Sylvain Timsits ti strategier til mediemanipulation

Bliv klogere på, hvordan medierne kan narre dig.
Sylvain Timsits ti strategier til mediemanipulation
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og kontrolleret af psykolog Gema Sánchez Cuevas.

Sidste ændring: 20 april, 2020

Medier kan bruges til at manipulere offentligheden med. Men hvilken slags psykologiske strategier til mediemanipulation anvender de for at gøre dette? Find ud af det her!

Medier kan være med til at forme den offentlige mening. Nyhedsmedier kan hjælpe med at skabe eller ødelægge sociale bevægelser, skjule finansielle kriser og sætte gang i gløden for ideologiske trends.

Der findes mange forskellige undersøgelser og teorier om medierne indflydelse. En af dem, som er kendt som strategier til mediemanipulation, kommer fra franskmanden Sylvain Timsit.

Folk kommer ofte fejlagtigt til at give Noam Chomsky kredit for denne tanke, men Timsit er den oprindelige idémand. Hans intention var at vise, hvordan medier bruger psykologiske redskaber til at distrahere offentligheden fra det, som det i virkeligheden handler om.

Medierne manipulerer den offentlige mening ved at neddæmpe de reelle problemer. Målet med dette handler om at gøre samfundet mere underdanig og mindre kritisk.

Ti strategier til mediemanipulation

1. Strategi til distraktion

Dette er en af de mest elementære grundsten i mediemanipulation. Distraktion er det, der sker, når medierne forsøger at dirigere folks opmærksomhed væk fra de vigtige emner.

Medierne bombarderer offentligheden med konstant distraktion og information om overfladiske ting, så vi ikke skal blive for interesserede i afgørende spørgsmål om politik, kultur, økonomi eller sociale emner.

Idéen er at holde folks nysgerrighed væk fra de vigtige emner og trække dem over mod ting, som ikke rigtig betyder noget. På den måde vil offentligheden holde fokus på trivialiteter og ikke få tid til at tænke over det.

Figur med åben hjerne foran TV

2. Skab problemer og tilbyd så løsninger

Denne strategi består i at skabe problemer, der vil få folk til at reagere på en bestemt måde og så acceptere eller endda bede om en “løsning,” som regeringen faktisk har villet komme med fra starten.

Det kan for eksempel være at skabe en økonomisk krise, så offentligheden vil acceptere indskrænkninger i deres rettigheder som arbejdere eller nedsat sikkerhed på jobbet som et “nødvendigt onde”. Andre eksempler kunne være at lade volden i byerne ske eller intensivere dem, så folk vil kræve flere repressalier mod det.

3. Den gradvise strategi

Målet her er at få offentligheden til at acceptere tiltag, der kan virke uacceptable under et, men man introducerer dem lidt efter lidt. De kan foregå i løbet af længere tidsrum også.

Nogle folk mener, at det var sådan, radikale socialøkonomiske strategier såsom neoliberalisme blev indført i 1980’erne og 1990’erne. Langsomt men sikkert blev flere og flere industrier privatiseret og jobsikkerheden forsvandt.

4. Udsættelse er eksempel på strategier til mediemanipulation

En anden måde at få folk til at acceptere en upopulær idé er at præsentere den som noget smertefuldt men nødvendigt, som vil komme i fremtiden.

Det er meget lettere for folk at acceptere fremtidige ofringer ude i fremtiden end her og nu. For så skaæ de ikke stå til regnskab for det lige nu. Det giver folk mere tid til at vænne sig til tanken og grundlæggende acceptere den, når den kommer.

Mand holder tale og anvender strategier til mediemanipulation

5. At tale ned til folk er en af de meget brugte strategier til mediemanipulation

Mange medier benytter sig af barnligt sprog, argumenter, karakterer og intonation. Som om seerne ikke er modne nok eller ikke har evnerne til at forstå visse idéer. Når medierne på den måde forsøger at snyde offentligheden, kan seerne finde på at reagere på en endnu mere barnlig måde.

6. Appellér til folks følelser

At trigge folks følelser er en klassiske strategi for at få dem til at lade være med rationelt at analysere situationer. Desuden vil man ved at appellere til folks følelser manipulere deres instinktive adfærd, som normalt er baseret på begær eller frygt.

7. Hold folk væk fra lyset

En anden strategi til mediemanipulation er at sikre sig, at publikum er ude af stand til at forstå teknologien, man bruger til at kontrollere dem. For at opfylde dette kan magthaverne skære i budgetter til uddannelse, legater, dyre universitetsuddannelser, snævre karriereveje m.m.

8. Få offentligheden til at acceptere middelmådighed

Tanken her er at fremme den opfattelse, at det er fint at være en uudannet ikke intellektuel person. Du kan finde masser af eksempler på dette i TV-shows.

9. Forstærk skyldfølelsen ved at anvende strategier til mediemanipulation

Denne strategi består i, at man får folk til at tro, at de er de eneste, man kan bebrejde for deres ulykke. Tingene går dårligt for dem, fordi de ikke er intelligente, ikke besidder så mange evner eller også arbejder de ikke hårdt nok. På den måde vil folk bebrejde sig selv i stedet for at være kritiske overfor systemet.

folk, der peger fingre ad hinanden

10. Kend individerne bedre, end de kender sig selv

Den sidste strategi er baseret på at udvikle et system, der gør det muligt for autoriteter at kende individer bedre, end de kender sig selv. Dette kan opnås ved at benytte biologi, neurovidenskab og psykologi. Denne strategi er meget effektiv til at kontrollere masserne.

Vi kan konkludere, at ved at kende disse strategier til mediemanipulation kan vi beslutte, hvor meget vi vil lade medierne få indflydelse på os, eller hvordan vi vil reagere, når vi bliver klar over dem.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.