Social dovenskab og hvordan du undgår det

Et område, hvor social dovenskab forekommer ofte, er i teams på arbejde. Når vi skal arbejde som et team, prøver vi ofte ikke nær så hårdt.
Social dovenskab og hvordan du undgår det
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og kontrolleret af psykolog Roberto Muelas Lobato.

Sidste ændring: 27 december, 2022

Der sker noget mærkværdigt, når vi arbejder i en gruppe. Helheden er mindre end summen af dens dele. Hvad hver enkelt bidrager med, er mindre, når de er i en gruppe. Dette kaldes social dovenskab.

Social dovenskab er, når vi bruger færre kræfter på en gruppeopgave, når det sikkert ikke bliver opdaget, end når vi skal løse den samme opgave alene. Oplevelsen af at arbejde i en gruppe kan få folk til at bidrage og yde mindre end ellers. Et par af grundene til det er mangel på motivation og problemer med organisering og koordinering. Lad os se lidt nærmere på det.

Begyndelsen på dovenskab

I 1880 var landbrugsingeniøren, Max Ringelmann, den første, der studerede social dovenskab. Ringelmann udvalgte 14 mennesker til at trække et læs og han målte, hvor meget de hver især trak. Han fik også de samme mennesker til at trække læsset hver for sig. Resultaterne viste, at når folk trak læsset alene var de stærkere, end når de alle trak sammen.

Ringelmann tilskrev dette tab af indsats til dårlig koordinering. Men senere forskning har vist andre årsager. I et forsøg skulle deltagerne klappe og råbe, så højt de kunne. Forskerne fandt ud af, at niveauet af larm, hver person lavede, blev mindre, jo mindre gruppe de var i. De konkluderede ud fra dette, at mange mennesker foretrækker at skjule sig i mængden.

Mænd med et puslespil

Social dovenskab

Folk bekymrer sig ikke om at udføre dårligere arbejde i en gruppe, når deres individuelle arbejde ikke kan tilskrives dem. Når folk ikke kan blive bebrejdet for ikke at arbejde så hårdt, som de kan, plejer de at arbejde mindre, end de kunne. Men social dovenskab afhænger ikke kun af, om vi kan identificere den enkeltes arbejde.

Egenkapital og social sammenligning er også faktorer, der er relevante. Når en person i gruppen arbejder mindre, vil det også få andre mennesker til at gøre det samme. På den anden side, hvis folks arbejdsindsats bliver sammenlignet, skaber det et pres til at gøre mere, end du er fysisk i stand til.

Mental dovenskab

Social dovenskab forekommer ikke kun ved opgaver, der kræver fysisk arbejde. Det sker også ved kognitive opgaver, især når vi skal tænke. For eksempel, ved en brainstorming. Jo større gruppen er, jo mere vil det antal idéer, den enkelte kommer med, blive reduceret. Ligesom ved fysiske opgaver kan mentalt arbejde også føre til dovenskab indenfor områder, hvor egenkapital og social sammenligning er almindeligt.

Et område, hvor social dovenskab forekommer ofte, er i teams på arbejde. Når vi skal arbejde som et team, prøver vi ofte ikke nær så hårdt. Og det samme vil være sandt for alle de andre medlemmer af teamet. Men det kan undgås. Hvis der er gode koordinatorer, der kan delegere opgaverne godt. Så er det ofte stadig tilfældet, at arbejderen vil gøre deres bedste. Når en eller flere personer arbejder hårdt, så vil andre ofte følge deres eksempel. Der er så igen andre, hvis reaktion på dette er at gøre det absolutte mindste.

En social gruppe

Vigtigheden i at overvinde dovenskab

En ting, der har en stor indflydelse på alt det her, er typen af opgave, som arbejderen udfører. Så s ocial dovenskab forekommer mindre ofte, når opgaverne er interessante. Og når niveauet af afhængighed er højt, bliver dovenskab tilsvarende mindre. Hvis hver enkelts opgaver er nødvendige for en samlet succes, vil der være mindre dovenskab på grund af det sociale pres til at opnå succes.

Derfor forekommer social dovenskab ikke altid ved gruppearbejde. Nogle måder til at undgå eller i det mindste reducere det, er de følgende:

  • Sørg for, at hver enkelts indsats kan identificeres.
  • Øg forpligtelse overfor den succesfulde afslutning af opgaven.
  • Giv mulighed for at evaluere både individuelle bidrag og gruppen som en helhed.

Hvis vi skal udføre en gruppeopgave, er det vigtigt, at alle medlemmer af gruppen er meget motiverede. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi i det mindste prøve at bedømme hver enkelts bidrag, og kommunikere vigtigheden af det endelige mål. God ledelse af teamarbejde sikrer, at hver enkelt vil sætte pris på både deres og deres kollegaers arbejde.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.