Hvad er formålet med kaution?

Hvad betyder det, hvis man løslades mod kaution?
Hvad er formålet med kaution?

Sidste ændring: 23 december, 2019

Vi har alle hørt om at blive løsladt mod kaution, men hvad er egentlig formålet med kaution? Læs videre og bliv klogere på dette i denne artikel!

Det vigtigste formål med kaution er at sikre sig, at den anklagede bliver kontrolleret af en bestemt juridisk proces. Den anklagede er under så meget kontrol, at det senere kan afgøres, om vedkommende har overholdt betingelserne eller ej.

Vi kan definere kaution som noget midt mellem total frihed og en fængselsstraf. Sagførere forstår dette koncept som en slags forebyggende personlig metode.

Det er også vigtigt at huske på, at kautionen altid vil afhænge af, at man accepterer visse betingelser.

hænder, der stikker ud gennem tremmer, illustrerer formålet med kaution

Hvorfor bliver nogle stillet overfor kaution?

Som vi nævnte tidligere, så er kaution en metode til at forebygge. En dommer vil idømme det, hvis man er ret sikker på, at den anklagede virkelig har begået det kriminelle, som vedkommende er anklaget for.

For at kunne holde styr på den anklagede før retssagen og også under retssagen, så vil dommeren idømme vedkommende til sådanne ting som varetægtsfængsling eller detention. Der er ofte en vis restriktion i personens frihed eller bevægelsesfrihed.

Men der er ikke altid behov for at skride til så alvorlige straffe. Hvis dommeren anser det for usandsynligt, at den anklagede vil stikke af, kan han finde frem til andre forholdsregler. Det gør man også for at undgå andre dyre muligheder såsom varetægtsfængsling.

En dommer vil træffe en afgørelse i forhold til den enkelte situation. Det er for eksempel usandsynligt, at anholdte fra fremmede lande vil blive mødt med en kaution. Især fordi risikoen for, at de vil forsvinde, er større.

De juridiske aspekter og formålet med kaution

Den juridiske anvendelse af kaution kan variere meget fra land til land, men de har en tendens til at følge samme procedure.

De vigtigste karakteristika ved en kaution er:

  • Instrumentalt. Det er, fordi der er en forbindelse mellem kriminaliteten og den anklagede, og det tjener et præventivt formål.
  • Midlertidig og mulighed for ændringer. Dette er, fordi der kan forekomme forandringer og alternative skridt kan anvendes på et hvert tidspunkt i processen.
  • Kompetence. Kun en dommer kan træffe beslutninger om, hvilke præventive skridt der skal foretages.
  • Midlertidig af natur. Det er det, fordi kautionen kan ændres eller udgå, hvis sagens akter forandrer sig.

Den sidste karakteristika er især vigtig. Det er det, fordi en dommer skal løslade den anklagede, hvis de viser sig at være uskyldige, hvorfor man ophæver alle præventive tiltag.

dommerens redskaber

Forpligtigelser, mens man er på kaution

På det tidspunkt, hvor man idømmer en kaution, kan retten forlange betaling eller sikkerhedsstillelse for pengene. En dommer vil afgøre dette alt efter graden og alvoren af kriminaliteten, personens sociale status og vedkommendes baggrund. Retten kan også tilbageholde personens pas eller kørekort.

I særlige tilfælde kan den anklagede blive bedt om at møde op i retten med visse mellemrum. Dette er en kontrol af, om vedkommende nu også er her, som en ret kan kræve. En dommer vil fastsætte hyppigheden af disse møder.

Samtidig har retten også magt til at konfiskere den anklagedes ejendom eller genstande. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er en præventiv foranstaltning som sådan, men det har helt bestemt et præventivt formål.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.