Formidling handler om at lytte, ikke at tale

Konflikter opstår på grund af dårlig kommunikation mellem mennesker. Ved brug af en professionel formidler, får man muligheden for at få upartisk hjælp til at løse konflikt.
Formidling handler om at lytte, ikke at tale

Sidste ændring: 22 december, 2018

Formidling er arbejdet, som de mennesker, der arbejder for at fremme forståelse mellem andre mennesker, tilbyder. Dette kan eventuelt være søskende, der kæmper for deres arv, ægtefæller, der er uenige om retten til forældremyndigheden over deres børn, eller naboer, der ikke bryder sig om hinanden.

Formidlere formår at få folk, der ikke kan være i rum sammen, til at give hinanden hånden. Præsidenten for Madrid Mediators Association, Ana Criado Inchauspe, siger, at nøglen til formidlingsarbejdet er at lytte og ikke at tale.

Specialister i formidling siger, at den bedste aftale er en, hvori begge parter tror, den anden har givet sig. En anden vigtig faktor i at opnå en god aftale er, at det er en langvarig løsning. Formidlere er de støttende roller i en film, hvor “klienter” er hovedpersonerne.

Dette betyder, at en formidlers arbejde består af at stille de rigtige spørgsmål. Et godt sæt spørgsmål hjælper begge parter med at lytte til hinanden og hjælper med at få deres sande behov til at blive genkendt.

Formidling virker også til at være nøglefaktoren i det politiske miljø. Politisk formidling anvender væsentlige træk ved generel formidling. Som resultat af dette, er formidlerens rolle at facilitere en forhandling.

De er der kun for at gøre forsoningen lettere. Som sådan skal de undlade at gribe ind med forslag eller personlige meninger om den aktuelle konflikt.

Ingen kan gøre alt, men vi kan alle gøre noget.

Trædukker, der repræsenterer formidling

Formidling: Forståelse gennem anerkendelse af behov

Formidling består i at opdage, at hele billedet er meget større, end hvad end en af parterne mener. Dette er begyndelsen på forhandlingerne. Hver part bringer normalt deres eget perfekte konstruerede argument til bordet.

De har talt om det med deres omgangskreds, alt er helt klart for dem og de har ingen tvivl om deres synspunkt. Ikke desto mindre, er disse argumenter normalt funderet i føleleser, og ikke hvad der rent faktisk foregår.

Hvis målet for begge parter er at respektere aftalen, er de begge nødt til at acceptere den. Formidleren er der for at ledsage dem, indtil at de får styr på aftalen. Der er særlige spørgsmål, som til tider kan være rigtig effektive. For eksempel kan man spørge om fremtiden. ”Hvordan vil du gerne have, at dit forhold ser ud om fem år? Hvad skal der ske for, at du kan nå til det punkt?”

Når begge parter forstår hinandens behov, ser vi den magiske forståelse tage fat på dem. Pludselig oplever man, at de transformerer sig, åbner deres øjne og begynder at undskylde. Dette kan ske, selv i det sværeste situationer. Denne strategi kan endda fungere i tilfælde, hvor vold er involveret.

Formidling handler ikke om at tale. Det handler om at lytte til den anden persons behov.

De primære principper, der styrer formidling, er: Fortrolighed, frivillig deltagelse, åben kommunikation mellem parter samt upartiskhed hos den mellemliggende formidler.

To personer lægger arn

Modsigende positioner har meget at gøre med følelser

Følelser ligger som årsag til 90% af alle konflikter. Frygtem vedrørende at give sig er, at man frygter, at hvis man gør det en gang, vil man ende med at skulle gøre det for evigt. Det indebærer også frygten for at fremstå sårbar, når man udtrykker sine sande behov.

Mangel på kommunikiation forårsager de andre 10% af konflikter. Uanset om det er en skilsmisse eller en forretningskonflikt.

Desuden er de sværeste konfliker normalt med de mennesker, som du elsker mest. Familie, venner, partnere og mennesker, som vi stoler på. Dette skyldes, at man ofte er følelsesmæssig investeret i forhold med den anden person, hvilket betyder, at ens følelser har tendens til at være stærkere, og konflikten eventuelt har eksisteret over en længere periode.

Konflikt er en naturlig tendens hos mennesket. Vi er konstant involveret i alle mulige former for konflikter. Ikke kun med andre mennesker, men også til tider med os selv. Vi er sociale væsner, og derfor knytter vi os altid til andre mennesker. Et resultat af dette er, at vi ofte finder ud af, at vi har modstridende interesser, hvilket leder til konflikt.

Det handler ikke så meget om de interesser, der faktisk er modstridende. Det handler mere om, at den anden part har en anden opfattelse af situationen. Det er spændende at tænke på, at den aftale, som folk opnår gennem formidlingsprocessen, ofte er præget af samarbejdsvillighed.

Dårlig kommunikation

Som vi nævnte tidligere, er en af de mest almindelige årsager til konflikt dårlig kommunikation. Kommunikation er grundlæggende mellem to eller flere personer. Dårlig kommunikation kan føre til konflikt, hvor god kommunikation kan løse dem, afhængigt af hvilke strategier der anvendes.

På den måde er formidlerens rolle også at være opmærksom på kommunikationskanalerne. De skal sørge for, at de forbliver åbne og at har positive intentioner. Det endelig mål er at nå frem til en aftale eller en enighed, der får begge parter til at være tilfredse med situationen.

Modsigende positioner opstår, når vi konstruerer alt på baggrund af vores følelser og ikke på, hvad der reelt sker.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.