8 grundlæggende psykologiske processer

I denne artikel har vi skrabet overfladen af de grundlæggende psykologiske processer. De er alle blevet studeret, og der eksisterer mange flere informationer end dem, vi har givet her. Den intensive forskning af disse processer giver os en generel forståelse for de adfærdsmæssige og mentale processer, der sker inde i os.
8 grundlæggende psykologiske processer
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og kontrolleret af psykolog Alejandro Sanfeliciano.

Sidste ændring: 27 december, 2022

En måde, hvorpå vi kan tilpasse os den verden, der omgiver os, er vores adfærd. Med den kan vi justere vores omgivelser og vores virkelighed, så de passer til, hvad der sker i vores liv. Vi ved, at vores adfærd sker på baggrund af interne mentale processer. Men hvilke mentale processer taler vi om? De grundlæggende psykologiske processer vil vi komme ind på i denne artikel. De 8 grundlæggende psykologiske processer er: Opfattelse, læring, sprog, tanker, opmærksomhed, hukommelse, motivation og følelser. Lad os kigge på dem alle enkeltvist. De er alle nært relateret til hinanden. Selvom de har hver deres terminologiske selvstændighed, kan mange af dem ikke eksistere uden de andre. Denne forskel er som en kunstig klassificering, så vi kan arbejde med dem videnskabeligt.

Opfattelse

Vores opfattelse er ansvarlig for, at vi har et “billede” af den virkelighed, der omgiver os. Den bearbejder den information, vi modtager fra vores sansers eksterne stimuli. Opfattelsen organiserer og giver mening til alle stimulus. Denne funktion er let at forstå: Ved at kende vores omgivelser kan vi bevæge os rundt i dem og interagere med dem. Dette er en grundlæggende og nødvendig evne for at kunne tilpasse sig effektivt.

Læring

Dette er evnen til at ændre og anskaffe os viden, evner, adfærdsmønstre osv. Det får sin styrke fra det, der er sket i fortiden. Læring hjælper os til kæde vores adfærd sammen med dens konsekvenser. Den er tæt beslægtet med hukommelsen.

Blå mænd sætter puslespil sammen, som danner lyspære

En stor del af forskningen af læringsevnen kommer fra forskningen af adfærd. Her har vi hentet teorier om klassisk og instrumental konditionering for at forklare, hvordan vi lærer. Denne proces er nyttig, da den giver os mulighed for at variere vores adfærdsrepertoire ud fra, hvad der er sket i fortiden. Vi kan derved tilpasse vores reaktion til situationer i både nutiden og i fremtiden.

Sprog

Mennesket er et socialt væsen. Derfor er sprog en meget vigtig proces. Det er vores evne til at kommunikere med andre mennesker. Denne kommunikation sker ved hjælp af et komplekst system af symboler og koder – sproget. Denne kompleksitet, der ligger i vores sprog, gør os i stand til præcist at beskrive næsten alt, om det er i fortiden, nutiden eller fremtiden.

Af de psykologiske processer er sproget særligt nyttig, da den gør mennesket i stand til at bevare komplekse, sociale forhold, så vi kan overleve i fremmede miljøer. Sproget giver os et kommunikationsmiddel, der er stærkt nok til at bibeholde et samfund.

Tanker

Dette er en kompleks proces, som psykologien definerer som processen, der står for at transformere information til mening og organisere den. Forskningen af tanker startede med Aristoteles’ logiske arbejde. Han havde dog ikke en effektiv måde at analysere på, da mennesket ikke ræsonnerer med logik.

Ræsonnement er en hurtig, men upræcis proces, der giver os mulighed for at agere effektivt i vores omgivelser. Tankernes funktion er en kontroversiel størrelse. Det er den til dels grundet den nuværende terminologiske forvirring, der eksisterer om den. Den mest anerkendte idé er, at dens formål er at agere som kontrol for de situationer, der opstår i vores liv.

Tanker giver information mening

Opmærksomhed som en af de grundlæggende psykologiske processer

Opmærksomheden fokuserer vores energi mod nogle stimuli, mens resten bliver ignoreret. Vi modtager et væld af stimuli hele tiden, og vi kan ikke rette opmærksomhed mod dem alle på samme tid.

Opmærksomhedsprocessen er fleksibel, for hvis den ikke eksisterede, ville vi blive overvældet af stimuli. Vi ville ikke vide, hvilke vi skulle reagere på. Det er paradoksalt, at vores kognitive begrænsningers krav til sig selv forudsætter evolutionær tilpasning, men sådan er det.

Hukommelse

Hukommelsen indkoder information og lagrer den til fremtidigt brug. Dette er en essentiel del af de psykologiske processer og nært relateret til alle de andre. Hukommelsen gør, at vi husker eksplicit information, såsom hovedstaden i Frankrig og procedurer som at cykle.

Hukommelsen eksisterer, fordi det er meget nyttigt at have viden fra tidligere hændelser til rådighed. På denne måde har vi en idé om fremtiden, og vi kan agere derudfra. Uden denne proces ville de andre grundlæggende psykologiske processer ikke eksistere, da de alle bliver hjulpet af hukommelsen.

Motivation

Motivation er ansvarlig for at give kroppen ressourcer til at udføre en handling. Det er den af de grundlæggende psykologiske processer, der styrer aktiveringen af kroppen og bringer den i den bedst mulige forfatning.

Et andet vigtigt aspekt ved motivation er styring. Den gør ikke kun kroppen klar til at udføre en handling, men den er også ansvarlig for at styre vores adfærd mod den rigtige løsning. Motivationens funktion er at få os til at styre vores adfærd mod vores målsætninger. De gør, at vi ikke står stille. Denne proces hænger meget sammen med følelser og læring.

Kvinde med hænder over hoved foran solopgang

Følelser

Følelser er reaktioner på eksterne stimuli. De gør, at vi kan styre vores adfærd og reagere hurtigt på vores omgivelser. Vores følelser har tre komponenter:

  • Legemlig: Psykologiske ændringer skabt af følelser
  • Adfærdsmæssig: Spektret af adfærd udløst af en følelse
  • Følende: Personens subjektive oplevelse

Vores følelser styrer vores adfærd på en hurtig og effektiv måde. De fleste beslutninger er ikke vigtige nok til, at vi bruger en masse tid på dem. Her kommer følelserne i spil. Det er vigtigt at forstå, at enhver beslutning er påvirket af vores følelser til en vis grad.

I denne artikel har vi skrabet overfladen af de grundlæggende psykologiske processer. De er alle blevet studeret, og der eksisterer mange flere informationer end dem, vi har givet her. Den intensive forskning af disse processer giver os en generel forståelse for de adfærdsmæssige og mentale processer, der sker inde i os.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Longo, M. R., Long, C., & Haggard, P. (2012). Mapping the invisible hand: A body model of a phantom limb. Psychological science23(7), 740-742.
  • Psychology of language. (s. f.). University of Copenhagen. Recuperado 1 de abril de 2022, de https://nors.ku.dk/english/research/psychology-of-language/

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.