7 kendetegn på selvhævdende mennesker

7 kendetegn på selvhævdende mennesker

Sidste ændring: 18 januar, 2018

Selvhævdende mennesker er ikke bare født på den måde, de er skabt. Selvfølgelig er der betingelser, der kan hjælpe med udviklingen af egenskaber eller evner. Men i sidste ende så bliver vi alle nødt til at arbejde på at ændre den måde, vi opfører os og handler på. Kun på den måde kan vi blive bedre og mere konstruktive. Der findes bestemte kendetegn hos selvhævdende mennesker, som vi kan udpege.

Begrebet ‘selvhævdende’ kan defineres som evnen til at relatere til andre på en oprigtig og opløftende måde. At kunne skabe en bro, der fører til tillid mellem mennesker. Det kan også defineres om en attitude overfor sig selv og andre. Denne attitude fører til en balance mellem menneskerettigheder og de ansvar, vi har overfor andre. Og samtidigt opretholdes den gensidige respekt.

Det er meget nemmere at skabe teorier ud fra dette i stedet for at bære rundt på det i vores hverdag. Selvhævdende mennesker er frugten af de anstrengelser og handlinger, der danner denne attitude. I sidste ende vil alle vores anstrengelser danne den lange vej, vi går for at opnå læring om at leve godt. Det er værd at identificere disse kendetegn, der gør os selvhævdende. I denne artikel vil vi tale om syv af dem.

“Den basale forskel mellem at være selvhævdende og være aggressiv er, hvordan vores ord og opførsel påvirker rettighederne og velværet hos andre.”

–Sharon Anthony Bower–

1. Selvhævdende mennesker ved, hvad respekt virkelig er

Ordet ‘respekt’ er defineret som evnen til at værdsætte noget eller nogen og behandle dem med omtanke. Dette er en evne, som selvhævdende mennesker besidder. De anvender den overfor sig selv, men vigtigst af alt overfor deres omgivelser. Om det så er mennesker, idéer, arbejde eller dyr.

For det første så er respekt det modsatte af vold. Mishandling er aldrig en mulighed under nogen omstændigheder. Hvis der er en uoverensstemmelse eller konflikt, så vil selvhævdende mennesker håndtere den med selvrespekt og respekt for andre. Dette overføres ofte til et forsøg på at bevare ens egen værdighed såvel som andres.

Denne respektfulde attitude viser sig også i koncepter, idéer og ideologier. Selv når nogen ikke deler værdier og overbevisninger, så ser en selvhævdende person ikke ned på andre. En assertiv person forstår, at der findes værdi hos alle mennesker, og at deres bedrifter ikke må ignoreres. 

Mand med sorte streger på halsen

2. De kan relatere oprigtigt til andre

Et af kendetegnene hos selvhævdende mennesker er, at de prioriterer gode forhold til andre mennesker. De forstår, at de ikke kan skabe forhold grundlagt på løgne eller hykleri. I stedet for, viser de sig selv, som de er. Og de ønsker at andre skal forstå, hvad de kan forvente fra dem.

De ønsker at undgå adfærd, der skaber ubehag på lang sigt, såsom nedladenhed. Hvis de er uenige i noget, så siger de det direkte. De ofrer ikke deres identitet for at undgå konfrontationer. På samme måde vælger de deres venner med omhu. Hvis de ikke føler en ægte forbindelse med en person, så vil de ikke fremtvinge et venskab. De er ikke motiverede af fordele, men tværtimod af deres værdier.

3. De forstår, acceptere og værdsætte sig selv

Selvhævdende mennesker har selvtillid, men den kommer ikke fra stolthed eller overlegenhed. De føler sig sikre på den, de er, fordi de forstår sig selv. Og denne forståelse kommer fra observation, selv-evaluering og evnen til at have en konstruktiv indre dialog. Dette betyder, at de accepterer ansvaret for sig selv som personer, der både har styrker og svagheder.

Selvindsigt fører til forståelse. Og det fører til gengæld til accept og selvrespektAt være selvhævdende kræver, at man er ydmyg og forstår, at mennesker er menneskelige og derfor mangelfulde. Det er i “følelsen af mangelfuldhed,” hvor viljen og motivationen til at vokse og forbedre sig selv på forskellige måder skal findes. 

Kvinde i pink og blå nuancer

4. De har selvkontrol og følelsesmæssig stabilitet

Selvhævdende mennesker kan altid regulere deres følelser. Og på grund af denne evne så er de overvejende rolige og i kontrol. De forstår, at vi allesammen har følelser, og at disse følelser har brug for at blive håndteret. Det er ikke, fordi de ikke føler vrede, angst eller smerte. De har blot lært, at hvis de mister kontrollen, så kan disse kraftfulde følelser føre til en upassende udtrykkelse af dem.

Dette princip kan også overføres til opførsel i forhold til andre. Selvhævdende mennesker udviser empati overfor andres følelser. De ønsker, at andre også føler sig rolige og i kontrol. Selvhævdende mennesker nærer ikke ilden eller prøver at manipulere med andre for at anklage dem eller udpege svagheder. De hjælper andre med at finde sig selv, så de aldrig mister kontrollen i en situation. 

5. De dyrker deres evne til at kommunikere

Mange problemer stammer fra dårlig kommunikation. På samme måde kan mange problemer løses med kommunikation og dialog. Når kommunikationsværktøjer ikke anvendes på den rette måde, så bliver det svært at dele sine meninger. Måske opfanger vi ikke ærligheden, det oprigtige ønske om at finde en gensidig forståelse. Til det, skal vi bruge evnen til at finde den bedste måde at udtrykke noget på eller blot at forklare det mest enkelt.

Selvindsigt og reflektering udvikler ligeledes disse evner til at kommunikere. Det betyder, at en person har evnen til at udtrykke – klart, simpelt og ærligt – hvad de føler. Og ikke kun det, men at de også kan lytte til, hvad den anden har at sige. Sagen er, at selvhævdende mennesker forstår værdien af kommunikation. De er villige til at investere i at forbedre den måde, de kommunikerer på.

6. Et kendetegn på selvhævdende mennesker er, at de kan sætte grænser

Vi kan ikke altid have fantastiske forhold til andre mennesker. Sandheden er, at vi nogle gange støder på mennesker, som mishandler andre. Eller som er bitre og har et ønske om at gøre skade på andre. Dette skaber spændinger, hvortil selvhævdende mennesker kan sige “stop.” De forstår, at alt har en grænse, og at der findes situationer, hvor det er nødvendigt, at de sætter en klar grænse. 

På samme måde så kan de ikke altid leve op til andres forventninger eller ønsker. Dette vil med tiden få en skyldfølelse til at blomstre op, og måske bliver den aldrig anerkendt. Dette vil selvhævdende mennesker ikke tillade. En selvhlvdende person kan sige “nej” uden at skabe konflikt. 

7. De er følelsesmæssigt selvstændige

Selvhævdende mennesker har også evnen til at tolerere og assimiliere afvisning eller ligegyldighed fra andre. De prøver ikke aktivt på at opnå andres anerkendelse. De søger nærmere at være tro mod deres egne værdier, overbevisninger og behov. Men selvfølgelig så vil selvhævdende mennesker, ligesom alle andre, gerne anerkendes af andre. Men hvis dette ikke sker, så vil de ikke blive fristet af at handle imod deres egne værdier.

Pige blandt planter er eksempel på selvhævdende mennesker

Vi har ikke hver eneste af disse kendetegn. Sagt på en anden måde, så eksisterer der ikke mennesker, som er selvhævdende i alt, de siger eller gør. Intet menneske er perfekt, og vi har plads til at vokse i alle vores aspekter. For at opnå dette mål, så er det nok blot at forsøge at blive lidt bedre, lidt ad gangen.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.