Ni anvendelser af psykologi i hverdagen

Der er flere områder i hverdagen, hvor psykologien kan være værdifuld. I denne artikel fortæller vi dig om ni af dens anvendelsesmuligheder.
Ni anvendelser af psykologi i hverdagen

Sidste ændring: 22 juni, 2022

Psykologi i hverdagen bidrager til at leve et bedre liv. Gennem denne disciplin og den viden, der stammer fra den, er det nemlig blandt andet muligt at afbalancere dine følelser bedre og give dine forventninger et mere realistisk perspektiv.

En anden anvendelse af psykologi i hverdagen er at give retningslinjer for at forbedre det forhold, du har til andre. Faktisk er socioaffektive bånd en grundlæggende del af livet, så du er nødt til at forstå deres karakter og deres op- og nedture.

Hvis du er mere følelsesmæssigt afbalanceret og har et bedre forhold til dine omgivelser, bliver du også mere produktiv og mere succesfuld i det, du laver. Af samme grund er du mere fri til at træffe beslutninger og er mere præcis i dine valg. Nedenstående vil vi se på nogle af psykologiens anvendelsesmuligheder i hverdagen.

“Min generations største opdagelse er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres sindstilstand.”

William James

1. Psykologi i hverdagen øger motivationen

En af de store anvendelser af psykologi i hverdagen er at hjælpe med at øge motivationen. Det er trods alt ofte ikke nok blot at have et mål og ønske at nå det. I nogle tilfælde er der indre forhindringer, der boykotter, begrænser eller forhindrer disse mål i at blive til virkelighed.

Med psykologi lærer du at identificere de faktorer, der hindrer dine planer. Du får et perspektiv, der hjælper dig til at holde ud i øjeblikke med vanskeligheder eller manglende interesse. Desuden er du i stand til at nå eller ændre dine foreslåede mål og mere klart erkende dine fremskridt og resultater.

2. Forbedrer kommunikationen

Kommunikation er en afgørende faktor i hverdagen. Når du har evnen og sindsro til at udtrykke dine idéer og følelser samt til at forstå, hvad andre udtrykker med deres ord, fagter og handlinger, flyder dine relationer meget lettere.

Psykologi hjælper dig til at være mere bevidst om, hvad du udtrykker, og får dig til at forstå, at visse budskaber indebærer mere end ord. Som følge af det får du mere selvsikkerhed og får sundere relationer til dig selv og andre.

3. Øger empatien

Psykologisk viden og anvendelsen af den hjælper dig til at forstå andre bedre. Du opdager, at i virkeligheden bedrager udseendet. F.eks. er tristhed ofte et udtryk for vrede, og til gengæld er vrede ofte et udtryk for tristhed.

Derfor er en af psykologiens anvendelser i hverdagen at hjælpe dig med at øge din empati. Det opnår du ved først at forstå dine personlige følelser og emotioner bedre og derefter anvende denne viden på andre. Med empati forbedres ikke blot relationerne, men dit liv bliver også meget beriget.

4. Forbedrer din evne til selvransagelse

At øge dit niveau af selvviden er umuligt uden at lære at se på og analysere dig selv. Den naturlige konsekvens heraf er, at du bedre kan afklare dine ønsker og motivationer. Derved får dine beslutninger et mere solidt udgangspunkt, og du kan stræbe efter at opnå det, du virkelig ønsker, og ikke det, andre ønsker.

5. Brugen af psykologi i hverdagen forbedrer din evne til at træffe beslutninger

Som en direkte konsekvens af ovenstående har psykologien en række teknikker og værktøjer, der letter beslutningsprocessen. Især den kognitive psykologi har studeret dette emne grundigt. Faktisk har den skabt metoder, der i væsentlig grad letter processen med at afklare en situation, være i stand til at se den fra flere forskellige perspektiver og vælge den bedst mulige handling.

6. Øger følelsen af tryghed og selvtillid

Den selvransagelse, som vi nævnte ovenstående, giver dig også et stærkere billede af, hvem du er, og hvad du er i stand til at gøre. Dette påvirker på afgørende vis din følelse af selvsikkerhed.

Desuden øger større selvindsigt og personlig selvsikkerhed også din selvtillid. Du har nemlig et klarere billede af dine styrker og svagheder. Dette gør det lettere for dig at handle med fasthed og optimisme. Frem for alt har du større tillid til de resultater, du er i stand til at opnå.

7. Hjælper med at løse problemer i grupper

Psykologien, især den sociale og samfundsmæssige tilgang, griber også ind i grupper af mennesker (familier, samfund, virksomheder osv.) for at løse eller forebygge specifikke problemer. I disse tilfælde deltager den professionelle og gruppen aktivt for at løse problemerne og undgå risici, der kan opstå i gruppen.

8. Undgår overmedicinering

En psykologisk intervention giver dig ressourcer til at håndtere dig selv og overvinde dine vanskeligheder. I den forstand hjælper den dig til at være uafhængig (i det omfang din sygdom tillader det) af medicin, der kun griber ind i de kemiske processer, der er forbundet med dit problem, og som ikke når til roden af det.

9. Anvendelsen af psykologi i hverdagen forbedrer din følelsesmæssige intelligens

Det sæt værktøjer, som psykologien giver dig, udmønter sig i en væsentlig forbedring af din følelsesmæssige intelligens. Du får evnen til at forme din egen adfærd i overensstemmelse med en sund, empatisk og selvhævdende følelsesverden.

Psykologi har mange anvendelsesmuligheder i hverdagen. Hvis vi skulle opsummere dem i én sætning, ville vi sige, at det hjælper folk til at leve sundere. Det gør det ved at reducere begrænsninger, der er pålagt af fortiden, fejlagtige opfattelser og følelser som f.eks. frygt eller vrede, som blokerer mange af vores essentielle evner.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Cerezo, J. A. L. (1989). La utilidad de la psicología popular y de seguir hablando sobre ella. Cognitiva, 2(3), 281-299.
  • López, A. B., Grau, E. G., & Escolano, A. F. (2002). Eficacia y utilidad clínica de la terapia psicológica. International Journal of Clinical and Health Psychology2(3), 477-502.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.