

Andre konsekvenser inkluderer at forsømme deres børn (hvis de har nogle), deres pårørende eller venner, samt deres huslige pligter. Ydermere, tenderer de til at droppe ud af skolen eller sige deres job op.

Personerne kan begynde at indtage alkohol under farlige omstændigheder (mens de kører bil eller anvender maskiner). De ved, at det, de gør, er risikabelt. De er opmærksomme på, at det kan forårsage signifikante problemer på et fysisk, psykisk og socialt niveau. De er dog ligeglade, og de fortsætter med deres handlinger.

trist mand, der drikker alkohol

Hvordan bliver alkoholmisbrug diagnosticeret?

Den diagnostiske og statistiske manual for mentale lidelser DSM-V) etablerer en række af kriterier, til at diagnosticere denne lidelse. Lad os se, hvad de indebærer:

Et problematisk mønster af indtagelse af alkohol, der forårsager klinisk signifikant forringelse eller ubehag, og som manifesterer sig selv i mindst to af de følgende kriterier, i en periode på 12 måneder:

 • Alkohol bliver ofte indtaget i større mængder, eller over længere perioder, end man har til hensigt.
 • Der er et vedholdent begær eller en mislykket indsats for at skære ned på eller kontrollere alkoholforbruget.
 • En stor del af tiden bliver brugt på aktiviteter, der er nødvendige, for at få alkohol, indtage alkohol eller komme sig over dets effekter.
 • Higen efter, eller et stærkt begær eller trang, til at indtage alkohol.
 • Tilbagevendende alkoholforbrug, resulterende i ikke at kunne udfylde vigtige pligter på arbejdet, i skolen eller i hjemmet.
 • Kontinuerligt alkoholforbrug, på trods af at have vedholdende eller tilbagevendende sociale eller interpersonelle problemer, forårsaget eller forværret af effekterne af alkohol.
 • Vigtige sociale, beskæftigelsesmæssige eller fritidsaktiviteter opgives eller reduceres, på grund af alkoholforbruget.
 • Tilbagevendende alkoholforbrug i situationer, hvor det er fysisk farligt.
 • Alkoholforbruget fortsættes, på trods af viden om, at det har vedholdende eller tilbagevendende fysiske eller psykiske problemer, der formentlig forårsages af eller forstærkes af alkohol.
 • Tolerance, som defineret af en af følgende: a) et behov for en markant øget mængde af alkohol, for at opnå beruselse eller ønsket effekt, b) en markant mindsket effekt ved kontinuerligt forbrug, af den samme mængde af alkohol.
 • Abstinenser, manifesteret af en af følgende: a) det karakteristiske abstinens-syndom for alkohol, b) alkohol (eller en tæt relateret substans, såsom benzodiazepin) indtages for at lindre eller undgå abstinenssymptomer.
mand med alkoholmisbrug, der ligger henover bord

Et problem med en løsning

Alkoholmisbrug bliver, som regel, associeret med de samme problemer, som kommer fra indtagelsen af andre substanser (såsom cannabis, kokain, heroin, amfetamin, beroligende medicin, hypnotika eller anxiolytikum). Dette er risikofaktorerne:

 • Konstant indtagelse: At drikke alkohol regelmæssigt, eller i store mængder, kan skabe afhængighed eller ethvert andet problem, relateret til denne substans.
 • Alder: Folk, der indtager alkohol i høje doser i en tidlig alder, har større risiko for at lide af alkoholmisbrug.
 • Familiehistorie: Risikoen for at lide af alkoholmisbrug er større hos dem, hvis pårørende eller forældre også har problemer med alkohol.
 • Depression eller mentale helbredsproblemerNogle mentale lidelser, såsom depression og angst, er relateret til problemer med alkohol og andre substanser.
 • Sociale og kulturelle faktorer: Sociale relationer, sammen med en persons miljø og kultur, kan øge risikoen for at lide af alkoholmisbrug.

På den anden side, kan nogle folk også indtage alkohol for at lindre uønskede effekter fra andre substanser. Hvis de ikke kan indtage substansen, de plejer at indtage, fordi det ikke er tilgængeligt i øjeblikket, kan de bruge alkohol som erstatning.

At indtage alkohol i overdrevne mængder er et stort problem, der kan blive en lidelse, hvis forbrugeren møder en række af kriterier. Denne lidelse har dog en løsning. Den bedste anbefaling er at opsøge en specialist.

Professionelle er i stand til at forklare de forskellige former for behandlinger, der er tilgængelige. Samt hvilken behandling, der bedst passer til den enkelte persons omstændigheder.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.