Rationel efter en konflikt

Efter en konflikt virker det til, at vores natulige menneskelige tendens ikke er så rationel. Dog er der noget research, der antyder, at gruppebeslutningstagen kan forbedre samarbejde og problemløsning efter en konflikt. 
Rationel efter en konflikt

Sidste ændring: 08 juli, 2021

Er det muligt at være rationel efter en konflikt? Efter en konflikt virker det til at være svært at tænke rationelt og samarbejde med den anden person, selvom det er for dit eget bedste. Det er endda mindre almindeligt i et tilfælde med en gruppe.

Hvis din gruppe har en konflikt med en anden gruppe, vil din gruppe udløse negative følelser i dig, så din adfærd vil være negativ. Det sker endda, selvom din dårlige adfærd også skaber problemer for dig.

Ikke desto mindre, behøver det ikke være på den måde. Det er muligt at være rationel efter en konflikt, og nogle situationer gør det mere sandsynligt. Når beslutninger bliver taget som en gruppe, gør skridtene frem og tilbage processen langsommere og mere velovervejet.

Som et resultat vil gruppen tage en mere rationel beslutning og måske endda beslutte sig for at samarbejde med den modsatte gruppe.

Overrevet foto af par med ryggen til hinanden

Konflikt

Mennesker har haft mange konflikter gennem historien, hvoraf nogle af dem har ført til vold. Idéen om en harmonisk eksistens fri for konflikter virker mere umulig hver dag. Ydermere virker vold mellem forskellige grupper af folk til at have nogle fordele i henhold til reproduktion.

På den anden side lærer historien os, at grupper ikke altid er på kant med hinanden. Mennesker kan også bygge relationer baseret på tillid og gensidigt samarbejde.

“Mennesket skal udvikle en metode for alle menneskelige konflikter, der afviser hævn, aggression og gengældelse. Grundlaget for sådan en metode er kærlighed.”

Martin Luther King Jr.

Således eksisterer vi i et paradoks af modstridende adfærd. Du har samarbejde på den ene side og aggression på den anden. Hvordan ved du, hvad der vil ske efter en konflikt? Det hele handler virkelig om efter-konfliktshåndtering.

Efter en konflikt er der muligvis emotionelle sår, der gør en løsning umulig. Begge parter finder samarbejde umuligt, hvilket fratager alle potentialet om økonomiske og sociale fordele.

Beslutningstagen

Psykologiske teorier omkring beslutningstagen argumenterer for, at der er to måder at tage beslutninger på:

I situationer med konflikt, bliver den “anden” en automatisk udløser af negative følelser. Denne association er det, der får folk til at tage beslutninger automatisk. Du vælger at stole på dine følelser og tidligere erfaring. 

Denne metode har dog en ulempe. Når alt kommer til alt, er erfaring ikke altid din bedste allierede, når du forsøger at vurdere konsekvenserne af dine beslutninger.

“Al krig er et symptom på menneskets fejlslåenhed som et tænkende dyr.”

-John Steinbeck-

Ikke desto mindre, hvis dem, der er involveret i konflikten, drøfter som en gruppe, er det sandsynligt, at man vil tage mere rationelle beslutninger. Det skyldes, at individer i et gruppemiljø er i stand til at ignorere deres erfaringer og følelser og har en tendens til at tage mere rationelle beslutninger.

Par, der snakker sammen i sofa

At være rationel efter en konflikt

Den konklusion, vi kan drage omkring at være rationel efter en konflikt, er, at gruppen har en civiliserende effekt på individet.

Mens det er sandt, at grupper også kan være irrationelle og lægge pres på sine medlemmer under beslutningstagen, kan gruppen også tilbyde en kontekst, der fremmer diskussion. Dette sted til drøftelser gør det muligt at rette op på fejl og tage rationelle beslutninger.

Vi kan overføre dette princip til nuværende konflikter, hvis vi ønsker at finde en løsning. At invitere de involverede parter til at opveje forskellige muligheder vil gøre det mere sandsynligt for dem at gå efter samarbejde. Rationelle tanker kan hjælpe os med at bevæge os frem mod at skabe et bedre samfund. 

Det kan interessere dig ...
Assertive teknikker i en konfliktsituation
Udforsk Sindet
Læs den på Udforsk Sindet
Assertive teknikker i en konfliktsituation

Hvis du lærer at bruge disse enkle assertive teknikker, vil de til sidst blive en del af dit repertoire af naturlige svar.