Udøvende funktioner: Hjernens mentale evner

Vi bør altid udøve nysgerrighed, kritisk tænkning og kvalitetsinteraktion med menneskerne omkring os. Alle disse handlinger får vores hjerne til at arbejde, og giver den energi til at holde disse kognitive processer fra at blive forringet over tid.
Udøvende funktioner: Hjernens mentale evner

Sidste ændring: 21 oktober, 2019

Udøvende funktioner er komplekse kognitive processer. De er mentale aktiviteter, vi bruger til at forholde os til vores miljø, arbejde, skabe, prioritere visse aktiviteter over andre, kontrollere vores tid og endda motivere os selv. De er automatiske processer, som vi udfører dagligt uden at indse det.

Ved første øjekast kan alt dette virke svært at forstå. Vi hører ofte, at hjernen fungerer som en computer, fordi den bruger de samme mekanismer. Men det er sikkert at sige, at hjernen er meget mere avanceret.

Udøvende funktioner er sofistikerede aktiviteter, hvorigennem vi regulerer vores adfærd og opnår vores formål. Dette er noget, der væsentligt overstiger enhver form for teknologi.

Lad os for eksempel sige, at vi ligger i en seng med en bog i hånden. Mens vi leder efter det kapitel, vi kom til, tænker vi på de ting, vi skal gøre den næste dag. Vi sætter et mål og beslutter, hvad vi skal udskyde og hvad vi skal prioritere. Umiddelbart føler vi os begejstrede for de mål, vi har sat for den næste dag.

Derefter fokuserer vi på at læse bogen, samtidig med at vi husker på, at vi skal slukke for lyset og gå i seng om omkring en time.

Dette enkle eksempel viser, hvordan vores hjerne udfører utallige processer på kort tid. I løbet af et par sekunder, for at være mere specifik. Vi er opmærksomme, vi prioriterer, planlægger, overvåger og fokuserer på vores mål.

Farverige symboler i hjernen illustrerer udøvende funktioner

Udøvende funktioner og frontallappen

Mennesker kommer ikke til denne verden med alle deres udøvende funktioner klar til at blive brugt. En interessant kendsgerning er, at mange af disse processer erhverver deres fulde funktionalitet, når vi er omkring 25 år gamle.

Årsagen til dette er, at disse kognitive kapaciteter er placeret hovedsageligt i de præfrontale strukturer, og de er de sidste til at udvikle sig i hjernen.

Den første neurolog, der talte om disse funktioner, var Alexander Luria. Når det kommer til evolutionen af ​​vores art står de for et nyt aspekt, der er knyttet til to specifikke milepæle: Erhvervelsen af sprog og udvidelsen af frontallapperne. Disse begivenheder har ført til en hel revolution dengang.

Sociale grupper blev mere sofistikerede, og der var mange fremskridt, der førte os derhen, hvor vi er nu. Det er dog vigtigt at bemærke et væsentligt aspekt. Selvom det faktum, at disse processer udvikler sig, som vi modnes, faktisk skyldes vores genetiske kode, afhænger den fulde erhvervelse af udøvende funktioner af flere elementer.

Det er muligt at træne disse processer

“Vores mission er ikke at “lokalisere” en mands overlegne psykologiske processer i begrænsede områder af cortex. Det er at at finde ud af de grupper af samordnede områder i hjernen, der er ansvarlige for udførelsen af ​​komplekse mentale aktiviteter, ved hjælp af grundige analyser. “

-Alexander Luria-

Pige med en bamse

Når vi er to år gamle, er de interaktioner, vi modtager, samt deres kvalitet en vigtig faktor. Stressfulde oplevelser på grund af usikre tilknytninger gør det også vanskeligt at udvikle sig ordentligt.

 • Elkhonon Goldberg forstår virkelig den udøvende hjerne. I sin bog, The Executive Brain, forklarer han, hvordan de udøvende funktioner befinder sig i frontallappen. Dette er det område, hvor vores sociale interaktioner er placeret.
 • Således, hvis et barn ikke opretter meningsfulde bånd med deres forældre eller får en god uddannelse, er det sandsynligt, at de ikke vil udvikle eller anvende disse kognitive processer effektivt.
 • På den anden side skal vi bemærke, at lidelser som dysleksi, opmærksomhedsforstyrrelser (med eller uden hyperaktivitet), dyscalculi, skizofreni eller hjerneskade kan påvirke udøvende funktioner.

Nu er den gode nyhed dog, at træning af disse udøvende funktioner er muligt. Så længe vi ikke har nogen alvorlige neurologiske problemer, kan vi udvikle vores udøvende funktioner betydeligt.

Hvilke former for udøvende funktioner har vi?

Dyr har også udøvende funktioner. Men de er mere rudimentære og elementære. Det gør det muligt for dem at blive opmærksomme på deres behov, så deres perceptuelle system styrer deres adfærd og endelig får deres fysiske og motoriske systemer til at finde en måde at tilfredsstille disse behov på.

Men mennesker handler ikke kun for at tilfredsstille deres behov. Bortset fra vores instinkter er vi præget af vores mål, forpligtelser, sociale færdigheder og kulturel viden.

Vores miljø er så komplekst, at vi har brug for en hjerne, der er i stand til at tilpasse sig det kalejdoskop af interne og eksterne stimuli. Det er her, hvor udøvende funktioner kommer i spil.

De forskellige dele af disse funktioner

 • Planlægning: Produktion af en række ideer til at nå et mål.
 • Begrundelse: Mennesker sammenligner, kasserer, analyserer og vælger information. De opdager nye ting.
 • Styring og kontrol af tid: Mennesker overvåger den tid, der er nødvendig for at udføre hver enkelt opgave. De ved også, hvornår man skal investere flere timer i noget.
 • Organisering og strukturering af oplysninger, så den har mening og formål.
 • Inhibition: Dette er evnen til at undertrykke og kontrollere vores instinkter og impulser, så vores adfærd er ideel.
Blå lys i hjernen illustrerer udøvende funktioner
 • Fokusering og fastholdelse af information.
 • Overvågning af opgaver, mål og ønsker.
 • Arbejdshukommelse: Opbevaring af oplysninger i hjernen, for at kunne få adgang til dem på ethvert givet tidspunkt, er en af ​​de vigtigste udøvende funktioner.
 • Fleksibilitet: Evnen til at ændre vores perspektiv og være åben overfor at lære af nye ideer.

Vi bør holde disse funktioner ved lige

Som en konklusion er den udøvende hjerne utvivlsomt den største gave, som vores evolution har tilbudt os. Vi kan dog ikke ignorere det faktum, at udøvende funktioner mister funktionalitet, jo ældre vi bliver.

Således bør vi lære noget nyt hver dag. Vi bør altid udøve nysgerrighed, kritisk tænkning og kvalitetsinteraktion med menneskerne omkring os. Alle disse handlinger får vores hjerne til at arbejde, og giver den energi til at holde disse kognitive processer fra at blive forringet over tid.

“Kognition og følelser er begge kritiske dele af normal funktion. Som det er opsummeret af Dr. Robert Sylwester: “Emotion er det system, der fortæller os, hvor vigtigt noget er. Opmærksomhed gør, at vi fokuserer på de vigtige og ignorerer de ubetydelige ting. Kognition fortæller os, hvad vi skal gøre ved det. Kognitive færdigheder er, hvad der kræves for at gøre disse ting.”

-Elkhonon Goldberg-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.