Har dit hjemland indflydelse på din personlighed?

Har dit hjemland indflydelse på din personlighed?

Sidste ændring: 07 juli, 2017

Hvordan påvirker dit hjemland din måde at være på? Dette spørgsmål er blevet stillet af mange videnskabsmænd i århundreder. Svarene på dette spørgsmål varierer fra geografisk determinisme til en universel menneskelig essens.

Kulturen, hvori du er opdraget, har helt klart en stor indflydelse på den måde, hvorpå du tænker og føler. Det er også indflydelsesrigt i udviklingen af dit billede af dig selv. Det er ikke så meget, at der er en national væremåde, men snarere at hvert land har visse altoverskyggende koncepter og værdier.

Det er ikke nemt at etablere et sæt komponenter, der definerer ens væremåde i forhold til ens hjemland. Nogle gange er det påvirket af fordomme og stereotyper af visse kulturer. Ydermere betyder det ikke, at alle fra det land vil være på samme måde, bare fordi visse attributter står frem.

Selvfølgelig er der fremtrædende vaner, der bliver indlejret i personlighederne af de mennesker, der tilhører den kultur. Det er også klart, at mennesker, der er fra det samme land, er udsat for de samme historiske fakta. Og de mest relevante efterlader mærker i menneskerne, der er påvirket af dem.

På den anden side har hver nation deres eget sæt af værdier, der bliver promoveret både på det familiemæssige og det uddannelsesmæssige niveau. Men glem ikke, at på grund af politiske og økonomiske interesser er der blevet stereotyper, der devaluerer eller underminerer en stor gruppe mennesker.

Vigtige komponenter og stereotyper

For at kunne definere “væremåde” er det normalt at lave en opdeling baseret på kulturel oprindelse, der skaber forskellige blokke: angelsakserne, latinoer og asiater. Selvom hver af disse grupper inkluderer mange lande med vigtige forskelligheder imellem dem, er der visse træk, de har til fælles.

Det siges, at angelsaksere er karakteriseret primært ved deres individualisme. Dette får dem til at være ret reserverede, selvstændige og praktiske. De har en tendens til at være konkurrencemennesker, der sætter pris på frihed og selvstændighed frem for alt.

De sætter pris på præcision, nøjagtighed og metode. De ses generelt som systematiske. De sætter pris på humoristisk sans som en måde at udtrykke intelligens på, og ikke som en sindstilstand. Konceptet om succes og fejl er blevet indbygget i dem, og de organiserer deres liv rundt om det.

Asiater har en tendens til at have stor respekt for autoritet og er meget krævende over for dem selv. I asiatiske lande respekterer de og værdsætter næsten alle typer hierarki: familiemæssige, religiøse, politiske, osv.

De er disciplinerede mennesker, der fremmer respekt og tolerance for andre. De vil have, at deres handlinger hænger sammen med disse etiske principper. Frem for alt sætter de pris på ens evne til at arbejde og ens ære.

Latinoer er forbundet med sociale evner, gode samtaler og udadvendthed. Det siges, at de ikke rigtig føler sig tvunget af normer. De er i stedet meget modtagelige for at give deres lyster frirum. De er kreative, venlige, hjertelige og generøse.

De kan opgive professionel succes for et roligere liv med venner og familie. De har en god humoristisk sans, og de kan lide at udtrykke det, de føler. Det er endnu mere, hvis det er igennem kunst. De har et ry for at være de bedste elskere, og de har en tendens til at være meget tætte med deres familier.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.