Selvværd og HIV: Hinsides stigmaet

Har du nogensinde tænkt over forholdet mellem selvværd og HIV? I denne artikel vil vi tale om netop dette. 
Selvværd og HIV: Hinsides stigmaet

Sidste ændring: 17 juli, 2023

Selvværd er en afgørende faktor for mental velvære og sundhed. Der er dog specifikke grupper, der på grund af en vis lidelse bliver stigmatiseret og afvist. Som et resultat heraf påvirker det deres selvværd negativt. Det er tilfældet med personer med HIV og deres selvværd.

Heldigvis opstår dette lidt mindre nu hos folk, der har HIV, men problemet eksisterer stadig. Brug et øjeblik på at reflektere over dette. Ville du føle dig komfortabel ved at arbejde sammen med en person, der er smittet med HIV? Hvordan ville du have det, hvis din søn eller datter var nødt til at dele klasseværelse med et barn, der var smittet med HIV?

Hvis du er velkendt med sygdommen, så er det mere sandsynligt, at disse spørgsmål ikke vil bekymre dig. De nyligste undersøgelsesresultater i et af de europæiske lande indikerer, at dette er et alvorligt problem i samfundet.

I denne undersøgelse sagde mere end halvdelen af befolkningen, at de ville være villige til at skifte job eller få barnet til at skifte skole på grund af de førnævnte grunde. 

Hvilke effekter kan stigmatisering og fordomme have for selvværd hos de folk, der har HIV? Kan selvværdet forebygge risikabel adfærd, der er associeret med HIV? Lad os tage et nærmere kig på dette.

Trist kvinde

Selvværd og stigma angående personer med HIV

Stigma og fordomme kan være meget virkelige på grund af den opfattede trussel for sundheden, men også på en symbolsk måde. Det kan være symbolsk i den forbindelse, at HIV siden dets oprindelse er blevet associeret med adfærd, der går imod visse ideologier, og som traditionelt har været anset for at være umoralsk.

Meget af frygten og afvisningen stammer fra uvidenhed. Det er dog ikke den eneste forklaring. Da HIV-infektion er associeret med adfærd, der kan forebygges, er der nogle folk, der tager sig den frihed at bebrejde folk med HIV. De går endda så langt som at mene, at de har fået, hvad de har fortjent.

Vi er nødt til at spørge os selv om, hvad der er mest umoralsk. Er det virkelig denne adfærd, nogle folk beskriver som værende umoralsk? Eller er det faktisk at tro, at folk fortjener at have denne særlige sygdom? Lad os ikke glemme, at denne sygdom blev associeret med homoseksuelle og stofmisbrugere, da den først fangede vores opmærksomhed.

Undersøgelserne taler for dem selv

Resultaterne af et studie, der blev udført af det spanske interdisciplinære AIDS-samfund, er alarmerende. De indikerer, at mere end halvdelen af befolkningen føler sig ubehageligt tilpas i nærværet af en person med HIV, og de ville forsøge at undgå kontakt med vedkommende.

Dette vil selvfølgelig resultere i diskriminerende adfærd og attituder. Dette inkluderer at navngive folk med HIV offentligt, så folk er i stand til at undgå dem.

Denne frygt stammer formentlig fra mangel på information om sygdommen. 17 procent af befolkningen troede, at de kunne få HIV ved at dele et offentligt toilet med en HIV-smittet person. Foruden dette troede op til 34 procent, at man kan få overført sygdommen af en myg. 

Det er vigtigt at få den rigtige information. Hvis vi ikke får denne, vil det føre til misforståelser omkring, hvordan virussen overføres fra én person til en anden. Som en konsekvens heraf vil disse misforståelser skabe fordomme, stigma og diskrimination.

Associerede konsekvenser

Fordomme og stigma udsætter mange folk for en risiko. Det forhindrer dem i særdeleshed i at få social støtte. Det kan føre til, at folk med HIV skammer sig over deres status. De kan bebrejde dem selv, og det kan føre til selvstigmatisering.

Disse folks selvværd kan være ekstremt lavt, hvilket kan føre til ret høje niveauer af angst og stress. Hvis en nedgang i selvværdet ikke opdages tidligt, så kan en depressiv sygdom udvikle sig.

I de mest alvorlige tilfælde kan en person muligvis overveje, at den eneste mulighed for at gøre en ende på denne lidelse er ved at begå selvmord. Det er et anliggende, der vækker stor bekymring, da selvmord er 66 gange mere almindeligt hos den del af befolkningen, der er HIV-positive, end den generelle befolkning. 

En anden alvorlig og farlig konsekvens ved et lavt selvværd, såvel som andre emotionelle forstyrrelser, er ikke at følge den antiretrovirale behandling. Det kan være meget almindeligt hos disse patienter.

Faktisk vil eksperter foretage en psykologisk intervention hos disse for at øge deres evne til at følge behandlingen. Det skyldes, at 95-100 procent overholdelse af behandling påkræves, for at den er effektiv.

Mand, der ikke kan sove

Selvværd og risikabel adfærd hos personer med HIV

På den ene side indikerer studier, at et lavt selvværd er associeret med tidlig seksuel aktivitet. Foruden dette vil de have et større antal af seksuelle partnere, problemer med seksuel selvtillid og en større frekvens af risikable, seksuelle handlinger.

På den anden side er et højt selvværd relateret til positive attituder over for kondomer og en større opfattelse af effektivitet ved at bruge dem.

En tredje tendens indikerer dog, at unge folk med et højt selvværd kan engagere sig i risikabel seksuel adfærd, fordi de antager, at de ikke er sårbare over for risiciene. 

Vi kender nu til vigtigheden af selvværd i udviklingen af seksualitet. I henhold til dagens artikel har vi specifikt kigget på at forebygge risikabel adfærd, der er associeret med dette, og med forebyggelsen af HIV-infektion.

Vores konklusion er, at vi, foruden at tilbyde unge folk tilstrækkelig seksuel uddannelse, er nødt til at inkludere et modul til at arbejde med selvværd i disse programmer.

I henhold til, hvordan vores attitude kan påvirke selvværdet hos folk med HIV, er vi nødt til at tilbyde sand information om sygdommen, øge social opmærksomhed og fostre tolerance og forståelse. Målet? At gøre en ende på den stigmatisering og diskrimination, der er så ødelæggende for disse folk.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • https://www.infosida.es/vivir-con-vih

  • https://www.seisida.net

  • Ruiz-Palomino, E., Ballester-Arnal, R., Gil-Llario, M. D., & Giménez-García, C. (2017). El papel de la autoestima en la prevención del VIH de jóvenes españoles. International Journal of Developmental and Educational Psychology2(1), 15-21.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.