Vold blandt unge par: Hvorfor er der sket en stigning?

I denne artikel ser vi nærmere på et fænomen, der desværre ser ud til at være i stigning.
Vold blandt unge par: Hvorfor er der sket en stigning?

Sidste ændring: 20 marts, 2020

Man taler ofte ikke meget om vold blandt unge par. På trods af tusindvis af undersøgelser om vold/fysisk misbrug blandt ægtepar, så er vold blandt unge par ikke blevet studeret meget. Dette er ret slående, da vi muligvis kunne undgå mange dramatiske situationer, hvis vi forsøgte at forhindre denne vold.

De fleste af os kender desværre en, der er eller har været voldelig over for sin partner. Og her taler vi ikke kun om fysisk vold. De fleste tænker kun på fysiske sammenstød, når de hører ordet “vold”. Men verbal, psykisk og endda seksuel vold er meget mere almindeligt, end vi lige går og forestiller os.

På trods af, at ofre bliver opfordret til at tale ud om det og bede om hjælp, hvis de befinder sig i et voldeligt forhold, så er der alligevel sket en stigning i vold blandt unge par. Hvorfor er det tilfældet?

Er vold blandt unge par en konsekvens af et upassende miljø?

University of La Laguna udførte en undersøgelse, hvor de opdagede, at der er et tæt forhold mellem personer, der mishandler andre, og dét, de har været vidne til i barndommen. Det er ret besynderligt, at mænd og kvinder har en tendens til at reagere markant anderledes, når de er vrede. Men dette sker ikke ofte hos yngre personer.

Forældre skændes foran deres barn

1146 personer mellem 16 og 18 år deltog i undersøgelsen. Begge køn viste deres vrede mod deres partner på lignende måder. Men voksne mænd havde en tendens til at være mere aggressiv, hvor kvinderne var mere passive.

De fleste af disse casestudies bekræftede, at når disse teenageres forældre var oppe at skændes, ville deres far kaste ting på gulvet, mens moren blot græd. 12% af de unge indrømmede også, at de havde set deres far været fysisk voldelig over for deres mor.

Hvad angår vold blandt unge par, så er det værd at bemærke, at teenagere, der har været vidne til dette i deres barndom, som regel ender med at være endnu mere voldelige end deres forældre. Et andet alarmerende aspekt, de opdagede, var, at 7% af begge køn reagerede med fysisk aggression.

Hvorfor er der sket en stigning af vold blandt unge par?

Som undersøgelsen konkluderede, fører en voldelig familiesammenhæng ikke nødvendigvis til voldelig adfærd. Der er mange børn, som lærer at undgå denne type adfærd grundet de ubehagelige og sårende situationer, de har oplevet som børn.

Denne undersøgelse konkluderede også, at der er to typer aggressive unge mænd:

  • Dem med højt selvværd, der bruger vold som et våben for at kontrollere deres partner.
  • Dem med lavt selvværd, der prøver at lindre deres frustration ved at skade deres partner.

Folk skal lære at respektere grænser. Uddannelsesinstitutioner skal også forklare de unge, at de ikke skal tolerere nogen former for aggression eller mishandling fra deres partners side.

Nogle faktorer, der skal tages højde for, når man undersøger stigningen af vold blandt unge par, er overdreven romantik og idealisering. De nye generationer vokser op med urealistiske forventninger vedrørende kærlighed og forhold. De tror, at kontrol, jalousi og afhængighed er lig med kærlighed.

Mange teorier forsøger at forklare de usunde måder, hvorpå nogle mennesker viser deres “kærlighed”. De mest interessante er tilknytningsteorien og det feministiske perspektiv.

Der er sket en stor stigning af vold blandt unge par

Tilknytningsteorien og dens relevans i forhold til partnervold

Psykiateren og psykoanalytikeren, John Bowlby, skabte tilknytningsteorien. Den fokuserer grundlæggende på, hvor vigtigt det er for et barn og dets forældre (eller andre værger) at skabe et bånd.

Tilknytning er noget, der sker naturligt, og som påvirker barnets adfærd samt måden, det danner forhold på. Faktisk kan det endda efterlade ar på et individ, når det er blevet voksen.

Måden, disse bånd etableres på, påvirker måden, vi relaterer til andre på. Det er derfor, det er så vigtigt at kende til de forskellige tilknytningsstile, der eksisterer, og måden, de er forbundet med vold blandt unge par.

Tryg tilknytning

Dette er, når barnet har et sundt forhold til sin forælder (som regel moderen). Når hun ikke er i nærheden, er barnet i stand til at interagere med andre mennesker. Men når hun er i nærheden, er hun altid barnets prioritet, da barnet beundrer hende. Barnet føler sig beskyttet og tilpas, fordi barnet ved, at moderen ikke vil lade noget dårligt ske med dem.

Som voksen vil en person med sikker tilknytning ikke have problemer med at etablere forhold med andre. De ved, hvordan de nemt skal identificere giftige personer, og de nægter at etablere forhold, blot fordi de er bange for at være alene.

Derudover er de ikke bange for at bede om hjælp, hvis de mener, det er nødvendigt. De er personer, man kan have et ærligt, modent og ansvarligt forhold med.

Individer, der på den anden side aldrig har haft en omsorgsfuld og kærlig forælderfigur, der fik dem til at føle sig tryg og beskyttet, kan blive voldelig over for deres partner.

Ængstelig/afvisende tilknytning

Dette er, når babyer er lidt ligeglade med, om deres primære omsorgsperson (som regel moderen) er til stede. De har det fint uden personen. Dette skyldes en mangel på gentagen opmærksomhed på deres følelsesmæssige behov.

I dette tilfælde undgår forælderen at skabe kontakt med barnet. De afviser enhver form for omsorg. Børn, der vokser op med denne tilknytningsstil, har ofte problemer med at etablere intime og tillidsfulde forhold. De skjuler for eksempel deres følelser og behov, fordi de frygter at blive afvist.

I nogle tilfælde udvikler disse personer selvdestruktiv adfærd. De kan hæmme deres følelser, undgå forpligtelser og have en tendens til at lyve og skjule sig bag deres formodede uafhængighed, hvilket kun er en barriere, de bruger for at undgå at etablere intime tilknytninger med andre.

På den anden side føler de sig utilpas, hvis deres partner beder om hjælp. Derudover har de ikke rigtigt problemer med at udtrykke seksuelle ønsker. Deres forhold er overfladiske, og deres partner har en tendens til at føle sig overset og uelsket.

Personer, der er vokset op med denne tilknytningsstil ender dog som regel ikke med at være voldelige.

Ængstelig/ambivalent tilknytning

Dette er, når babyer er ude af stand til at forudse deres mors eller deres primære omsorgspersons adfærd. Til tider er de kærlige og omsorgsfulde mod barnet, mens de andre gange er komplet fjendtlige. Denne ambivalens skaber angst og forvirring hos børn. Således har de en tendens til at blive meget overfølsomme.

De forsøger at være så tætte på deres mor som muligt, og de længes efter hende. Dette er noget, der kan ende med at påvirke deres parforhold og venskaber.

Personer, der er vokset op med denne tilknytningsstil, føler sig som regel forsømt og forladt under enhver form for separation. Deres overfølsomhed fører til vrede og angst, hvilket kan gøre deres forhold ekstremt giftige.

Denne tilknytningsstil kan føre til vold blandt unge par. Teenagere og voksne, der vokser op med denne tilknytningsstil, er mest tilbøjelige til misbrug. Deres adfærd og humørsvingninger er ekstremt pludselige. Det ene øjeblik giver de deres partner al den opmærksomhed, de ønsker, og det næste øjeblik er de voldelige og fjendtlige.

De har det med at opføre sig på denne måde på grund af alt, de har oplevet i løbet af deres barndom og på grund af deres ekstreme behov for at undgå at blive forladt på endnu en traumatisk måde.

Det feministiske perspektiv

Vold blandt unge par bliver mere almindeligt, som det ses her med par, der sidder adskilt på bænk

Ifølge feminisme er vold blandt unge par forårsaget af social ulighed i kønsrollerne. Mange undersøgelser viser, at procentdelen af mænd, der mishandler kvinder, er meget højere end procentdelen af kvinder, der mishandler mænd. Det er et interessant udsagn, da undersøgelsen, vi nævnte tidligere, viser, at disse procenter er ens i yngre par.

Dette perspektiv mener, at mens unge kvinder, der angriber deres partner, gør det på grund af voldelige adfærdsmønstre, så overfalder de fleste unge mænd deres kærester, fordi det er en del af at være “macho”.

De ser kvinder som deres ejendom, og de ydmyger og overfalder dem for at bekræfte deres magt over dem. De mener, at kvinder er underlegne, og at de skal “tæmmes”.

Der er også tilfælde, hvor det er manden, der er offeret. Voldsramte mænd anmelder som regel ikke, hvad der er sket, fordi de mener, det er for ydmygende, og at samfundet vil se ned på dem. Hvorfor mener de dette? Det skyldes, at samfundet altid har ment, at mænd skal skjule deres følelser, for ellers vil de virke svage.

Nøglen til at forhindre vold blandt unge par

Disse teorier viser os, at forældre har et enormt ansvar, hvad angår deres børns opdragelse. Deres handlinger påvirker deres børn direkte, når de bliver voksne. Vi skal dog huske på, at det ikke kun er vold i ægteskaber, der trigger vold blandt unge par, da der er mange, som aldrig har været vidne til sådan noget derhjemme.

Variabler såsom kontekst, personlighed, forhold og uddannelse kan også føre til denne adfærd. Det er vigtigt at lære børn og unge om ligestilling og respekt. Derudover er det vigtigt at skabe opmærksomhed om, at vi alle har de samme rettigheder på trods at vores fysiske, psykologiske og sociale forskelligheder.

Forældre skal være kærlige og omsorgsfulde over for deres børn, og de skal få børnene til at føle sig trygge og beskyttede. En person, der oplever meget kærlighed, beskyttelse og glæde i løbet af barndommen, vil have en større sandsynlighed for at opbygge respektfulde og gode forhold i fremtiden.

Til gengæld vil det være svært for børn, der er vokset op med ængstelig/afvisende tilknytning eller ængstelig/ambivalent tilknytning, at etablere og opretholde sunde forhold som voksne. De vil måske blive til voksne, der opfører sig anderledes over for deres kære, der frygter at blive forladt, og som har en besat adfærd.

Alle disse adfærdsmønstre er giftige og skal behandles, hvis personen skal have mulighed for at nyde sunde og gode forhold.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.