Depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn

Depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn

Sidste ændring: 22 juli, 2018

Edwin Hubbell Chapin var inde på det rigtige, da han sagde, at ”intet sprog kan udtrykke styrken, skønheden og heltemodet i en mors uovervindelige kærlighed.” Men er der noget, man kan gøre i forhold til, at depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn?

Kun en mor og et barn kender til det bånd, som forener dem. Det er kraftfuldt, stærkt og ubrydeligt, hvis begge parter vil, og kærligheden er dybtfølt. Imidlertid kan der være mange udefrakommende og indre faktorer, der kan have indflydelse på dette stærke bånd.

Depression er uden tvivl en af de mest skræmmende sygdomme i vor tid. Tilstanden er karakteriseret ved, at man føler sig misforstået og ensom. For en mor kan det også blive problematisk for omgivelserne, især for børnene, som opfatter tilstanden endnu mere intenst, end hvis det var dem selv.

Forældrenes påvirkning

Forældrenes påvirkning af børnene er afgørende for deres udvikling. Moderens sindstilstand har en stærk indvirkning på barnet og er meget vigtig i de første dage af et spædbarns liv.

Mor krammer barn og viser, at Depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn

Efter fødslen er det ganske normalt, at mødre kan føle sig usikre. Dette kan dog nemt føre til et psykologisk tilbageslag, som får direkte indvirkning på spædbarnet. Hvis det sker, er moderen nødt til at hive sig selv op ved hårene og betragte situationen lidt ovenfra, men det kan være svært.

En depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn, og barnets udvikling, hvis den varer i en længere periode. Barnet vil lide under det og forsøge at opfylde forældrenes krav, inden de fremkommer med egne behov.

Undersøgelser af, hvordan depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn

Donald Winnicott, en anerkendt psykoanalytiker, spillede en af de vigtigste roller i behandlingen af fødselsdepression og dens indvirkning på børn. Faktisk blev hans interesse først rigtig vækket, da han fik besøg af en kvinde, som var bekymret over sin søns vægttab.

Winnicott bemærkede, at kvinden virkede deprimeret. Han bemærkede også, at kvindens travlhed med drengen virkede som en befrielse for hende, fordi det afskar hende fra at spekulere på alle de andre ting, hun plejede.

Gennem kontakten med barnet fandt han ud af, at kvinden blev udsat for overgreb af sin mand. Manden hævede sit eget selvværd og sin lykkefølelse på bekostning af hustruen. Det var først, da drengen blev opmærksom på situationen, at han begyndte at spise normalt igen.

Til trods for drengens forbedrede spisevaner anbefalede Winnicott, at moderen skulle modtage psykologisk behandling, fordi det også ville have positiv indvirkning på sønnen.

Hvordan føles det at være mor og deprimeret?

Deprimerede mødre kobler de følelsesmæssige impulser fra og frarøver børnene den
nødvendige omsorg, således at det kan påvirke et barns opførsel. I denne artikel skrev vi, hvordan et barn holdt op med at spise, men den følelsesmæssige påvirkning kan variere fra barn til barn.

Hvis børn ikke får tryghed og omsorg fra deres nærmeste pårørende, vil de skabe en falsk selvforståelse. Det vil få dem til at opfylde andres ønsker og behov frem for at tilfredsstille egne behov.

Hele denne proces kan resultere i en manglende evne til at relatere til jævnaldrende kammerater og omgivelserne. Man har endda set eksempler på spædbørn, som holdt op med at smile af lyst. De smilede simpelthen kun for at behage andre. Det viser, hvordan depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn samt barnet og andre personer.

Hvordan forbedrer man forholdet mellem mor og barn?

Depression er en kompliceret lidelse, som er svær at overvinde. De depressionsramte mødre har brug for en stor portion viljestyrke og opmuntring for at overvinde lidelsen. Det kan være en hjælp at bruge kræfterne på at give barnet masser af kærlighed.

Vi skal også være opmærksomme på, at vi ikke er omvandrende leksikoner. Bare fordi vi er forældre, ved vi ikke det hele. Selvom barnets fysiske behov er opfyldt, er barnet ikke uimodtagelig overfor konflikter. Vi er nødt til at se vores egne problemer i øjnene og hjælpe vores børn med at gøre det samme.

”Moderskabet er det mest fantastiske og det sværeste.”
Ricki Lake

Depression skal tages alvorligt. Det dur ikke blot at negligere lidelsen eller at lade som om, at alt er fint. Det vil kun bidrage til at forværre situationen. Det vigtigste er at lytte og forstå.

Mor og barn krammer foran sol

Derudover er det selvfølgelig altafgørende at få psykoterapeutisk behandling. En dygtig professionel terapeut kan hjælpe og forhindre, at depressionen bliver alt for svær at behandle, lindre patientens symptomer og hjælpe de pårørende, herunder børnene.

”Alt det, jeg er eller håber på at blive, skylder jeg min mor i himlen.”
Abraham Lincoln

En depression kan påvirke forholdet mellem mor og barn i stor til, og det kan have stor indvirkning på barnets udvikling. Det er derfor nødvendigt at behandle en depression på den bedst tænkelige måde, så børnene kan få den lykkelige barndom, de har krav på.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.