Stop med at elske for at lære at være forelsket

Stop med at elske for at lære at være forelsket

Sidste ændring: 28 juli, 2017

Igennem vores liv elsker vi og bliver forelskede i mange forskellige mennesker – partnere, venner, familie. Men kender vi forskellen på at elske og at være forelsket?

Filosoffen, forfatteren og entrepenøren, Paul Hudson, skrev en klumme i Daily Elite. Der forklarede han 10 forskelle på at være forelsket og elske en person. O rdet kærlighed involverer en grad af ejerskab og tilknyttelse. Mens det at være forelsket er en mere fri følelse.

“Jeg ønsker ikke blot at tolerere dig, jeg vil elske og respektere din essens”

-Walter Riso-

En sund kærlighed

Walter Riso, den argentinske psykolog, fortæller os, at for at have en sund kærlighed, skal man give tre sammenhængende facetter af kærlighed

  • Eros. Lidenskabelig kærlighed, seksuelt begær, dyb fascination. Det er den selviske side af kærligheden, hvor vi ønsker at eje den anden person. Det er en ufuldkommen kærlighed. Der er noget, der mangler.
  • Philia. Det er parrets venskab. Det, som er vigtigt, er, at begge sider bidrager med noget, nyder ting sammen, har det sjovt og dyrker selvsikkerheden. Mens eros mindskes med tiden, bliver philia forstærket og styrkes med årene.
  • Agape. Det er uselvisk kærlighed. Det er den, som får os til at føle noget, når en anden person tager fejl, eller når man føler sig opmuntret.

Derfor er der ikke kun én slags romantisk kærlighed. Der er tre slags kærlighed, som alle skal gives på samme tid. Eros, philia og agape. At undvære bare én af disse aspekter vil resultere i en ufuldkommen kærlighed. En kærlighed, som ikke gør os glade, fordi den mangler noget.

Kærlighed er en lære

Igennem vores liv lærer vi at huske og at være produktive professionelle. Men der er noget fundamentalt, som vi ikke bliver undervist i. Det er at håndtere vores følelser.

“Kærlighed er fraværet af selviskhed”

-Erich Fromm-

Borja Vilasca, forfatter, forelæser og entreprenør, siger, at alt starter med viden. Dernæst kommer forståelsen. På den måde er det muligt at acceptere for at kunne elske. 

Vores værste fjender på vores sti til at lære at elske er:

  • Egoet. Det er den overdrevne og utæmmede kærlighed, som en person har for sig selv. Egoet forhindrer indlæring, fordi personen mener, at han eller hun ved alting. De føler sig overlegne og kan ikke elske andre. Ens ego kan manifestere sig i mange former. Vrede, når vi ikke får, hvad vi vil have. Det kan også være et behov for kontrol over andre. Eller stolthed over at mene, at vi er på toppen, og had, som forhindrer os i at se det gode i andre.
  • Selvbedrag. Vi bedrager hele tiden os selv. Vi fortæller os selv, at alt er i orden, når det ikke er. Vi tror på, hvad vi fortæller os selv, uden at indse, at der kan være et skel imellem det, vi tror på, og virkeligheden
  • Fejhed. Fejhed begrænser os, forhindrer os i at være, hvem vi er. Vi bliver nødt til at være modige og konfrontere os selv. Vi skal fortsætte fremad med stort mod. Vi bliver nødt at turde udfordre os selv.
  • Mangel på ydmyghed. Det er essentielt altid at indse vores fejl og lære fra dem. Vores ydmyghed fra at acceptere vores fejl, giver os en måde, hvorpå vi kan elske andre og os selv.
  • Mangel på efterstræbenhed. Når de siger til dig, at du er skør, eller at du skal lade være med noget, så lyt til dig selv. Lyt til, hvad dit hjerte siger, og til dine følelser. Lad ikke modet blive taget fra dig. At være vedholdende vil lade dig opnå alt, du ønsker. 
  • Frygt. Frygt blænder os ved at forhindre os i at tage beslutninger og gøre, hvad vi egentlig har lyst til. I kærligheden er vi bange for at blive sårede eller afvist. Men kærlighed er altid en risiko, og det er nødvendigt at lære fra hver situation.

At elske sig selv…

Og husk, at for at elske en anden person er det nødvendigt at starte med at elske og acceptere os selv. Og ikke at lyve over for os selv.  De forhold, vi har til andre, er en reflektering af det, vi har med os selv.

At elske en anden er at lade være med at lægge skylden over på dem, dømme dem eller kritisere dem. Kærlighed er visdom. Det er at forstå uvidenhed og ubevidsthed.

“Når øjet ikke er blokeret, er resultatet et syn. Når sindet ikke er blokeret, er resultatet visdom.

Og når sjælen ikke er blokeret, er resultatet kærlighed.”

-Kinesisk ordsprog-


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.