Anosognosi: En manglende evne til at forstå egne begrænsninger

Anosognosi: En manglende evne til at forstå egne begrænsninger

Sidste ændring: 23 juni, 2017

I 1895 beskrev Von Monakov en patient, som led af delvis blindhed på grund af en skade. Det, som skildte sig ud omkring denne patient, var manglen på opmærksomhed på dette handicap. Men det var først i 1914, at Babinski præsenterede sagen om to patienter for Paris Neurological Society. Patienterne var lamme i venstre side af kroppen og fuldstændig uvidende om deres motoriske defekt. Derfor introducerede han begrebet anosodiaphoria, som handler om sager, hvor der er en total afvisning af sygdommen. 

Definitionen af anosognosi

Prigatano definerede i stedet anosognosi som et klinisk fænomen. Her er patienten med en dysfunktion i hjernen uvidende om nedbrydningen af den neurale eller neurofysiologiske funktion. Men lægen og andre er opmærksomme på sygdommen. Denne mangel på opmærksomhed kan ikke forklares som hyperaktivitet, generaliseret kognitiv mangel eller selvfornægtelse hos patienten. Baggrunden for  skaden påvirker ikke muligheden for at udvise anosognosi i løbet af sygdomsforløbet. Anatomien i visse dele af hjernen bliver påvirket, og det resulterer i en formindsket evne til at genkende eller anerkende alvorligheden af sygdommen. Selvet”, forstået som opmærksomheden på os selv, skubbes til siden og integrerer ikke informationen om skaden som en del af os. Det er, som om den ikke eksisterer. 

Diagnosticeringskriterier og komorbiditet

Selvom der ikke findes nogen specifikke diagnosticeringskriterier, udgav Consortium in Clinical Neuropsychology (2010) de følgende kriterier for at kunne hjælpe med identifikation og klassificering af sygdommen:

 1. Forstyrrelser af bevidstheden grundet fysiske, neurokognitive og/eller psykologiske mangler eller sygdom
 2. Ændringer i form af benægtelse af lidelsen, synlig i udtalelser som: “jeg ved ikke, hvorfor jeg er her”, “Jeg har aldrig fået de rigtige øvelser, derfor udfører jeg dem ikke rigtigt”, “Det er andre, som siger, jeg er syg”. 
 3. Beviser på mangler ved hjælp af instrumental vurdering.
 4. Familie eller bekendte er opmærksomme på mistrivsel.
 5. Negativ indflydelse på dagligdagens aktiviteter.
 6. Lidelsen forekommer ikke i tilstande af forvirring eller ændrede bevidsthedstilstande.

Lidelsen er komorbid med andre lidelser:

Neurologisk: Neurovaskulære sygdomme såsom Alzheimers demens, mild kognitiv nedsættelse, svulster, fronto-temporal demens, traumatisk hjerneskade, kortikal blindhed, epilepsi og posterior kortikal atrofi.

Psykiatrisk: Skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Fra et symptommæssigt synspunkt kan anosognosi optræde i sager med hemineglect, prosopagnosi, hukommelsestab, Korsakoff syndrom, Anton syndrom, hemiplegia, dysexecutive syndrom, konstruktiv apraxia, aphasia Wernike…

Behandling og konsekvenser

Der findes ingen beviser på en effektiv behandling indtil videre. I og med at det er en sygdom, som har forskellige manifesteringer, definerer visse forfattere det som en sygdom, et syndrom eller et symptom. Men der er en vis konsensus om dets definition. Anosognosi kan optræde med flere neurologiske sygdomme. Den lader også til at være specifik for hver sygdom. Grundet de praktiske implikationer i det daglige liv for de mennesker, som lider af det, er det vigtigt at identficere det tidligst muligt.

Folk, som har det, lider måske også af:

 • Problemer med at følge behandling.
 • Ringe prognose omkring udviklingen og rehabiliteringen af sygdommen.
 • Risiko for at falde eller komme til skade grundet mangel på opmærksomhed.
 • Ændring af humør grundet konfrontationen med information. Irritation, vrede, depression.
 • Mangel på kontrol af farmakologiske og medicinske behandlinger.
 • Mangel på social forståelse af deres status og sygdom.
 • Mangel på social- og samfundsstøtte.

Billeder af Patrick Hoesly


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.