Usikkerhed: den tavse dræber for mange personer

Usikkerhed: den tavse dræber for mange personer

Sidste ændring: 05 november, 2017

Behovet for sikkerhed er forbundet med behovet for at vide, hvad der kommer til at ske. På den måde kan vi forudse livet og kontrollere det. Således bliver vi ikke overraskede. Usikkerhed skal forstås som en menneskelig motivation, og helt specifikt én, som ansporer os. For eksempel kan usikkerhed bekræfte, hvad vi tænker, eller hvad vores sanser fortæller os er sandt.

Selvom den varierer i grad og i det miljø, den viser sig i, så er usikkerhed ubærligt for nogle mennesker. Det er her, den får sin rolle som motivation. Den person, som ”lider” af den, bliver nødt til at handle for at reducere den. Eller i det mindste indtil den kommer ned på et niveau, som personen kan holde ud.

Nogle mennesker er bedre til at tolerere usikkerhed end andre. Mennesker, som befinder sig i en situation fuld af usikkerhed, bruger en masse af deres kognitive ressourcer på at løse den. Og i højere grad hvis de har en lav tolerancetærskel. To mennesker kan godt have gået til den samme jobsamtale og begge have brug for jobbet på samme måde. Men hvis én af dem har en lav tolerance for usikkerhed, så er det sandsynligt, at han vil forsøge at komme til at kende resultatet hurtigst muligt. Han kan ikke vente på, at firmaet kontakter ham. Han vil måske tage sagen i egne hænder og ringe til firmaet først.

På den anden side kan usikkerhed også dukke op, når vi møder nye personer. Vi ved ikke, hvordan den anden person er. Og det kan få os til at føle os utilpasse til en vis grad. Vores kognitive ressourcer er begrænsede. Derfor er kognitive smutveje og nye perspektiver gode værktøjer til hurtigt at reducere usikkerhed. Disse metoder til at reducere usikkerhed på er effektive, men de har også negative konsekvenser. For eksempel: at have forudfattede holdninger om andre mennesker eller fordomme, der dukker op, når vi sammenligner os selv med andre mennesker eller grupper.

Puder med teksten "ja", "nej" og "måske" viser en usikkerhed for at træffe beslutninger

Ting, der udløser usikkerhed

Nedenfor er beskrevet nogle ting, der skaber usikkerhed. Måske kan du identificere dig med nogle af dem!

En kilde til usikkerhed er modsætningen mellem vores forventninger og de tegn, som virkeligheden giver os. Lad os forestille os, at vi har været til den jobsamtale, vi talte om før.  Vi klarede os godt i den. Vi tog hjem med en forventning om, at vi havde fået jobbet. Men dagene går, og firmaet ringer ikke til os. Dette er et normalt tegn på, at jobbet er gået til en anden. Så hvis vi medregner den selvtillid, som vi havde, da vi tog afsted, og de modsvarende tegn, så er det sandsynligt, at følelsen af usikkerhed vil blive forstørret.

En anden kilde til usikkerhed er modsigende adfærd og værdier. Når vi udfører handlinger, som vi ikke bryder os om, så vokser vores usikkerhed. Hvis vi bruger jobeksemplet igen, så vil vores usikkerhed også vokse, hvis vi går til jobsamtale om et job, der modsvarer vores værdier. Dette scenarie ses ofte i film. Her kan en advokat, som typisk arbejder for at beskytte miljøet, pludselig begynde at arbejde for et firma, der ødelægger det. Denne adfærd kan skabe ængstelig usikkerhed såvel som kognitiv dissonans.

Social uretfærdighed er også et element, der kan skabe en vis usikkerhed. Den uretfærdighed, vi oplever i vores hverdag, kan skabe usikkerhed. Dette omhandler også, når vi ser andre mennesker lide, hvis vi er ude af stand til at hjælpe dem. Manglen på kontrol over denne uretfærdighed får os til at tvivle på vores evner til at forudsige fremtiden. I denne situation plejer radikale ideologier at virke mere tiltrækkende. Men også i form af grupper, der lover at gøre op med denne uretfærdighed.

Usikkerhed: et perspektiv fra den sociale psykologi

Ifølge den sociale psykologi kan usikkerhed forstås på forskellige måder. En af dem forklarer usikkerhed som en nødvendighed for kognitiv afslutning. Dette behov for kognitiv afslutning kan defineres som behovet for at få et hurtigt svar på et spørgsmål. På samme måde kan det også være en handling, der er forvirrende eller modsigende.

Når vi føler usikkerhed, så forsøger vi at kigge efter information, vi anser for at være sandfærdig, sådan at vi kan mindske usikkerheden. Når vi finder den, så anses den information, som har reduceret usikkerheden, for at være uundværlig i vores daglige liv.

Behovet for kognitiv afslutning eftersøger en krystallisering og simplificering af selvindsigt. Denne søgen efter information, der skaber viden, viser forskellene mellem mennesker, afhængigt af den information de personligt udvælger.

For at mindske den usikkerhed skabt af ventetiden på resultaterne af den jobsamtale, accepterer jeg måske tanken om, at jeg ikke bliver valgt. Og hvis en anden person accepterer ideen om, at firmaet blot er lidt lang tid om at beslutte sig, så vil vi have meget forskellige ideer om, hvordan det pågældende firma fungerer. I takt med at dagene går, uden vi kender resultatet, vil vores forventninger blive endnu mere forskellige fra hinanden.

Veje med mange skilter viser en usikkerhed forbundet med at træffe beslutninger

Usikkerhed kan ændre vores adfærd

Denne opfattelse, vi har, om hvordan firmaet fungerer, kan også ændres. Selv folk med et stort behov for afslutning kan i visse tilfælde (midlertidigt) have et åbent sind, når de søger efter deres kognitive afslutning. 

Hvis vi på et senere tidspunkt har en jobsamtale hos et andet firma, så er det sandsynligt, at vi vil fortælle de ansvarlige, at vi har brug for at kende deres beslutning hurtigst muligt. Hvis det samme sker igen, og de er for lang tid om at svare, så bliver vi usikre igen. Og atter vil vi forsøge at mindske den usikkerhed.

Ved denne lejlighed fungerer vores fortolkning om, at vi ikke får jobbet, ikke. De burde allerede have givet os svaret. Behovet for en afslutning vil få os til at gå i en “alarmtilstand”. Og det vil også få os til at lede efter andre mulige fortolkninger så hurtigt som muligt. Som for eksempel at firmaet har valgt os, og at vi har “bestået” jobsamtalen.

Så snart den kognitive afslutning er opnået, så har folk med et stort behov for afslutning det med at “gemme på deres fortolkninger.” De gør dem uigennemtrængelige for ny information. Den nye opfattelse af firmaets adfærd er mere vedholdende end den første. Derfor vil den ikke blive ændret, indtil den nye information modsiger den. For eksempel informationen om, at vi faktisk ikke er blevet ansat.

Hvad sker der, når vores behov for afslutning er stort?

Når behovet for kognitiv afslutning er blevet vækket, så kan det føre til en række udfald. Funktionen af dette behov for afslutning er at skabe en sammenhængende delt virkelighed med en gruppe. Hvis den viden, vi får fra vores gruppe, ikke opfylder vores behov, så vil vi kigge efter en anden gruppe, som kan opfylde det behov.

De personer, som har brug for kognitiv afslutning, bekymrer sig også mere om at reducere usikkerhed hurtigt end om at reducere den effektivt. De personer, som har et stort behov for afslutning, skaber hurtigere et indtryk baseret på få beviser. De baserer ofte deres bedømmelser på typiske stereotyper og skaber bias som en grundlæggende fejl. Disse mennesker leder også efter færre alternativer, når det kommer til at løse et problem. De er mindre empatiske overfor mennesker, som tænker anderledes. Denne type mennesker kan heller ikke tilpasse deres sprog, når de skal forklare deres tanker til andre.

De personer, som har et stort behov for afslutning, håndterer usikkerhed ved at acceptere den første information, de kan få fat i, for at lave en forhastet konklusion. Disse mennesker leder efter pæne, forudsigelige og familære sociale sammenhænge.

Sociale normer, der deles af medlemmer af en gruppe, giver dem en sikkerhed om, hvordan verden fungerer. En sikkerhed om, hvad der skal gøres i visse situationer, hvem de er, og hvorfor de er vigtige. Grupper giver dem den sammenhæng, de leder efter. Udover det er disse sociale normer den største kilde til sikkerhed og viden.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.