De fem funktioner af humor

Humor har en række forskellige funktioner. I denne artikel diskuterer vi fem af dem.
De fem funktioner af humor

Sidste ændring: 23 april, 2022

Humor spiller en vigtig rolle i alle former for relationer. I nye forhold kan det være et effektivt redskab til at knytte bånd og til at overvinde akavethed eller forlegenhed. I etablerede forhold kan det holde spændingen i gang og hjælpe med at løse tidligere konflikter, uoverensstemmelser og små problemer, der kan ophobes med tiden.

At dele glæden ved humor skaber en følelse af intimitet og samhørighed mellem mennesker. Disse kvaliteter definerer vellykkede forhold. Når I griner med hinanden, skaber det faktisk et positivt bånd mellem jer to. Dette bånd fungerer som stødpude mod stress, uenigheder, skuffelser og negative følelser, der ofte ophobes i et forhold.

“En veludviklet sans for humor er den stang, der giver balance i dine skridt, når du går på livets snor.”

-William Arthur Ward –

Humorens sociale kraft

Humor kan hjælpe dig med at skabe et stærkere bånd til andre. Faktisk afhænger sundhed og lykke i høj grad af kvaliteten af relationer, og latter bringer folk sammen.

Kvinde med smiley symboliserer humor

Humor er også med til at overvinde uoverensstemmelser og fjerne spændinger. Faktisk hjælper humor ofte med at løse selv de mest følsomme problemer. Desuden kan en veltilrettelagt vittighed være med til at afbøde en anspændt situation og bidrage til at løse uenigheder og mindre konflikter.

På den anden side kan det hjælpe med at overvinde problemer og tilbageslag og sætte tingene i perspektiv. Det er nøglen til modstandsdygtighed, da det hjælper dig til at tage vanskeligheder med ro. Faktisk er de fleste situationer ikke så dystre, hvis du ser på dem med en humoristisk sans. Det hjælper dig med at omformulere problemer, som ellers kunne virke helt overvældende.

Som det sidste skal det bemærkes, at humor hjælper dig til at være mere kreativ. Det giver energi til dine tanker og kan inspirere dig til at bruge kreative løsninger til at løse problemer med andre.

“Humor er et middel til at opnå glæde på trods af de foruroligende virkninger, der er knyttet til den.”

Sigmund Freud

Humors funktioner ifølge Avner Ziv

Humors hovedfunktioner, både personlige og sociale, blev sammenfattet af Avner Ziv i hans bog Personality and Sense of Humor (1984) som følger:

1. Humor som en sikkerhedsventil for sociale tabuer

Humor giver mulighed for at udtrykke tabubelagte tanker, især om emner i forbindelse med sex og vold. Det er naturlige behov og tendenser, som skal reguleres socialt, men en total undertrykkelse er urealistisk.

På samme måde som det at se eller deltage i en boksekamp giver et socialt acceptabelt afløb for aggressive impulser, er humor en form for kontrolleret udløsning af impulser, der er en potentiel trussel mod det civiliserede samfund.

Kvinder med tegninger af smil

2. Humor som en del af samfundskritik

Ifølge David L. Paletz er satire en form for humor, hvor sociale og politiske institutioner latterliggøres og menneskeliggøres. Dette kan blot være et middel til at udløse spændinger og dermed støtte status quo, eller det kan føre til ændringer i systemet.

Da frustration er en af hovedårsagerne til aggression, er det ikke overraskende, at mennesker, der frustrerer vores mål og fornøjelser, er de vigtigste mål for humor. F.eks. dommere, politibetjente, embedsmænd, forældre, lærere og andre med autoritet.

3. Konsolidering af medlemskab af en gruppe

Når du griner af andres vittigheder, bekræfter du fælles værdier eller fordomme, deler dine holdninger eller bekræfter fjendtligheder. Faktisk er erkendelsen af, at andre mennesker tænker på samme måde som dig, og det faktum, at du kan dele dine problemer og erfaringer, en vigtig kilde til humoristisk glæde.

Samtidig er humorens offeraspekt en af grundene til, at den let kan blive krænkende. Den kan også være en måde til at bringe medlemmerne af en gruppe tættere på et niveau, der er foreneligt med gruppens normer.

4. Humor som et forsvar mod frygt og angst

Smilende kvinde foran farverig væg

Ved at grine af de ting, der skræmmer dig, føler du, at du har dem under kontrol, og at de er mindre truende. I denne forstand fungerer sort humor eller vittigheder om katastrofer som en forsvarsmekanisme.

Her passer handlingen med at nedgøre eller grine af sig selv ret godt, da den er adaptiv på samme måde.

5. En intellektuel leg

Humor kan også være primært intellektuel. Den giver dig midlertidig frihed fra den logiske tankes tyranni. Den giver dig mulighed for at undslippe virkelighedens grænser og nyde din evne til originalitet og kreativitet. Enhver analyse, der ikke tager hensyn til denne mere avancerede og menneskelige funktion af humor, er nødvendigvis begrænset.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.