Hvad er din dominerende intelligens?

Hvad er din dominerende intelligens?

Sidste ændring: 20 juni, 2017

Det siges, at Einstein og Chaplin, to mennesker kendt for deres intelligens, var ved samme sociale forsamling på samme tid. De begyndte at snakke, og Einstein fortalte Chaplin, “Det, jeg altid har beundret ved dig, er, at din kunst er universel; alle forstår og beundrer den.”

Chaplin svarede meget kækt, “Din fortjener meget mere respekt: alle beundrer den, og nærmest ingen forstår den.” Det, der skete, var, at vi havde to mennesker med hver deres forskellige slags intelligens. For der findes ikke kun én, men flere.

Teorien om flere intelligenser blev først fremsat i 1983 af Howard Gardner, en professor ved Harvard universitet. Denne teori er baseret på ideen om, at der ikke kun er én intelligens, forstået som en evne til at løse problemer og skabe værdifulde ting. I stedet er der forskellige typer, der er forbundede.

Gardner og hans kollegaer ved Harvard universitet beviste, at der er mennesker, der får gode karakterer på universitetet og er gode bogligt. Men de ved ikke, hvordan de skal forholde sig til andre mennesker.

På den anden side, er der mennesker, der ikke er de bedste elever, men som forholder sig rigtig godt til personerne omkring dem. Dette faktum demonstrerer, at det ikke handler om, at den ene person er mere intelligent end den anden. I stedet har de udviklet forskellige intelligenser.

Gardner og hans hold fandt otte forskellige typer. Hver person har alle disse i forskellig grad. De har dem også kombineret på forskellige måder. Den måde, vores intelligens er sat sammen på, er det, der gør os unikke. De otte intelligenser, Gardner fandt, er de følgende:

Lingvistisk intelligens

Dette er evnen til at bruge ord effektivt, at bruge et sprogs struktur, fonetik, semantik osv. Folk som politikere, poeter, forfattere og journalister har en tendens til at udvikle denne slags evne gennem brugen af ord både i skrevet og talt form.

Logisk matematisk intelligens

Dette er relateret til evnen til at bruge logisk begrundelse og løse matematiske problemer. Farten, med hvilken man løser disse slags problemer, er indikatoren, der bestemmer, hvor logisk matematisk intelligent en person er. Videnskabsmænd, matematiske ingeniører og økonomer har en tendens til at stå frem i disse felter.

Spatial intelligens

Dette er evnen til at skabe mentale billeder, tegne og lægge mærke til detaljer. Det er også en speciel sans for æstetik. Disse slags evner kan findes hos malere, fotografer, designere, forlæggere, arkitekter, forfattere osv.

Musisk intelligens

Dette er relateret til musiske evner, som rytme og melodi. Det hjælper os med at skabe nye lyde og udtrykke følelser gennem musik. Denne intelligens får musikere, sangere, komponister, orkesterledere, dansere osv. til at stå frem.

Kropslig og kinetisk intelligens

Dette refererer til alt forbundet med bevægelse, både kropslig og den af objekter og reflektioner. Det er brugt i aktiviteter, der kræver koordination og kontrolleret rytme. Dette ses nemt hos dansere, kirurger, tømrere og atleter.

Dette refererer til vores egen selvbevidsthed. Det er de processer, der er relateret til at stole på og motivere os selv. Det er brugt til at forstå, hvad vi gør, og til at sætte pris på vores handlinger. En stærk udvikling af denne intelligens kan findes hos teologer, filosoffer og psykologer.

Interpersonlig intelligens

Dette er evnen til at relatere til andre mennesker. Det inkluderer evnen til at bruge håndbevægelser, kontrollere ens stemme, og bruge ansigtsudtryk. Skuespillere, politikere, lærere og den type mennesker er stærke indenfor denne intelligens. Det er meget brugbart for mennesker, der arbejder med store grupper. For de ved, hvordan de skal opdage og forstå problemer med andre, og de vil lære at håndtere gruppen.

Naturalistisk intelligens

Dette er evne til at differentiere, klassificere og bruge elementer fra miljøet, objekter, dyr eller planter. Mennesker, der er stærke i dette område, demonstrerer en stor evne til at observere, eksperimentere og drage konklusioner. Mennesker, der arbejder med dette, inkluderer økologer og botanister.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.