De 10 bedste citater af William James

Disse citater af William James symboliserer de mest bemærkelsesværdige ting om, hvordan han tænkte; gennem disse anså mange ham for at være faderen til psykologien.
De 10 bedste citater af William James

Sidste ændring: 08 oktober, 2019

William James’ bidrag til både filosofi og psykologi har kastet lys på mange teorier og forklaringsmodeller indenfor begge områder. Han anses for at være manden bag amerikansk psykologi på grund af hans pragmatiske funktionelle tilgang. De følgende citater af William James opsummerer hans opfattelse af psykologi.

Han blev født i USA i en velhavende familie. 70’ernes årti var et afgørende vendepunkt i hans liv. Han gik gennem en dyb krise i sit liv, han blev gift og begyndte at arbejde som professor ved Harvard Universitet i 1872. Derefter dedikerede han sig selv til at studere forholdet mellem bevidsthedens og følelsernes form i dybden.

Hans første bog, “The Principles of Psychology,” gjorde ham til en meget indflydelsesrig tænker. Det blev også hans største bidrag til den psykologiske research. Denne forfatter efterlod en række vidunderlige citater, som indeholder stor mening og visdom.

“Alt, hvad du kan holde fast på i din forestilling, kan blive dit.”

Sindet som genstand for viden

William James grundlage Harvards psykologiske laboratorium, hvor han begyndte med School of Functional Psychology. Denne model fokuserede på at studere sindet som en funktionel og meget vigtig del af kroppen.

“Den største opdagelse i min generation er, at mennesket kan ændre sit liv ved at ændre sine holdninger.”

bevidstheden er en strøm af tanker

Han så bevidstheden som en flod, et konstant flydende hav af tanker, ideer og mentale billeder. Derfor er der ikke noget i sindet, som kan isoleres eller tages ud til undersøgelse. Alting kan kun forstås i en kontekst.

“Den mest uforanderlige barriere i naturen er mellem én mands tanker og en andens.”

Med disse citater af William James er det klart, hvordan funktionalisme omfavner principperne i adfærdspsykologien, fordi de forstår bevidstheden som et helt system, ikke som en sum af dets dele.

“Tro skaber det aktuelle fakta.”

Citater af William James om vores utilgængelige tanker

William James troede, at vores egne opfattelser, ideer og tanker tilhørte hver af os, hvilket gjorde os utilgængelig for andres. Denne ide om privatisering eller uigennemtrængelighed gav genlyd i vores filosofiske koncept af psykologien.

“Når der er to mennesker, som møder hinanden, er der i virkeligheden seks mennesker til stede. Der er, hvordan hver især ser sig selv, hver mand som den anden ser ham, og hver mand som han virkelig er.”

billede af ansigter, der overlapper hinanden

På en måde handler dette om at kende sin begrænsning: At tilstå, at eksperimenterende psykologi aldrig fuldt ud vil kunne forstå, hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Dette antager, at det at studere det menneskelige sind er som at studere en abstrakt konstruktion, “selvet”.

“Vores syn på verden er i sandhed formet efter det, som vi vælger at høre.”

Et pragmatisk fokus: Sindets funktion

Denne models hovedide er, at sandheden er det, som faktisk fungerer. Her er konceptet for “sandheden” baseret på dens nytte. For at sige det i pragmatiske termer, så er sandhed det, som er nyttigt. Konsekvenser og følgerne og det, som vi får fra noget, gør det muligt for os at kategorisere, om det er sandt eller falsk.

“Der er ikke nogen værre løgn end en sandhed misforstået af dem, som hører den.”

Dette er et af de mest berømte citater af William James, som på strålende vis gør hans ideer om sandheden meget tydelig. For ham er der ikke nogen endegyldig sandhed, snarere synspunkter.

“Der er ingen synspunkter, som er fuldstændig åbne og universale.”

Det næste citat taler om, hvordan vi danner vores egen mening om oplevelser eller adfærd baseret på resultater. Det sker, hvis vi dømmer ting efter fakta, for på den måde kan det være temmelig relativt at finde mening.

“Hvis du tror, at det at føle sig dårlig eller bekymret længe nok vil forandre fortidige eller fremtidige begivenheder, så bor du på en anden planet med et helt anden system af realiteter.”

Ansigt bygget af små tandhjul

Han udviklede en af de vigtigste psykofysiologiske teorier om følelser

Den er kendt som James-Lange teorien. Han udviklede den på samme tid – men dog uafhængigt af – Carl Lange i 1884. Den er baseret på ideen om, at følelse er et resultat af en indre opfattelse af psykologiske forandringer. Det betyder, at vi græder, fordi vi er kede af det, vi er kede af det, fordi vi opfatter, at vi græder.

“Handling ser ud til at følge følelse, men reel handling og følelse går sammen, og ved at regulere handlingen, som er under mere direkte kontrol af viljen, kan vi inddirekte regulere følelsen.”

Denne teori er “psykofysiologisk,” fordi den taler om forholdet mellem forandringer i kroppen og opfattelsen af stimuli, som skaber følelser.

Disse citater af William James symboliserer de mest bemærkelsesværdige ting om, hvordan han tænkte; gennem disse anså mange ham for at være faderen til psykologien.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.